ЗВІТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ ЗА 2015 РІК

 

Відділ освіти Індустріальної районної у місті ради є структурним підрозділом Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради, який діє на підставі Положення про відділ освіти Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради, затвердженого рішенням сесії від 18.03.11 № 66.

Структурними підрозділами у складі відділу є:

Апарат відділу – 4 працівника, які є посадовими особами місцевого самоврядування (начальник, заступник начальника, головні спеціалісти - 2);

Методичний кабінет – 4 працівника (завідувач, методисти - 3), до складу входить також логопедичний пункт, в якому працюють 2 вчителі-логопеди на базах загальноосвітніх навчальних закладів.

Районна психолого-медико-педагогічна консультація – 1( працює з 01.09.2015 року);

Група технічного нагляду – 13 працівників;

Централізована бухгалтерія – 26 працівників.

Головним завданням відділу освіти є реалізація державної політики в галузі освіти, контроль за її втіленням, дотриманням законодавства про освіту в усіх навчальних закладах на території району.

З метою забезпечення дотримання законодавства у сфері освіти, додержання  вимог щодо змісту, рівня та обсягу освітніх послуг рішенням виконавчого комітету Індустріальної районної у місті ради від 18.09.2015 №266 «Про затвердження мережі класів, груп та контингенту учнів у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах Індустріального району на 2015-2016 навчальний рік» затверджено фактичну мережу класів та контингентів учнів у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах Індустріального району у 2015-2016 навчальному році.

Відповідно до затвердженої мережі в районі функціонує:

-  19 середніх загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності, в яких здобувають освіту 11875 учнів ( у 2014-2015 н.р. - 11380 учні);

- 21 дошкільний  навчальний заклад, який відвідують  5339  вихованців ( у 2014-2015 н.р.- 5217 вихованців),;

- 2 позашкільні навчальні заклади, в яких навчаються  1608  гуртківців (у 2014-2015 н.р. - 1600 гуртківців);

- міжшкільний навчально- виробничий комбінат, в якому здобувають допрофесійну та професійну підготовку 701 учень  денних загальноосвітніх навчальних закладів району ( у 2014-2015 н.р. – 586 учнів).

          На сьогоднішній день всі загальноосвітні навчальні заклади та позашкільні заклади атестовані.

У районі діють різні форми навчання:

-18 денних середніх загальноосвітніх навчальних закладів, 11788 учнів ( у 2014-2015 н.р. -  11298  учнів);

- 1 вечірня ( змінна)  середня загальноосвітня школа № 38, які відвідують 87 учнів ( у 2014-2015 н. р. – 82 учні);

- екстернат ( на запит, станом на 01.12. 2015 року 3 особи – СЗШ № 63 -1 ВПО, ВСШ № 38 – 1);

- індивідуальне навчання  для хворих дітей – 36 учнів, у тому числі 21 дитина-інвалід;

- відкрито 4 інклюзивні класи -  у СЗШ №  47 ( два класи), СЗШ № 135, 147       ( по одному класу).

У 2015 році продовжилась робота над реалізацією районних програм, таких як:

- Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Індустріального району м. Дніпропетровська на 2012-2016 роки;

- Програма розвитку інформатизації та інформаційного простору освіти в Індустріальному районі на 2012-2016 роки;

- Програма розвитку позашкільної освіти в Індустріальному районі              м. Дніпропетровська на 2013-2015 роки;

- Програма подальшого розвитку та удосконалення харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Індустріального району на 2013-2017 роки;

- Про комплексну цільову програму розвитку освіти Індустріального району на 2014-2018 роки.

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

        На сьогодні існуючу мережу дошкільних навчальних закладів представлено 21 дошкільним навчальним закладом та двома дошкільними відділеннями навчально-виховних комплексів. З урахуванням демографічної ситуації та запитів населення проводиться робота щодо відкриття додаткових груп.

У 2014 -2015 навчальному році в районі було відкрито додатково 5 вікових груп в ДНЗ №№ 68, 69,149, 160, 338.  

У 2015 -2016 році навчальному році відкрито додаткову вікову групу на базі НВК № 41 і  до 01.01. 2016 року заплановано відкриття  ще трьох додаткових груп у ДНЗ №№ 160, 258, 261.

Групою у ДНЗ № 160 завершується відновлення  дошкільного навчального закладу, яке було розпочато у 2010 році. З 2016 року цей заклад  буде функціонувати на повну потужність (6 вікових груп).

 Як позитивне слід відмітити 100 % охоплення дітей 5-річного віку  різними формами здобуття дошкільної освіти.

Упродовж  2015 навчального року дошкільні навчальні заклади району брали активну участь в оглядах –конкурсах, фестивалях Всеукраїнського рівня: «Веселі старти з елементами футболу». Серед усіх ДНЗ переможцем районного етапу визнано ДНЗ № 270 (результати міського етапу будуть у вересні); у фестивалю дитячого театрального мистецтва переможцями міського етапу стали ДНЗ №№ 148, 160.

        На обласну виставку – презентацію «Педагогічні здобутки освіти Дніпропетровщини 2015» від району було представлено 10 кращих досвідів роботи та 10 статей до обласних педагогічних видань.

        Кращими визнано досвіди ДНЗ№ 270 «Нетрадиційні техніки образотворчого мистецтва та їх вплив на художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку», №258 «Здоров’язберігаючий простір в умовах дошкільного навчального закладу». Дошкільний навчальний заклад № 68  і ДНЗ № 270 є учасниками Міжнародного проекту «Іноваційно- освітня технологія в освіті», по впровадженню у навчально – виховний процес LEGO – конструювання».

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

-   Мережа загальноосвітніх навчальних закладів району у 2015-2016 навчальному році укомплектована 408 класами  11788 учнями. Середня наповнюваність становить  28,9 учнів на клас, що на 490 учнів більше , ніж у 2014-2015 н.р. ( середня наповнюваність у 2014-2015 н.р. становила 27,9). За останні три роки мережа постійно зростає, особливо у початковій школі. У поточному році відкрито 181 клас у початковій школі для 5335 учнів                  ( у 2014-2015  році -4999 учнів).

РОКИ

Кількість учнів у ЗНЗ району

Зміна кількості учнів у порівнянні з попереднім навчальним роком

Кількість учнів 1-х класів

Кількість класів

Середня наповню-

ваність класів

2013

10911

+74

1284

403

27,1

2014  

11298

+387

1389

405

27,9

2015

11788

+490

1558

408

28,9

Для учнів 1-х класів особлива увага  приділяється щодо організації гарячого харчування, облаштуванню кімнат для відпочинку (сну), облаштуванню приміщень для організації рухливих ігор, обладнанню відокремлених туалетів (убиралень), обладнанню відокремлених  гардеробів.

Враховуючи особливості будівель, роки побудови навчальних закладів у  12 навчальних закладах обладнані ігрові  кімнати: СЗШ №№7, 29, 41, 47, 63, 69, 121, 135, 147 (1-рухливих ігор, 1-навчально - розвивальних ігрових заходів), НВК № 108 (сім), 138 (три кімнати), 139 ( рекреація на ІІ поверсі).

Для  учнів 1-х класів, які відвідують ГПД, облаштовані спальні кімнати: у СЗШ № 29, 47, 69, 121,  135, 138, 139, НВО № 113, а у СЗШ №№ 45, 63, 147, НВК № 108 – по дві спальні.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ

УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ

На сьогодні в районі  функціонує 11  навчальних закладів, які впроваджують наукові проекти:

Упродовж  2014-2015 н.р. гімназія №3,  НВО № 113,  НВК № 139    брали участь у обласному конкурсі «Енергозбереження  задля майбутнього» ДТЕК «Енергоефективні школи». Гімназія №3 посіла  І місце та отримала грант на вирішення питань енергозбереження закладу на суму 90 тис. грн.. НВО № 113 та НВК № 139 також отримали грошову винагороду в розмірі  по 35 тис. грн на заклад  для вирішення питання підвищення енергоефективності.

УСПІШНІСТЬ

 

 За підсумками 2014-2015 навчального року  високий  та достатній рівень навчальних досягнень продемонстрували 51,8 % учнів 2-11 класів           ( 1 класи не оцінюються. Дається тільки вербальна оцінка). Успішність виявили 99,9% учнів. Низький рівень продемонстрували 9 учнів ( СЗШ № 45 -6 учнів, СЗШ № 47 -1,  НВК № 139 -1, СЗШ № 147 -1).

На 10-12 балів  закінчили навчальний рік 695 учнів ( 7,2%).

Рівень навчальних досягнень (%)

Контингент

Низький

Середній

Достатній

Високий

%

якості    

( 7-12балів)

% успішності

( 4- 12 балів)

1 класи

Не оцінюються

2-4 класи

0,1

29,0

58,3

12,6

70,9

99,9

5-9 класи

0,1

59,1

37,2

3,6

40,8

99,9

10-11 класи

0,3

57,6

35,5

6,7

42,2

99,7

2-11 класи

0,1

48,2

44,6

7,2

51,8

99,9

Одним із наслідків  поєднання ДПА і ЗНО у 2014-2015 навчальному році стало те, що  частина потенційних медалістів, залишилися без медалей.  За даними УЦОЯО тільки 50%  випускників підтвердили свої медалі.

В районі планувалось нагородити медалями 26 випускників ( 24- золото, 2 – срібло).

За результатами ЗНО з української мови 13 випускників нагороджено золотими та 9 випускників – срібними медалями. Всього 22 випускники             ( 84,6%).

Крім того,  2 випускники  ( СЗШ № 63 і НВК № 139) упродовж 2014 -2015 н.р. навчались за  «Програмою обміну майбутніх лідерів ( FLEX)» у США і після повернення успішно здали екстерном ДПА та ЗНО за що були нагороджені золотою ( СЗШ № 63) та срібною  ( НВК № 139) медалями.

ЗНО- 2015

Вперше за всі роки  існування ЗНО у 2014-2015 навчальному році було поєднано ЗНО з української мови і літератури з державною підсумковою атестацією, а також запроваджено дворівневі тести з української мови та математики.

 У поточному навчальному році з 504 випускників, які навчалися в 14  школах району, ДПА з української мови у вигляді ЗНО здавали 502. Не здавали два випускники ( СЗШ № 121 – за станом здоров’я , гімназія №3 – за релігійними переконаннями). Маємо наступні результати за 12 бальною системою оцінювання:

 Низький рівень ( 1-3 бали) продемонстрували – 14, 5 % випускників.  Випускники Гімназії №3, СЗШ № № 7, 147 показали 100% успішність. Найбільшу кількість випускників, які отримали оцінки початкового рівня – це СЗШ № 63. Таких учнів виявилось 42%.

Середній рівень  ( 4- 6 б.) виявили 44% випускників. Найгірший показник становить  у СЗШ № 29 – 73%.

Достатній рівень ( 7-9 балів) по району становить 32, 8%.

Високий рівень ( 10-12 балів) 8,7%.

Загальний  показник на 4-12 балів становить в районі 85,5%, на 7-12 балів 41,5%.

 Якісні показники продемонстрували учнів:

Гімназії №3 – 79,3%,

НВК № 139 – 63,9 %,

СЗШ №7 – 61%;

СЗШ № 147- 51,4%.

 Поєднання ДПА і ЗНО також створило можливість побудови рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів України за результатами ЗНО з української мови та літератури.

По навчальним закладам району маємо наступний результат:

РЕЙТИНГ

 ПО РАЙОНУ

Навчальний заклад

Середній тестовий бал по закладу

Кількість випускників, які брали участь у ЗНО

Сумарна кількість балів по закладу

І

Гімназія №3

7,72

58

448

ІІ

НВК № 139

7,33

83

608

ІІІ

СЗШ № 7

7, 19

36

259

ІV

СЗШ № 147

6,94

35

243

V

СЗШ № 45

6,04

25

151

VI

СЗШ № 118

5,86

28

164

VII

СЗШ № 135

5,5

59

325

VIIІ

СЗШ № 121

5, 45

31

169

IX

СЗШ № 69

5,18

28

145

X

СЗШ № 14

5,03

30

151

XI

СЗШ № 47

5,0

44

220

XIІ

СЗШ № 29

4,45

22

98

XIII

СЗШ № 63

4,42

24

106

 Середній тестовий бал по району склав 6, 14, що відповідає середньому рівню навчальних досягнень.

У загальноукраїнському рейтингу навчальних закладів за результатами ЗНО-2105 в якому брали участь 198 883 особи з 7264 закладів ,   гімназія № 3 посіла 549 місце, СЗШ № 7 – 855 місце.

Рейтинг району

Рейтинг міста

Загальний рейтинг по Україні

Навчальний заклад

1

12

549

Гімназія №3

2

17

855

СЗШ № 7

3

23

1097

НВК №139

4

26

1192

СЗШ № 147

5

62

2613

СЗШ № 45

6

87

3416

СЗШ № 118

7

92

3914

СЗШ № 135

8

104

4677

СЗШ № 121

9

108

4871

СЗШ № 14

10

109

4981

СЗШ № 47

11

111

5054

СЗШ № 69

12

120

5693

СЗШ № 63

13

126

6343

СЗШ № 29

14

129

6900

ВСШ № 38

За результатами ЗНО  максимально можливі 200 балів набрало 2 випускники району з математики – це представники гімназії №3 і СЗШ № 45.

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ

Цілеспрямована робота  з обдарованими дітьми і молоддю у 2015 році дала наступні результати:  У районному  турі олімпіад  взяли участь 974 учні.

Всеукраїнські

олімпіади

2014-2015

навчальний рік

2015-2016

навчальний рік

Районний етап

943

974

Міський етап

256

результати в січні

Обласний етап

72

результати в січні

Всеукраїнський етап

5

результати в березні

          У міському етапі  Всеукраїнських олімпіад  взяло участь 256 учасників. Це учні:  гімназії №3, СЗШ №7, НВК №41, СЗШ №45,47,63,69,121,135, НВК №138,139, СЗШ №147. 119 учнів посіли призові місця. У рейтингу районів міста  навчальні заклади району посіли 6 місце. Найбільше переможців підготували гімназія №3 (32 місця), НВК №138 (25),СЗШ №7 (18).

       В (ІІІ) обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін призові місця отримали 10 учнів. Це учні гімназії №3, СЗШ №7,  СЗШ №45, СЗШ №69, НВК №139. У вирішальному (IV) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови перемогу здобула учениця гімназії №3. 

У цьому навчальному році зросла кількість слухачів МАН

МАН

2014-2015

переможці

2015-2016

переможці

Слухачі

23

72

I етап ( районний)

13

11

результати в січні

II етап ( міський)

9

5

результати в лютому

III Всеукраїнський етап

2

1

результати в березні

        Значно зросла активність школярів у різноманітних конкурсах, турнірах, збільшилось число учасників і призерів. У районі спостерігається позитивна динаміка з організації кількості конкурсів та кількості учасників в них: «Кенгуру» - 1690 , «Левеня» - 260, «Колосок» - 1224, «Патріот» -749, «Соняшник» - 904, «Бобер» - 219, «Гринвіч» - 632, «Геліантус» - 404, «Лелека» - 227, «Кришталева сова» - 117.

ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Для здійснення корекційно-відновлювальної роботи в районі функціонує районна психолого-медико-педагогічна консультація (далі – РПМПК), яка є структурним підрозділом відділу освіти Індустріальної районної у місті ради. До складу  РПМПК входять  тринадцять осіб, у тому числі  5 лікарів та 8 педагогічних працівників з корекційною освітою. Слід зазначити, що усі члени консультації, окрім завідувача, працюють на громадських засадах. Посаду завідувача було введено рішенням виконкому з 01.09.2015 року відповідно до чинного законодавства.

Сфера діяльності РПМПК розширюється з кожним роком: від психолого- педагогічного вивчення труднощів розвитку, визначення їх особливих освітніх потреб, надання рекомендацій щодо  форми навчання, консультативної допомоги батькам, педагогічним працівникам з питань вибору форм та методів навчання, у тому числі інклюзивного та інтегрованого – до впровадження просвітницької діяльності, надання звітів, збору та обробки бази даних  про дітей групи ризику.

Протягом 2015 року РПМПК проведено: 18 засідань консультації.  Під час роботи обстежено 258 дитини, з яких  направлено до спеціалізованих груп ДНЗ 204 дітей, навчально- реабілітаційних центрів – 23 дітей, призначено індивідуальне навчання – 15     (повторно), 11 – вперше дітей, організовано інклюзивне навчання – 5 дітей.

Для результатами проведеного обліку дітей і підлітків шкільного віку у вересні 2015 року встановлено, що у мікрорайонах загальноосвітніх навчальних закладах проживає 247 дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, з яких 149 навчаються для дітей з вадами фізичного розвитку, 82 – з  розумовими вадами, 16 дітей – не підлягають навчанню за станом здоров’я.

Для створення умов  щодо здійснення корекційно- відновлювальної  роботи в дошкільних навчальних закладах функціонує мережа спеціалізованих груп. На сьогодні вона представлена 31 спеціалізованою групою:

- для дітей  з порушеннями опорно- рухового апарату – 12 вікових груп;

- з порушеннями мовлення – 6 вікових груп;

- порушеннями психологічного розвитку – 6 вікових груп;

- з малими та затихаючими формами туберкульозу – 7 вікових груп.

 Особливої значущості набуває проблема інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей –інвалідів та їх інтеграції в загальноосвітній простір, а також їх соціалізація у сусупільство. Здійснення інклюзивної освіти  передусім потребує  професійного кадрового потенціалу, який відсутній у штатних розкладах загальноосвітніх навчальних закладів         ( вчителів – дефектологів, вчителів – логопедів, тифлопедагогів, сурдоголів), створення корекційного освітнього простору. У 2015-2016 навчальному році на  інклюзивному навчанні знаходиться  5 дітей: у СЗШ № 47 -2, у СЗШ № 135 – 1, СЗШ № 147 – 2. З 01.01.2016 року буде відкрито ще один  клас з інклюзивною формою навчання на базі   СЗШ № 147.

Гостра проблема організації інклюзивної освіти обумовлена постійним зростанням кількості дітей дошкільного та шкільного віку з порушеннями у психофізичному розвитку, у тому числі комплексними дефектами та небажанням батьків влаштовувати дитину до спеціалізованих закладів               ( реабілітаційних центрів, багатопрофільних шкіл- інтернатів).

ВИХОВНА РОБОТА

Виховний процес в навчальних закладах району здійснюється передусім з метою формування в учнів громадянської відповідальності і правової самосвідомості, духовності і культури, ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві і активної адаптації, а також створенню у кожному навчальному закладі сприятливих умов для вільного розвитку творчої особистості учнів.

У 2015 році виховна робота в районі була спрямована на реалізацію основних завдань і принципів: громадянське виховання, родинно- сімейне, військово- патріотичне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне, превентивне творчий розвиток особистості формування здорового способу життя.

Працюючи над реалізацією «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів», навчальні заклади всю виховну роботу спрямовували на упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних дій.

У рамках цього проводилася відповідна робота: Тиждень правових знань,  години спілкування із представниками різних структур, анкетування «Молодь і протиправна поведінка», практикум «Твоя безпека – в твоїх руках».

 Навчальними закладами району проводяться заходи щодо раннього виявлення дітей, які виховуються в неблагополучних сім’ях. Станом на 01.12.2015 року в навчальних закладах району навчається  73 дитини з 45 - сімей вказаної категорії  (2014-93,61 сім'я).

            Дієвим засобом у попередженні злочинності і правопорушень серед неповнолітніх є проведення засідань Рад профілактики і профілактичні рейди.

            Закладами освіти району було проведено 83 профілактичних рейди «Чим живеш дитино?» в сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, складено акти обстеження житлово-побутових умов проживання в них дітей. Всього навчальними закладами району у 2015 році проведено 785 профілактичних рейдів «Урок», «Чим живеш, дитино?», «Діти вулиці», «Димок»,  а також 114 засідань шкільних рад профілактики, на які було запрошено батьків, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків.          

 Протягом року спільно із службами району проводилися засідання ради профілактики на базі навчальних закладів СЗШ №№ 135, 29, 45, 63, 69,118, НВК№138,139. На внутрішкільному обліку в навчальних закладах станом на 01.12. 2015  перебувають 58 учнів, у  (2014-2015 році -64). 

Протягом 2015 року учнями району вчинено 3 правопорушення з них: 1-кримінальне, 2- адміністративних у (2014 році - 4 з них: 1-кримінальне, 3- адміністративних). 

    З метою профілактики шкідливих звичок серед неповнолітніх 18 наркопостами району проведено:

-профілактичних лекцій - 188 ,

- бесід - 720,

-тематичних вечорів – 34,

-виставок творчих робіт – 84,

- випущено 254 санбюлетні.

             Особливе значення у профілактиці негативних звичок серед неповнолітніх має робота з батьками, проведення тематичних батьківських засідань і конференцій. Протягом 2015 року проведено 84 засідання батьківських всеобучів на теми:

-   1-4 кл. – «Щаслива сім’я, яка вона?»,

-   5-8 кл. – «Роль сім’ї у формуванні особистості»,

- 9-11 кл.– «Виховання поваги до національних традицій України», «Здоровий спосіб життя в традиціях українського народу».  

Патріотичне виховання

Зусилля педагогічних колективів навчальних закладів району спрямовані в першу чергу на національно – патріотичне виховання дітей, розвиток їх громадянських цінностей.

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління. Виховання патріотизму сьогодні, як ніколи, актуально. Слід зазначити, що  заходи  національно-патріотичного направлення, які проводяться в навчальних закладах району, спрямовані на виховання справжнього патріота своєї країни.

          З року в рік до видатних дат календаря в начальних закладах проводяться ряд заходів:

 В цих заходах прийняло участь  близько 11 246 учнів.

   Навчальні заклади району у 2015 році все більше надавали перевагу волонтерському руху.

   Упродовж  року в навчальних закладах діяла района акція «Діти – воїнам АТО». Під час акції проводились різноманітні заходи:

Благодійні  концерти ;

Ярмарки  – продаж ;

Аукціони  дитячих творчих робіт ;

Акція  «скринька доброти »;

Усі  навчальні заклади району постійно надають допомогу - воїнам АТО через волонтерів ( у вигляді продуктів харчування, предметів особистої гігієни, термобілизни, та інших тепли речей, питної води, особливо користувалися попитом малюнки, поробки, вітальні листи обереги, плакати, символічні стрічки зроблені власноручно маленькими вихованцями, учнями педагогами та батьками), а батьки їм активно допомагають.

Керівники навчальних закладів запрошують героїв нашого міста  – які брали участь у боях на сході країни.

Доброю традицією став щорічний районний конкурс, який проходить на пр.Миру двічі на рік в травні і жовтні конкурс строю та пісні.

21 листопада 2015 року в рамках  заходів з відзначення Дня Гідності та Свободи в Україні проведено Творчо-тематичний вечір «Україно моя ти одна як життя» (НВК №139 120 учнів та 9 воїнів АТО), виховні години для учнів, зустрічі з ворїнами АТО та Героями майдану, виставки, конкурси і інше…

 У 2015 році в навчальних закладах району розпочато роботу щодо створення експозицій, присвячені героям Небесної Сотні, подіям на території східних областей України.

 До Дня Збройних Сил України  в районі проведено благодійну акцію «Привітай воїна ». У ході проведення акції було зібрано 520 подарункових наборів  з теплими шкарпетками, білизною,  рукавицями, солодощами  малюнками та оберегами, які через волонтерів були направлені нашим захисникам.  

        Традиційно 9 травня, 2 вересня, 22 жовтня, 27 жовтня на військовому Меморіалі, Клочко-6, відбувається вшанування пам’яті та покладання квітів за участю учнів, педагогів, ветеранів та керівництва району.

 

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ

Відділом освіти забезпечено неухильне виконання чинного законодавства, нормативних документів з метою реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист і всебічний розвиток.

У навчальних закладах району навчається  1679 дітей пільгових категорій (в 2014 році - 1249) серед них:

2014

2015

сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування

140

137

інвалідів

102

112

дітей з багатодітних родин

737

833

дітей з малозабезпечених родин

209

280

дітей, що потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи

58

56

діти працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків

3

8 (у тому числі 6 – під час участі в АТО)

діти учасників АТО

---

253

Станом на 11.12.2015 р. що в навчальних закладах району навчається (виховується) 400 дітей із сімей вимушено переміщених осіб зі східних регіонів України та окупованої території АР Крим. З них 145 – ДНЗ, 255 – ЗНЗ. Найбільша кількість таких дітей навчається в КЗО «СЗШ № 45» (42 дитини.)

Відділом освіти організована робота щодо безкоштовного харчування дітей пільгових категорій. Вартість харчування протягом 2015 року складало 12 грн. на одну дитину, яка навчається в ЗНЗ, 23 грн. 36 коп. для дитини, що виховується в ДНЗ. 

В 2015 році 70 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримали шкільну форму на суму 49 тис. грн., 24 дитини  отримали спортивну форму на суму 16800 грн. (вартість одного комплекту форми склала 700 грн.)

Всі діти даної категорії (учні ЗНЗ) забезпечені єдиними квитками, які надають їм право на безоплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд.

У жовтні 2015 року в усіх закладах району проведено акцію «Діти- дітям», «Ярмарок милосердя» для дітей, які переїхали з зони АТО. У ході проведення акції було зібрано  24464 грн., які передано дітям. Крім того, було зібрано речі, їжу, канцелярське приладдя для дітей із зони АТО та дітей, пільгових категорій. Найактивнішу участь у цьому взяли учні СЗШ № 7, НВК № 139, СЗШ №118, СЗШ № 69, СЗШ № 121.

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК

         

Відділом освіти, навчальними закладами була проведена робота щодо організації відпочинку у 21 пришкільному таборі відпочинку з денним перебуванням в  дві зміни для 1520 дітей (в 2014 році – 1460 дітей). У 2015 році з місцевого бюджету на харчування дітей в пришкільних таборах виділено 393 тис. 143 грн.

Вперше влітку цього року в нашому районі працював мовний табір відпочинку на базі СЗШ № 7. Пріоритетним напрямком роботи цього табору було удосконалення навичок володіння іноземною мовою.

На протязі 3 років підряд в районі працює табір спортивно-туристичного напрямку на базі КПНЗ «ЦПР № 3».

Крім того, на базі загальноосвітніх навчальних закладів функціонували пришкільні майданчики з метою організації змістовного дозвілля школярів.

Особливістю нашого району є оздоровлення талановитих та обдарованих дітей В 2015 році 75 дітей вказаної категорії були оздоровлені в ДОТ «Прометей» м. Приморськ.

Крім того, вже 5 рік поспіль діти, які мають значні досягнення в області спорту, а також діти з девіантною поведінкою, заохочуються відпочинком в таборі національно-патріотичного виховання «Дніпровська варта». У 2015 році було оздоровлено 14 спортивно обдарованих дітей (14 дітей) та  3 дитини з девіантною поведінкою. Для цього з міського бюджету за субвенцією виділено 53тис. 584 грн.

Також в серпні цього року близько 750 дітей (учнів загальноосвітніх закладів району) за підтримки народного депутата України були направлені на 3-денний відпочинок в табір «Укропчик»на базі ДОТ ім. В.Терешкової.

Відповідно до Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровськ на 2014-2019 рр. «Родина героя» особлива увага відділу освіти приділяється дітям, батьки яких приймали/приймають безпосередню участь в антитерористичній операції або загинули під час участі в АТО.

        На виконання розпорядження голови Індустріальної районної у місті ради влітку 2015 року направлено 25 дітей учасників АТО на оздоровлення в ДОТ «Прометей».

За рахунок залучених коштів (народного депутата Куліченко І.І.) 2 дитини зазначеної категорії перебували на відпочинку в ДОТ «Артек-Буковель»;7 дітей учасників АТО перебували на оздоровленні в Республиці Хорватії.

        За рахунок бюджетних коштів району (50%) в пристосованих таборах відпочинку з денним перебуванням забезпечено відпочинком 6 дітей учасників АТО.

        

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

З метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму напередодні та в перші дні навчального року, сприянню недопущення та зниження кількості ДТП з дітьми на протязі всього навчально-виховного періоду з 20 серпня по  20 вересня   2015 року в районі пройшов місячник «Увага! Діти  - на дорозі!».

Під час місячника у всіх закладах освіти учні ознайомилися з виставкою «ПДР для пішоходів». Проведені виховні години на теми з попередження дорожнього травматизму та безпеки руху пішоходів («Безпека на дорозі – безпека життя»), а також тренінги  «Безпечна дорога додому» та «Бережи себе!».

У перший день занять, а також наприкінці кожної чверті, в усіх навчальних закладах проводяться інструктажі з ТБ, ПДР, ППБ та правил поведінки в громадських місцях.

Крім того, протягом року були проведені профілактичні бесіди про безпечне використання природного газу у побуті, правила протипожежної безпеки, профілактики гострих кишкових та вірусних респіраторних інфекцій, правила поведінки під час занять в школі та в побуті тощо. В 2015 році зменшився травматизм у навчальних закладах на п’ять випадків у( 2014 році 15) (2015- 10) під час занять, та на 6 випадків менше у побуті (2014 – 10).

СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО  ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТІРУ

Навчальними закладами здійснюється ряд заходів з оновлення та модернізації комп’ютерної техніки, всі навчальні заклади району на 100% забезпечені комп’ютерною технікою, підключені до мережі Інтернет.  У навчальних закладах створено  WI-FI   зони.

На сьогодні стан забезпечення навчально - комп’ютерними комплексами у школах району становить 100% . 97% вчителів мають можливість дома працювати з мережею Інтернет.

У рамках проекту «Дніпропетровська обласна освітня мережа» сформовано електронну базу даних всіх загальноосвітніх навчальних закладів району для своєчасного і якісного формування статистичної звітності та створення електронної бази району, міста та області, України ( система ІСУО)

Гімназія №3, СЗШ № 135, 147, НВК № 139 обрано пілотними навчальними закладами в рамках реалізації Національного проекту «Відкритий світ».

Із метою широкого ознайомлення громадськості з освітянською галуззю в відділі, у всіх загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах  та позашкільних закладах створено і функціонують  Web-сайти, впроваджується електронна реєстрація дітей у дошкільні навчальні заклади району.

На сьогодні парк комп’ютерної техніки становить 896 комп’ютерів, в тому числі старше п’яти років 552 комп’ютери , 426  з яких підключено до мережі Internet. У закладах працюють 33 комп’ютерних класів, які обладнані 355 комп’ютерами.  У СЗШ № 135, 147, НВК № 139  функціонують по 3 класи, у СЗШ №№ 45, 47, 63, 69, 118, 121, НВК № № 41, 138 – по два комп’ютерних класи.  В інших – по одному.  У заклади  за рахунок позабюджетних коштів та кошти депутатів придбано 101 ноутбук.

Для підтримки навчально- виховного процесу встановлено 16 інтерактивних комплексів ( НВК № 139, СЗШ № 63  –  по 3, гімназія №3, СЗШ № 147 – по 2, СЗШ № 7, НВК № 41, СЗШ № 69, НВО № 113, СЗШ № 121, СЗШ № 135 – по 1).

Для ведення бібліотечного фонду 18 комп’ютерів використовується у шкільних бібліотеках ( всі заклади, крім СЗШ № 29 і НВК № 41). Відділом освіти здійснюється електронний документообіг зі всіма навчальними закладами через електронну пошту.

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Позашкільну освіту в районі здійснюють два комунальні позашкільні навчальні заклади: «Центр позашкільної роботи №3», «Будинок дитячої творчості» Дніпропетровської міської ради. На базі позашкільних та 14 загальноосвітніх навчальних закладів (на умовах укладених договорів про співпрацю) позашкільну освіту отримують 1608 дітей у 120 навчальних групах - 46 дитячих колективів (два з яких мають звання «Зразковий художній колектив» - ансамбль фольклорного танцю «Колесо» та ансамбль естрадно-спортивного танцю «Сюрприз»).

Відділом освіти проаналізовано стан зайнятості учнів навчальних закладів району в гуртках, спортивних секціях загальноосвітніх навчальних закладів, спортивних  школах, позашкільних та інших закладах міста. Станом на 01.12.2015 року з 11788 учнів району в гуртках різного напряму діяльності навчаються  10320 дітей (87,5%). 

Позашкільні заклади забезпечені педагогічними кадрами відповідно до діючого штатного розпису. Керівники гуртків, студій мають відповідну освіту,  вчасно проходять курсову перепідготовку, атестацію, беруть участь у конкурсах майстерності «Джерело творчості». На 01.12.2015 р. у позашкільних навчальних закладах району працює 47 педагогів.

Позашкільні заклади проводять та беруть участь у різноманітних міських, районних масових заходах, конкурсах, фестивалях, змаганнях, виставках, що є результатом роботи педагогічних колективів. Так, лише за 2015 рік позашкільниками було здійснено 179 масових заходів (17201 учасник). Проведені заходи спрямовані на: героїко – патріотичне виховання, збереження та розвиток народних традицій, науково – технічну творчість, організацію цікавого дозвілля, виконання соціальних запитів, розвиток інтелектуальних здібностей, реалізацію міських комплексних програм.    

Можливість  всебічного розвитку культури і спілкування, удосконалення майстерності  дає вихованцям творчих колективів  фестивально – конкурсна діяльність, яка є достатньо активною та результативною у Центрі позашкільної роботи. 71 нагороду здобули вихованці на міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, змаганнях, фестивалях у 2015 році.

Усе більшої популярності набирає робота гуртка «Психологія» Будинку дитячої творчості та районного клубу «Контакт» Центру позашкільної роботи,   які спрямовані на соціальне формування особистості підлітків, охоплюючи 100% учнів загальноосвітніх навчальних закладів  району, які перебувають на внутришкільному обліку та потребують посиленої педагогічної уваги.

Значну роль у розвитку шкільного самоврядування відіграє районна рада лідерів, яка працює на базі Центру позашкільної роботи. За ініціативи ради лідерів  проводяться круглі столи, тренінги, конкурси, фестивалі та акції, підтримуються міські лідерські проекти «Лідерський марафон», «МАХІМА», «EVVIVA», «Діти – дітям» та інші.

П’ятий навчальний рік у ЦПР працюють гуртки туристсько-краєзнавчого напряму («Юний турист», «Пішохідний туризм», «Екологічне краєзнавство і туризм»). Заняття у гуртках сприяють загальному розвитку вихованців, розширенню їх кругозору, підвищенню спеціальної фізичної підготовленості, розвитку загальної витривалості, швидкості, сили, спритності та інших фізичних якостей. Вихованці гуртків – неодноразові учасники та переможці обласних та міських змагань з гірського та велотуризму, пішохідного туризму з елементами рятувальних робіт, учасники походів різного ступеня складності.

Протягом останніх трьох років Центр позашкільної роботи на базі закладів освіти району організує роботу пристосованого дитячого табору відпочинку з денним перебуванням «Горизонт», де оздоровлюються 20 – 25 підлітки. Головний напрям роботи табору – спортивно – туристичний. Завдяки творчому потенціалу ЦПР стало доброю традицією проведення  всіх урочистостей та масових заходів, які проводяться в районі  на рівні виконавчого комітету районної у місті ради.

КАДРИ

Кадрова політика району здійснюється планово і сприяє позитивним зрушенням у роботі освітянської галузі. Педагогічний склад Індустріального району представляють  1173 педагоги,  з них 16 - є тимчасово переселеними особами із Донецької і Луганської областей, три працівника навчальних закладів призвано  на військову службу під час мобілізації, на особливий період,  це -  вчитель історії НВК №139 Столяренко Георгій Ігорович, який вже повернувся зі служби,  викладач предмету «Захист Вітчизни» НВК №138  Чернета Валерій Миколайович, сторож СЗШ №17  Щербак Володимир Сергійович.    

Кількість працюючих педагогів упродовж п’яти років залишається практично незмінною, що свідчить про стабільність кадрового потенціалу у галузі освіти в районі та ефективність заходів, вжитих відділом освіти спільно з керівниками навчальних закладів щодо збереження кадрового потенціалу.

Крім того, на сьогоднішній день вакантними є посади учителів фізики, хімії, математики, біології, англійської мови, вихователів ГПД та вихователів дошкільних навчальних закладів. Всього 11 вакансій.

 За освітнім рівнем з 1173 педагогів, які працюють у навчальних закладах  району:

- 881особа  мають повну  вищу освіту, що становить 75%;

- 31- базову  вищу освіту (3%);

-261 - середню спеціальну ( 22%).  

52 педагогічних працівника отримують вищу освіту за заочною формою навчання.

За кваліфікаційним рівнем:

 

   Запорукою успішної роботи педагогічних кадрів  є багаторівнева система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів  на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  На всіх видах курсів  у 2015 році підвищили свій професійний рівень  258  педагогічних працівників та 24  керівника.  

На базі гімназії № 3, СЗШ №7, НВК №139 створені та постійно працюють регіональні центри  підвищення кваліфікації педагогічних працівників з інформаційних технологій.  Так, у  квітні 2015 року на базі СЗШ №7 були проведені курси «Соціальні сервіси Веб-2.0 у навчально-виховному процесі», на яких навчалося 12 педагогів ЗНЗ району. У жовтні на базі НВК №139 були проведені курси для вчителів початкових класів «Викладання курсу «Сходинки до інформатики» в початковій школі», на яких навчалось 11 вчителів.

Робота методичного кабінету відділу освіти направлена на постійне підвищення і розвиток  методичної роботи навчальних закладів. Постійно навчальні заклади на практичних семінарах передають свої добутки та досвід різним категоріям педагогічних працівників: вчителям, практичним психологам, заступникам директорів, директорам.

У 2015 році проведено 3 семінари для директорів  загальноосвітніх навчальних закладів району.

У лютому в гімназії № 3 проведено семінар – практикум «Пошук нових психолого-педагогічних  ідей розкриття та розвитку творчо обдарованих дітей». Результатом семінару стало залучення дітей шкіл до науково-дослідної роботи та збільшення слухачів МАН.

У квітні проведено семінар в СЗШ №7 «Науково-педагогічний  проект  «Інтелект України» - розвиток та підтримка  інтелектуально - обдарованих дітей», на якому були присутні педагогічні працівники з Харкова. Планується розширення мережі навчальних закладів, в яких у початковій школі буде впроваджено цей проект.

Відділ освіти і навчальні заклади постійно підтримують зв'язок з педагогічними науковцями та педагогами-новаторами, проводять зустрічі з ними. У листопаді на базі СЗШ №47 відбувся семінар «Формування загально-навчальних компетенцій  учнів на засадах інтегративно-діяльносного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток». На семінарі була присутня автор цього проекту Тамара Олексіївна Пушкарьова.    

        Щорічною перевіркою особистісного зростання, іспитом на компетентність педагогів є атестація педагогічних кадрів.  У 2015 році педагоги району вперше взяли участь  у науково-педагогічному проекті «Електронна атестація педагогічних працівників». На базі гімназії № 3 проведено практичний семінар для заступників директорів навчальних закладів «Впровадження науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників» в навчальних закладах району». З 163 вчителів, що атестувались 123 атестовано за е-версією, з них 62 вчителя атестовано із педагогічними  званнями.

З метою комплексного оцінювання рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму та результативності діяльності керівника у 2015-2017 роках започатковано проведення атестації керівників навчальних закладів. Так у 2015 році на відповідність займаній посаді про атестовано 8 директорів ЗНЗ, 2 директори ПНЗ, 7 завідувачів ДНЗ і 21 заступник директора навчальних закладів.

Переважна більшість педагогів працює в закладах освіти понад 10 років - 788 (67%). Кількість працюючих пенсіонерів складає 24% (283 чол.). Кількість вчителів зі стажем роботи до 3 років становить 10% (109), що свідчить про повільне омолодження педагогічних колективів.  01.09.2015 року до роботи приступили  20  молодих спеціалістів.

Відділ освіти, керівники навчальних закладів працюють над залученням молодих спеціалістів для роботи в закладах освіти району, напрацьована певна система роботи. Так, в районі для  молодих та малодосвідчених вчителів працює «Школа молодого вчителя»,  в рамках якої у 2015 році було проведено 6  практичних семінарів у різноманітних формах: тренінги, майстер-класи,  творчі звіти. У навчальних закладах  організовано  наставництво і стажування.

Проводиться робота щодо забезпечення участі педагогічних працівників у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року». Про це свідчать результати конкурсу «Вчитель року-2015».  Найбільш результативно виступили:

В листопаді-грудні 2015 пройшли виступи вчителів історії, математики, англійської мови та «Захисту Вітчизни» в рамках конкурсу «Учитель року-2016», в якому взяли участь вчителі гімназії № 3 (2 вчителя), СЗШ №7 (1), СЗШ №29 (2), СЗШ №135 (1), НВК №139 (3). Результати будуть відомі до березня 2016 року.

Освітянська галузь нашого району має потужні і багаті традиції. Впродовж багатьох минулих років у ній працювали талановиті педагогічні кадри, які стали його візитною карткою, примножували славу, зміцнювали престиж і авторитет у масштабах міста та області.

2 педагоги мають звання – Заслужений вчитель України, 1 – Заслужений працівник освіти України, 72 – нагороджені нагрудними знаками «Відмінник освіти України».

МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНА БАЗА

    Протягом  2015 року в установах та навчальних закладах,  підпорядкованих відділу освіти  Індустріальної районної у місті ради, проводились роботи направлені на оновлення та підтримання матеріально-технічної бази, а саме:

 1. Укладено договорів і проведено поточних ремонтів на суму

 2 033 961,60 гривень, з них:

 1. Поточні ремонти покрівель СЗШ №№ 47, 63, 69 118; ВСШ № 38;        ДНЗ №№ 265, 372; БДТ- на суму 713 080 гривень,

 з них:

 1. Ремонт санвузлів СЗШ №№ 29, 45, 118, 121, 147; ДНЗ № 160- на суму 471 931 гривня, з них:
 1. Поточний ремонт приміщень СЗШ № 147, ДНЗ №№ 41, 261, 148, 160, 258; ЦПР; РВО на суму 465 561 гривня, з них:
 1. Ремонт підлоги гімназії № 3 на суму 127 526,4 гривень - депутатські кошти.
 2. Ремонт плескального басейну ДНЗ № 261  на суму  91 890 гривень – кошти міського бюджету.
 3. Ремонт огорожі ДНЗ № 217 на суму- 90 042 гривні - депутатські кошти.
 4. Поточний ремонт фасаду ДНЗ № 366 40 000 гривень - депутатські кошти.
 5. Поточний  ремонт  системи водопостачання гімназії № 3 - на суму 28681,2 гривень - депутатські кошти. 
 6. Поточний  ремонт   зливової каналізації СЗШ № 69 на суму 5 250 гривень – бюджетні кошти.
 1. Виконано капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 366 на суму 300 000 гривень.
 2. Станом на 14.12.2015 року проводяться капітальні  ремонти:

3.1. Спортивної зали гімназії № 3, вартість робіт згідно проектно-

кошторисної   документації 680 000 гривень – кошти міського бюджету.

3.2. Харчоблоку дошкільного відділення НВК № 108, вартість робіт згідно проектно-кошторисної   документації 316 000 гривень – кошти міського бюджету.

 1. Придбано і встановлено металопластикових вікон  на суму - 2 190 992 гривень, з них:
 1. Придбано комп’ютерів, оргтехніки та телевізорів на суму – 253 537,16 гривень, з них:
 1. Придбано  шкільних меблів на суму – 516 129,92 гривні, з них:

-   340 676 гривень - депутатські кошти (гімназія № 3; СЗШ №№ 63, 47,135, НВК № 41);

-    56 317 гривень - бюджетні кошти (СЗШ №№ 47, 118; ЦПР);

-    119 136,92 гривень – батьківські кошти (СЗШ №№ 7, 17,63, 69, 121, НВК № 139.

 1. Придбано меблів для дошкільних навчальних закладів на  суму –

475 457,60 гривень, з них:

 1. Придбано технологічного обладнання на суму 358 340,57 гривень, з них:
 1. Придбано будівельних матеріалів на суму 175 830,68 гривень, з них:
 1. Придбано м’який інвентар для дошкільних навчальних закладів на суму 167 866,05 гривень, з них:
 1. Придбано за депутатські кошти та встановлено обладнання для дитячого майданчика у   СЗШ № 147 на суму 291 300 гривень.
 2. Придбано за депутатські кошти спортивне обладнання для СЗШ № 147 на суму 17 250 гривень.
 3. Придбано за депутатські кошти музичну апаратуру для СЗШ № 147 на суму 17 000 гривень.
 4. Придбано медикаментів для навчальних закладів на суму 21 764,84 гривень – кошти районного бюджету.

За рахунок коштів районного бюджету було оплачено послуги:

 1. Повірка лічильників тепла, холодної води – 63780 гривень (26 навчальних закладів).
 2. Обслуговування систем доочищення питної води 32 навчальних закладів – 205 690 гривень.
 3. Відвід земельної ділянки та оформлення права власності на нерухоме майно   гімназії № 3, СЗШ №№ 7, 29, 118, 135; ДНЗ №№ 169, 219; ВСШ № 38; НВО № 113 – 130 130 гривень.
 4. Вивіз твердих побутових відходів – 124 986 гривень.
 5. Проведення дезінсекції та дератизації  навчальних закладів – 31 646,67 гривень.
 6. Теплопостачання установ та закладів освіти – 1 262 7168,60 гривень.
 7. Водопостачання та водовідведення – 771 282,53 гривні.
 8. Електропостачання – 3 844 241,35 гривня.
 9. Газопостачання – 384 716,33 гривень.

Начальник відділу освіти                                 С.Ю.Шаботіна