iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1951 / szeptember / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1951. szeptember

Összeállította: Ágoston Szász Katalin (2019.)

Az 1951-es év szeptembere érdekes változásokat hozott a kül- és belpolitikában, illetve az oktatásügyben.

A nemzetközi politikai szcénán fontos események történtek 1951 szeptemberében. E hó hatodikán Csehszlovákia Kommunista Pártja leváltotta Rudolf Slánský pártfőtitkárt. Szeptember nyolcadikán a San Franciscó-i értekezleten 49 állam (köztük az USA, Nagy-Britannia és Franciaország) különbéke-szerződést kötött Japánnal, ennek értelmében az aláírók elismerték Japán teljes szuverenitását; véget ért az ország megszállása. Szeptember 17-én a koreai háborúban George C. Marshall védelmi miniszter utódaként Robert A. Lovettet nevezték ki. Szeptember 20-án a NATO tagországok megállapodást írtak alá Ottawában a NATO nemzeti képviselők és a Nemzetközi Titkárság státuszáról.

Magyar szempontból fontos megemlíteni, hogy 1951. szeptember 17-én Bukarestben a katonai törvényszék ítéletet hirdetett a „nagy vatikáni kémper” néven elhíresült koncepciós perben. Pacha Ágoston temesvári megyéspüspököt 18 évi, Schubert József bukaresti ordinarius substitutust életfogytiglani fegyházra, Boros Béla ordinarius substitutust pedig életfogytiglani kényszermunkára ítélték.

A belpolitikában is jelentős hónap volt. Szeptember 2-án Komló községet várossá nyilvánították, ezzel megindult „az ötéves terv városának” kampányszerű fejlesztése. Szeptember 6-án négyezer politikailag megbízhatatlan (C-kategóriás) fiatalt, köztük 2100 tartalékost hívtak be munkaszolgálatra a hadtáp alakulatokhoz. Szeptember 29-én a Grősz-per egyik mellékperében a Legfelsőbb Bíróság másodfokon tizenöt évi börtönre ítélte Friedrich Istvánt, Magyarország 1919-es miniszterelnökét. Ugyanaznap ünnepelték meg először a Néphadsereg Napját. Egy  szeptember 30-án kiadott rendeletben az élelmezési miniszter a burgonya szabadpiaci értékesítését a beszolgáltatás teljesítéséhez kötötte.

1951 szeptembere az oktatásügy szempontjából is fontos hónap volt, hisz több magyar iskola, illetve tagozat létrejötte is ekkor történt. 1951. szeptember elsején a pozsonyi Szlovák Egyetem Pedagógiai Karán magyar tagozatot indítottak, amelynek öt szakán negyvennégy hallgató kezdhette meg tanulmányait. A hónap folyamán továbbá Füleken újabb magyar tannyelvű gimnázium, a dunaszerdahelyi szlovák gimnázium mellett önállósuló magyar tagozat, Komáromban óvónőképző magyar pedagógiai gimnázium, Losoncon magyar építészeti ipariskola, a rozsnyói egészségügyi iskola mellett pedig magyar tagozat nyílt.

A 26. törvényerejű rendelet értelmében bevezették a tudományok doktora tudományos fokozatot és az ösztöndíjas aspirantúra intézményét. A rendelkezés szerint a korábban bevezetett kandidátusi és az akkor létrehozott doktori fokozatot a Magyar Tudományos Akadémia ítélte oda.

Többek között 1951 szeptemberében született Markó Béla erdélyi magyar író, költő, tanár, politikus, Baczakó Péter olimpiai bajnok súlyemelő, illetve Nicu Ceaușescu, Románia későbbi elnökének fia is.

Napi eseménysor

Szeptember 1. - A pozsonyi Szlovák Egyetem Pedagógiai Karán megnyílik a magyar tagozat. Ausztrália, Új-Zéland és az USA képviselői aláírják a Csendes-óceáni Védelmi Szerződést (ANZUS). Ekkor születik Timothy Zahn, amerikai sci-fi-író és Nicu Ceaușescu román politikus, Nicolae Ceaușescu fia. Ekkor hal meg Wols, eredeti nevén Alfred Otto Wolfgang Schulze, német festő, grafikus és fotográfus.

Szeptember 2. - Komló községet várossá nyilvánítják; megindul „az ötéves terv városának” kampányszerű fejlesztése.

Ekkor születik Mark Harmon, amerikai színész.

Szeptember 3. - A Search For Tomorrow című amerikai szappanopera sorozatot műsorra tűzik a CBS csatornáján.

Szeptember 6. - Újabb 4 ezer „politikailag megbízhatatlan” (C-kategóriás) fiatalt, köztük 2100 tartalékost hívnak be munkaszolgálatra a „hadtáp” alakulatokhoz. A CSKP KB leváltja Rudolf Slánský pártfőtitkárt, és megszünteti a főtitkári tisztséget; Slánskýt miniszterelnök-helyettessé nevezik ki.

Szeptember 8. - A San Franciscó-i értekezleten 49 állam (köztük az USA, Nagy-Britannia és Franciaország) különbéke-szerződést köt Japánnal.

Ekkor születik Markó Béla, erdélyi magyar író és költő, tanár, politikus

Szeptember 9. - A kínai kommunista erők bevonulnak Tibet fővárosába, Lhászába. Az 1951: 25. tvr. a Veszprémi Vegyipari Egyetem felállításáról rendelkezik. Ekkor születik Tordasi Ildikó vívó, olimpiai bajnok.

Szeptember 10. - Nagy-Britannia gazdaságilag bojkottálja Iránt.

Szeptember 11. - Megjelenik az 1951: 26. tvr. a tudományok doktora tudományos fokozat bevezetése, és az egyetemi oktatói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások, illetőleg fokozatok szabályozása tárgyában; létrehozza a „tudományok doktora” címet és az ösztöndíjas aspirantúra intézményét; a korábban bevezetett kandidátusi és a most létrehozott doktori fokozatot az MTA ítéli oda.

Szeptember 12. - Ekkor születik Joe Pantoliano amerikai színész.

Szeptember 13. - Megnyílik a második világháború utáni első frankfurti könyvvásár; 598 kiadó több mint 30 ezer kötetet mutat be.

Szeptember 15. - Mt-rendelet az egyházak dologi és személyi kiadásának fedezésére Vallásfelekezeti Alapot létesít; az Alap jövedelme a költségvetési támogatásból, az egyházak részéről önként felajánlott mg-i ingatlanok ellenértékéből és egyéb forrásokból származik.

Szeptember 16. - Karl Barth svájci teológus professzor Bereczky Albert ref. püspöknek írott levelében megállapítja: „Ön a kommunizmus igenlését már a keresztény igehirdetés részévé, hitvallásává teszi”.

Szeptember 17. - Bukarestben a katonai törvényszék ítéletet hirdet a „nagy vatikáni kémper” néven elhíresült koncepciós perben. Pacha Ágoston (Bukarest által el nem ismert) temesvári megyéspüspököt 18 évi, Schubert József bukaresti ordinarius substitutust életfogytiglani fegyházra, Boros Béla ordinarius substitutust életfogytiglani kényszermunkára ítélik.

Szeptember 18. - Súlyos vasúti szerencsétlenség történik a debreceni vasútállomáson. A Tiszalökre induló személyvonat az állomás kijárati váltóin beleütközik egy motorkocsiba; 11 ember veszti életét.

Szeptember 20. - A tagországok megállapodást írnak alá Ottawában a NATO nemzeti képviselők és a Nemzetközi Titkárság státuszáról (Polgári Státusz Megállapodás). A NATO beveszi Görögországot és Törökországot.

Szeptember 24. - Az MGMG elindítja a Show Boat című musical-jét.

Szeptermber 26-28. - Kék nap látható Európa felett; a négy hónappal azelőtti kanadai erdőtüzekből jövő hamu miatt.

Szeptember 27. - A kormány felhívást tesz közzé a második békekölcsön jegyzésére.

Ekkor születik Baczakó Péter olimpiai bajnok súlyemelő.

Szeptember 28. - A nap, mikor megállt a Föld című híres sci-fi film bemutatója.

Szeptember 29. - A Grősz-per egyik mellékperében az LB másodfokon 15 évi börtönre ítéli Friedrich Istvánt, 1919-ben Magyarország miniszterelnökét.

Először ünneplik meg a Néphadsereg Napját; Pákozdon felavatják a 48-as honvédek emlékművét.

Szeptember 30. - Az élelmezési miniszter rendelete a burgonya szabadpiaci értékesítését a beszolgáltatás teljesítéséhez köti. Charlotte Whitton az első női polgármestere Otawának.

Ekkor születik Barry Marshall fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjas orvos.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére


02 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle

A Szabad Nép 1951. szeptember 2-i, vasárnapi számának tanúsága szerint aznap ünnepelték Magyarországon az első országos bányásznapot. Rögtön az első oldalon közlik a megyék begyűjtési versenyének aktuális állását: aznap Pest megye vezetett.

A második oldalon a Somogy megyei begyűjtések során elkövetett törvényszegések leírása olvasható, illetve ezen az oldalon találhatók a kisebb hírek is: Komló község várossá fejlesztéséről belügyminiszteri rendelet született, megalakult a Magyar Szövetkezeti Nőszövetség, új szarvasmarha-tenyésztési módszereket vezettek be országszerte.

A harmadik oldalon Gerő Ernő a Vasipari és Fémipari Tudományos Kutatóintézet átadási ünnepségén elhangzott beszéde, illetve Dénes István a III. Világifjúsági Találkozóról írt beszámolója olvasható.

A negyedik oldal részletes és ábrákkal illusztrált elemzést tár olvasói elé, melynek témája és címe: Mit kapott a dolgozó parasztság a népi demokráciától?

Az ötödik oldalon a japán fegyverletételről az évforduló alkalmából megírt cikk olvasható, illetve az orosz, francia, német és angol testvérújságok szemléjét is itt közlik.

A hatodik oldal a koreai háború fejleményeiről tudósít, valamint a Nemzetközi Szemle című rovatban a Szovjetunióban és Iránban uralkodó helyzetekről is tájékoztatást nyer az olvasó.

A hetedik oldal a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának a Német Szociáldemokrata Párt és a Német Kommunista Párt tagjaihoz és funkcionáriusaihoz írt nyílt levelét közli.

A nyolcadik oldalon egy Münchhausen-történet található, valamint Gál Pál a Dunai Vasmű történetét meséli el.

A kilencedik oldalon a bányászattal és megünneplésével kapcsolatos további hírek, illetve Fekete Sándor a Donyeci bányászok című filmről írt kritikája olvasható.

A tizedik oldalon Borisz Gorbatov Sztálin-díjas író Don-medence című regényének részlete olvasható, amely a sztahanovista mozgalom kezdeti időszakáról, a Don-medence hős bányászairól szól.

A tizenegyedik oldal Mihályfi Ernő Kínai faluban című írását közli.

Az utolsó oldalon a legújabb termelőszövetkezeti községek megalakulásáról és az elsőosztályú labdarúgó-bajnokság őszi fordulójáról írt cikkek olvashatók, illetve a bányásznapi készülődésről készült fényképek is láthatók.

Összeállította: Ágoston Szász Katalin (2019.)


03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források