iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1954 / április / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1954. április

Összeállította: Nyist Manda (2017)

1954 áprilisában a SZÖVOSZ-nak, vagyis a Szövetkezetek Országos Szövetségének tevékenysége jelentős. Másodikán megkezdik a harmadik országos gyűlésüket, ahol egy bizonyos büntető perrendtartásról szóló törvény módosításáról tárgyalnak.

Másnap létrejön az Országos Földművesszövetkezeti Tanácsot, melynek elnökévé Dögei Imrét választják. Ezennel lezárult a közgyűlés. Még ezen a napon megszületik Serei Zsolt magyar zeneszerző és karmester.

Április 8-án a Szlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága (SZLKP KB) ülésezik. Karol Bacílek csehszlovák politikus és első titkár is részt vesz, aki a reszlovakizáció, vagyis szlovákosítás következményeire és a leszámolás szükségességére hívja fel a figyelmet. Szlovákia alkotmánya is kijelentette; a Szlovák köztársaság területén az állam nyelve szlovák. Bacílek úgy gondolja; “mindenki szabadon vallja magát olyan nemzetiségűnek, amely nyelven a legjobban ki tudja fejezni magát, amely a legközelebb áll hozzá”. Ezentúl a bírósági ítéleteket magyar nyelven is kézbesíteni kell, amennyiben az illetékes úgy kívánja.

Egy nappal később Dennis Quaid ünnepli születésnapját, hiszen ekkor született a sikeres amerikai színész.

Április 10-én a Politikai Bizottság ülésén vitába kezdett Rákosi Mátyás és Kovács István, melyből az utóbb említett István került ki “győztesen”. Auguste Lumiere ezen a napon hunyt el. A francia kémikus többek közt híres a testvérével közösen megalkotott mozgóképéről. Első alkotásukat 1895 decemberében mutatták be A munkaidő vége címmel.

Nyilvánosságra hozzák a Munka Törvénykönyv határozatát 16-án. Ez az államigazgatás racionalizásának ütemét és irányelveit foglalja magába. Mindeközben Romániában kivégzik Lucreţiu Pătrăşcanu V. igazságügy-minisztert, a „nemzeti kommunista irányvonal” első számú képviselőjét, és Remus Kofflert, 1944 előtt az illegális RKP egyik vezetőjét.

Április 23-án megszületik Michael Moore, Oscar-díjas amerikai rendező, filmrendező és író.

Április 24-én Pozsonyban ítéletet hirdetnek a csehellenes nemzeti elfogultsággal és önálló szlovák állam létrehozására irányuló törekvéssel vádolt „szlovák burzsoá nacionalisták” koncepciós perében; Gustáv Husák életfogytiglani, Ivan Horváth 22, Daniel Okáli 18, Ladislav Holdoš 13, Ladislav Novomeský 10 évi börtönbüntetést kap.

Április 26-án kezdődik a genfi konferencia. A résztvevők Távol-Keleti kérdésekkel foglalkoznak  és ezekkel kapcsolatban hoznak döntéseket. Ez a konferencia azért is fontos, mert itt ismerik el a koreai status quót, illetve Vietnám kettéosztását.

Csillag

1954. Április, VIII. Évfolyam

Nyist Manda gyűjtése (2017)

Tartalom

Csoóri Sándor: Versek

Karinthy Ferenc: Ezer év (elbeszélés)

Gellért Oszkár: Berlin után, Genf előtt (vers)

Paul Eluard: Mindent megóvunk (vers) [Sólyom György fordítása]

Tersánszky J. Jenő: Buta zúgolódás (novella)

Mátyás Ferenc: Örök dicsőség (vers)

Csanádi Imre: 1944. Részletek egy készülő költeményből

Rácz Károly: Versek

Déry Tibor: Talpsimogató

Lődi Ferenc: Parlamenterek (vers)

Nagy László: Versek

Derzsi Sándor: Versek

Molnár Zoltán: 1954 Február (karcolatok)

Hegedüs Géza: >>Si Tacuisses...<< (vers)

Simon István: Versek

V. Tyendrjakov: Ivan Csuprin bukása (vázlat) [Szöllősy Klára fordítása]

Tamási Lajos: Mulatásra csalogató (vers)

Dokumentumok

Gellért Oszkár: Móricz Zsigmond munka- módszere és egy kiadatlan levele

Irodalom és művészet

Nagy Péter:         Az új magyar irodalom egyes kérdéseiről

                Mi a baj klasszikus előadásainkkal?

Somlyó György: Korunk emberének legfőbb gondja

Figyelő

Vita az irodalmi helyzetről VERES PÉTER, SARKADI IMRE, URBÁN ERNŐ hozzászólásai, HORVÁTH MÁRTON zárszava

Széljegyzet

Benjámin László: Jegyzettöredék

Illés Lajos: Megjegyzések Sarkai Imre újabb írásairól

Déry Tibor: Válasz Kónya Lajosnak

Szemle

Heller Ágnes: Osztrovszkij: Vihar

Molnár Miklós: Megjegyzések két új magyar filmről

Napra pontos eseménysor

Április 1. A BM Vizsgálati Főosztálya összeállítja azoknak az elítélteknek a jegyzékét, akik ügyük felülvizsgálatát kérték.

Április 2. Összeül a SZÖVOSZ 3. országos közgyűlése. Az Mt a büntető perrendtartásról szóló 1951: III. tc. módosításáról tárgyal.

Április 3. Befejeződik a SZÖVOSZ közgyűlése. Felállítják az Országos Földművesszövetkezeti Tanácsot; elnöke Dögei Imre.

Április 4. Jumdzsjagijn Cedenbal, Mongólia miniszterelnöke, távozik az MNFP éléről. A KB új főtitkára Dasijn Damba.

Április 8. Az SZLKP KB ülésén Karol Bacílek első titkár kijelenti, hogy „le kell számolni az ún. reszlovakizáció következményeivel. Az Igazságügyi Minisztérium úgy rendelkezik, hogy a bírósági ítéleteket magyar nyelven is kézbesíteni kell.

A Szlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága deklarálja a reszlovakizáció érvénytelenségét.

Április 10. Rákosi Mátyás a PB ülésén vereséget szenved az őt támadó, Kovács István által fogalmazott feljegyzés vitájában.

Az Mt elfogadja az államapparátus racionalizálásának alapelveit; Házi Árpád irányításával megalakul a Racionalizálási Kormánybizottság.

Meghal Auguste Lumière francia kémikus, aki 1895-ben szabadalmaztatta a mozgóképet.

Április 12. A Decca stúdiójában elkészül Bill Haley amerikai énekes felvétele, a We’re Gonna Rock Around the Clock Tonight (Rock Around the Clock). E napot tekintik a rockzene születésnapjának.

Április 13. Bukarestben folytatódik Csőgör Lajos, Demeter János, Balogh Edgár és Jordáky Lajos pere. A vád szerint a perbe fogottak „mozgalmat szerveztek Erdélynek Romániától történő elszakítására, … és külföldi reakciós körökkel” is kapcsolatban álltak.

Április 16. Közzéteszik az Mt határozatát az államigazgatás racionalizálásának irányelveiről és ütemtervéről. Romániában kivégzik Lucreţiu Pătrăşcanu v. igazságügy-minisztert, a „nemzeti kommunista irányvonal” első számú képviselőjét, és Remus Kofflert, 1944 előtt az illegális RKP egyik vezetőjét.

Április 19. A Maszovlet rendszeres légijáratot indít Varsóba.

Április 22. A nyugati hatalmak megakadályozzák Mo felvételét az ENSZ Európai Gazdasági

Április 21. Pozsonyban lefolytatják a „burzsoá nacionalizmussal” vádolt Gustáv Husák és társai perét.

Április 24. Pozsonyban ítéletet hirdetnek a csehellenes nemzeti elfogultsággal és önálló szlovák állam létrehozására irányuló törekvéssel vádolt „szlovák burzsoá nacionalisták” koncepciós perében; Gustáv Husák életfogytiglani, Ivan Horváth 22, Daniel Okáli 18, Ladislav Holdoš 13, Ladislav Novomeský 10 évi börtönbüntetést kap.

Április 25. A pozsonyi Szlovák Nemzeti Színházban megtartja első bemutatóját a Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttes.

Április 26. Az e napon kezdődő  genfi konferencián a résztvevők elismerik a koreai status quót, valamint Vietnam kettéosztását.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére


13 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle

A Szabad Nép című központi lap 1954. április 13-i kiadásában Kínáról jelent meg az első cikk. Ebben azt részletezik, hogy az 1900-as évekkel szemben több állam is nagyhatalommá nőtte ki magát, köztük Kína is. Míg Csang-Kaj-sekek idején milliók haltak éhen, addig 1954-re jelentősen enyhült az éhínség. Kína immár független, szabad és önálló állam. Az országot a “Szovjetunió szövetségeseként” is említhetik, aki legyőzhetetlen és megállíthatatlan.

Az akkori kemény, hideg tél másfél hónapos lemaradást eredményezett a gyárakban. A zord körülmények akadályozták a gyár gördülékeny működését, azonban a dolgozók kedvét szerencsés módon nem szegték. A Chinoin Gyár vezérigazgatója, Darvas József szerint a legfontosabb erőforrás a dolgozók kezdeményezőkészsége.

A “Szabad Nép Postájából” című naponta megjelenő cikkek főleg személyesebb, az olvasók által megtapasztalt problémákat foglalja magába. Egy férfi április 13-án arról számolt be, hogy az Önkormányzat elrendelte, hogy a bérházukhoz tartozó kert helyére sportpályákat létesítsenek, a lakók érdekeit teljes mértékben figyelmen kívül hagyva. Egy aggódó szülő a fenyves utcai általános iskola nevében szólal fel, remélve, hogy panasza eljut az illetékes személyeknek. 700 iskolásgyermek várja, hogy az épület bővítésre kerüljön, ugyanis a hely szűkében következett probléma az oktatást hátráltatja.  

Az Egyesült Izzó nevű üzem büszkén számol be sikeres újítási hetükről, melyen ezer-száz újítást hoztak létre. Összefogtak többek között a mérnökök, technikusok, műszaki és fizikális dolgozók. A “komoly újítók” mellett, mint például Pióker Ignác, Fáskerti Gábor, beléptek a fiatalok is; az ipari tanulók. Az újítások egy része további kísérletezésre szorul, azonban a többség már meg is valósult, ezzel fellendítve a termelést. Az Egyesült Izzó valamennyi dolgozójának a neve akár világszerte ismert lehet.

Magyarország híre és kiállításai messzire eljutottak, ezt bizonyítják legalábbis a következő beszámoló cikkek; A Magyar Népművészeti Kiállítás áprilisban büszkén megnyitotta kapuit Prágában. Számos csehszlovák népművészeti és képzőművészeti szakember vett részt az ünnepségen.

A milánói nemzetközi árumintavásáron magyar ipari termékek is megjelentek. Bemutatásra kerültek a gyémántjaink, textiláruink, műszaki cikkeink, háztartási termékeink.

A Szabad Nép olaszországi tudósítójától megtudhatjuk, hogy leszavazták az olasz kormányt a pénzügyi vita során, a szavazást így pedig érvénytelennek nyilvánították és elrendelték megismétlését. Ezt az eseményt a miniszterelnök, Mario Scelba személyes vereségeként is emlegetik, hiszen az ellenzék mellett a kormánypárti képviselők is felhasználták a titkos szavazást.

A genfi értekezlet sokakban nagy reményeket kelt. A többség a feszültség enyhítését kívánta a Távol-Keleten, illetve a világ többi részén is. Azonban az Egyesült Államok ennek szabotálásra törekszik.

Vívóbajnokság kerül megrendezésre április végén, melyen magyar versenyzők is indulnak. Többek között ott lesz Gyuricza, Szőcs és Marosi is.

VII. nemzetközi cannes-i filmfesztivál eredményesen ért véget, Magyarország részvételével. A fesztiválon több mint 100 film került bemutatásra.


14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források