Published using Google Docs
IT- och integritetspolicy för studerande
Updated automatically every 5 minutes

IT- och integritetspolicy för studerande

på Hagabergs folkhögskola


Denna policy behandlar vilka skyldigheter och rättigheter du som
studerar på Hagabergs folkhögskola har när det gäller användandet av digitala verktyg.

Hagabergs folkhögskola med dess digitala resurser ska verka för att varje användares yttrandefrihet och integritet upprätthålls och skyddas. Det innebär:

Att behörig personal inte kommer att öppna, läsa, redigera eller ta bort något digitalt material som du sparat, om inte särskilda skäl föreligger. Dessa skäl är:

Till behörig personal räknas administratörer i de olika IT-systemen. Rektor är ytterst ansvarig och kan vid behov få assistans av en administratör för att granska digitalt material.

Lagar och etik

Tryckfrihetsförordningen, brottsbalken, lagen om upphovsrätt, personuppgiftslagen samt Bransch- och löneavtal är exempel på lagar mm som i kombination med denna policy bland annat innebär att:

Administratörer av systemen

Administratörer förbinder sig att:

Hagabergs administratörer av hela domänen hagaberg.org s.k. superadministratörer kan komma att överblicka den totala storleken på den data som är lagrad på enskilda G Suite-kontons Google Drive. Om det är uppseendeväckande stort, så att det är uppenbart att användningen inte är relaterad till studier, kan det komma att genomsökas/undersökas.

Hagabergs administratörer ska i övrigt, enbart på persons uppmaning, ta del av material denne vill få undersökt, i till exempel felsökningssyfte.

Fastställt av rektor 2017-02-03