iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1951 / december / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1951. december

Összeálíította: Suha Richárd, 2019.

1951 decemberében jelentős események történnek mind a világ többi része, mind Magyarország tekintetében. A hónapról elmondható, hogy politikailag, számos a jövő szempontjából fontos mozzanat esett erre az időszakra. Az események láncolatából kiolvasható a világ kétpólusúsága és a különböző nemzetek, különböző politikai berendezkedéséből adódó sajátosságok.

Az Egyesült Államok folytatja a Korea elleni offenzívát, ennek következő állomása, hogy december 2-án megkezdődik a RATCATCHER hadművelet. Az amerikai kormány népszerűségét nem növeli az sem, hogy december 17-én az ENSZ elé kerül a We Charge Genocie petíció, amely az afro-amerikaiakon elkövetett népirtásnak nevezi az Amerikában zajló folyamatokat. Mindeközben pedig december 20-án megnyílik a világ első kísérleti atomreaktora Idaho államban.

Magyarországon eközben átszervezések történnek. Rögtön a hónap első napján felállítják a KÖMI-t, melynek feladata az elítéltek és internáltak foglalkoztatásának megszervezése, majd ezzel együtt a Minisztertanács 1034/1951-as rendeletében újra engedélyezik az agrártermékek szabad forgalmát, megszűnik a jegyrendszer és átalakul az ár- és bérstruktúra.

A hónap második felében Magyarországon elkezdődik valami: december 18-án Kádár Jánost életfogytig tartó büntetésre ítélik, néhány nappal később december 21-én pedig a felvonulási téren felavatják a méltán híres-hírhedt Sztálin-szobrot.

December 1 – Az Igazságügy-minisztérium alárendeltségében felállítják a Közérdekű Munkák Igazgatóságát (KÖMI), amelynek feladata az elítéltek és internáltak termelő munkában való foglalkoztatásának megszervezése.

A Minisztertanács 1034/1951. sz. rendelete megszünteti a jegyrendszert, átalakítja az ár- és bérrendszert, intézkedik a mezőgazdasági termékek szabad forgalmáról.

December 2 – Megkezdődik a RATCATCHER hadművelet a délnyugat-koreai gerillatevékenység felszámolásának érdekében.

December 17 – A We Charge Genocide petíció, amely felhívja a figyelmet a faji alapú népírtásra az afro-amerikaiak ellenen, beadásra került az ENSZ-hez.

December 18 – A Budapesti Megyei Bíróság Kádár Jánost bűnösnek találja és életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéli.

December 24 – A volt észak-afrikai olasz gyarmatokból megalakul Líbia, mint királyság.

December 27–29 – A piacorientált gazdaság kialakítását célzó első törvények elfogadása Jugoszláviában.

December 20 – Megnyílik az Experimental Breeder Reacor (EBR-1), a világ első kísérleti atomreaktora Idahoban.

A Meteorológiai Világszervezet az ENSZ szakosított szervezete lett.

December 21 – A lebontott Regnum Marianum templom helyén kialakított felvonulási téren felavatják a Sztálin-szobrot, Mikus Sándor alkotását.

December 31 – A Marshall Terv véget ér, miután több mint 13,3 milliárd dollár kölcsönt folyósított Európa újjáépítésére.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére


06 |vissza a lap tetejére

Szabad Nép (IX. évfolyam, 285. szám)

A falu dolgozói örömteli hangulatban, a beadás gyorsításával válaszolnak Rákosi  elvtárs beszédére (2. old.) — Tovább csökkent egyes élelmiszerek szabadpiaci ára (2.  old.) — Az MDF Budapesti Pártbizottsága és a Magyar-Szovjet Társaság ünnepsége a  Sztálini Alkotmány 15. évfordulóján (3. old.) Visinszkij elvtárs sajtónyilatkozata a szovjet küldöttség álláspontjáról az atomfegyver eltiltásának és a nemzetközi  ellenőrzésnek egyes kérdéseiben (4 old.) — Miért hagyta ott az új bányamunkások 60  százaléka a pilisi szénbányák nagykovácsi altáró üzemét?


07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források