ЦИКЛОГРАМА ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ І (ПІДГОТОВЧОГО) ЕТАПУ

ОБЛАСНОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ПРОЕКТУ

«ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» ТА ШКІЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ «СТВОРЕННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ»

2015 – 2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Зміст заходу

Термін

Відповідальні

1.

Психолого -педагогічний семінар «Система педагогічних впливів, спрямованих на соціалізацію особистості»

серпень 2015

заступник директора з ВР

Найдьон М.С.

2.

Педагогічна конференція «Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема

серпень  2015

директор Вовк Л.М,

заступник директора з НВР

Назарова І.Г.

3.

Педагогічні читання «Формування  соціальної компетентності учнів ЗНЗ у процесі навчання»

серпень  2015

заступник директора з НВР                                         Непокрита С.А.

4.

Методичний семінар «Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в умовах демократизації суспільства:етапи, види, педагогічні стратегії. Стратегічні орієнтири освітньої політики України»

жовтень 2015

заступник директора з НВР

Назарова І.Г.

5.

Тайм-менеджмент (система управління часом) педагога: причини дефіциту часу, методи тайм-менеджмента

жовтень 2015

директор Вовк Л.М,

заступник директора з НВР                                         Назарова І.Г.

6.

Проведення  діагностик:

- вивчення соціалізованої особистості (за методикою М.Рожкова);

- діагностика виявлення  рівня  соціалізації школярів за оцінкою батьків в навчальному закладі;

- діагностика рівня розвитку соціальної компетентності вчителів.

жовтень 2015

заступник директора з НВР

Назарова І.Г.

психолог Дресь Т.С.

7.

Практикум  для класних керівників: «Засоби психолого-педагогічного  впливу на особистісний розвиток учнів»

жовтень  2015

заступник директора з ВР                                  Найдьон М.С.

8.

Засідання предметних методичних комісій: «Методика Ш.Амонашвілі: принцип особистісного підходу як засіб мотивації учнів»

жовтень 2015

керівники предметних МК. 

9.

Педагогічна рада «Педагогічне проектування процесу соціалізації учнів різних вікових груп»

жовтень 2015

заступник директора з НВР

Назарова І.Г

10.

Засідання батьківського всеобучу «Формування психолого-педагогічної культури  батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками»

грудень 2015

заступник директора з ВР

Найдьон М.С.

11.

Семінар-практикум «Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації учнів»

грудень 2015

заступник директора з ВР

Найдьон М.С.

12.

Психолого-педагогічний семінар «Психологічний захист як зворотна реакція учня на стресову ситуацію. Допомога дитині у подоланні стресу»

грудень 2015

заступник директора з ВР

Найдьон М.С.

13.

Педагогічна рада «Психологічний комфорт у вихованні як умова ефективної соціалізації учнів»

грудень  2015

заступник директора з ВР

Найдьон М.С.

14.

Засідання МК класних керівників «Збереження духовного, морального здоров’я учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації  особистості»

січень  2016

заступник директора з ВР

Найдьон М.С.

15.

Засідання  предметних МК :

        - «Створення умов для соціалізації дитини в навчальній діяльності через викладання   суспільно гуманітарних  дисциплін»; «Виховання Людини-Патріота як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості»

        - «Питання розвитку і становлення особистості в суспільстві шляхом розв’язання проблем гармонії і дезгармонії»

        - «Впровадження інноваційних технологій і методів роботи на уроках з основ здоров’я як запорука успішної соціалізації учнів»

       - «Організація самостійної активної  пізнавальної діяльності учнів на рефлексивній основі»

       - «Проблеми формування соціальної компетентності  особистості в контексті виконання навчальних програм та державних освітніх  стандартів»

січень  2016

керівники предметних МК

Бокова Н.О.

Гольнєва Н.С.

Завгородня О.Г.

Камшилова В.П.

16..

Засідання школи творчого зростання «Перспектива»:

  • «Гуманістичні погляди Василя Сухомлинського» (педчитання)
  • «Соціалізація як процес становлення і розвитку  особистості» (тренінг)

січень 2016

керівник ШТЗ Бабіна К.Б.

17.

Проведення циклу соціально-психологічних тренінгів (Г.І. Марасанов)

лютий-квітень 2016

психолог школи Дресь Т.С.

18.

Засідання батьківського всеобучу «Психолого-педагогічні методи профілактики агресії  та екстремізму у молодіжному середовищі»

березень 2016

заступник директора з ВР

Найдьон М.С.

19.

Тренінг «Профілактика стресового стану учнів під час ЗНО та перед ДП,А»

       березень 2016

заступник директора з НВР

Непокрита С.А.

20

Психолого-педагогічний семінар «Навчальна та міжособистісна взаємодія педагогів та учнів: конфлікти та шляхи їх вирішення»

       березень 2016

заступник директора з НВР

Непокрита С.А.

21.

Педагогічна рада «Інноваційні системи контролю і оцінки якості знань та їх вплив на формування самооцінки учнів»

       березень 2016

заступник директора з НВР

Непокрита С.А.

22.

Засідання предметних МК:

  • «Формування в учнів самоідентичності та почуття власної гідності при вивченні історії»; Особливості  соціалізації особистості в умовах євроінтеграції сучасної освіти.
  • Соціалізація як процес входження індивіду в соціум»
  • Використання  внутрішньої диференціації як засіб реалізації особистісно зорієнтованого підходу при викладанні математики
  • Особливості організації життєдіяльності дитини в сучасному довкіллі

        березень 2016

керівники предметних МК

Бокова Н.О.

Гольнєва Н.С.

                     Завгородня О.Г.

Камшилова В.П.

23

Психолого-педагогічний семінар «Психогігієна педагогічної діяльності»

        квітень 2016

директор Вовк Л.М,

заступник директора з НВР

Назарова І.Г.

24.

Засідання батьківського всеобучу «Формування етичних норм як інструменту соціально-психологічного впливу на розвиток відповідальної поведінки учнів»

        травень 2016

заступник директора з ВР

Найдьон М.С.