Reactie Gent Bitcoinstad op NBB en FSMA

Als Gent Bitcoinstad willen we graag de waarschuwing van de Nationale Bank van België en de FSMA naar aanleiding van ons initiatief relativeren.

Enerzijds wordt er gewezen op het koersrisico. Net zoals de euro of aandelen kent de bitcoin inderdaad koersschommelingen. De handelaars zijn hier echter tegen beschermd doordat de betaling ogenblikkelijk in euro wordt omgezet. Als bitcoingebruiker moet men hiervan bewust zijn en geen overdreven risico’s nemen door te grote bedragen in deze nieuwe technologie te investeren.

 

Anderzijds zijn er de opmerkingen over de veiligheid van het netwerk en het toezicht op de Bitcoin. Indien er een fraude-geval met bitcoin in de media komt, gaat het steeds over een bedrijf dat gehackt wordt, nooit over het bitcoinnetwerk zelf. De operationele betrouwbaarheid van het netwerk wordt immers gewaarborgd door het toezicht van alle deelnemers aan het netwerk, waardoor het foutloos functioneert.

Er bestaan bovendien oplossingen om zich als gebruiker tegen deze risico’s te beschermen. Via evenementen zoals Gent Bitcoinstad worden gebruikers hierover geïnformeerd. Elke nieuwe technologie brengt vragen en risico’s met zich mee, wij zijn van oordeel dat educatie en experimenteren de beste manier is om hiermee om te gaan.