Inbjudan Fleetrace C-55 GP 2

Tävling:        C-55 Sydcupen  GP 2

Datum:        11 Juni 2016

Arrangör:        Skanörs Båtklubb

1.        Regler

1.1        Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S.        

2.        Villkor för att delta

2.1        Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2        Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3.        Anmälan

3.1        Anmälan ska göras på http://skanorsbatklubb.se/gp2-c55/ eller till Christer Flygare (Tel:0703-511402) senast 2016-06-05.

  1. Anmälan ska innehålla uppgifter om båtens namn, segelnummer, skepparens namn, båtklubb, telefonnummer och mailadress

  1. Anmälningsavgiften är 400 SEK och betalas genom Bg 5908-7387 senast den 5 Juni. Efteranmälan och betalning vid registreringen 500 SEK.

  1. Tävlingen genomförs om minst 8 båtar är anmälda

4.        Registrering och besiktningskontroll

4.1        Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2015-06-11 
kl 08.00 till10.00        

4.2        Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.

5.        Seglingsföreskrifter

  1. Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.        Tidsprogram

6.1        Registrering 2016-06-11                kl 08.00-10.00

        Frukost serveras till alla                kl 08.00

        Tid för första varningssignal                 kl 10.55

Prisutdelning         Snarast efter kappseglingarnas

genomförande.

        

6.2        5 kappseglingar är planerade, dock ingen start efter 15.00

7.        Kappseglingsområde

7.1        Kappseglingarna genomförs just utanför Skanörs Hamn        

9.        Banan

9.1        Banan är en kryss-läns-bana.

10.        Poängberäkning

10.1        Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10.2        Minst 2 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas

12.        Priser

  1. Var fjärde anmälda båt.

  1. Datum: 2016-04-25

Övriga upplysningar

Sjösättningsmöjligheter finns på slip eller kran.

Kartor, beskrivningar eller annan information om platsen se Vellinge kommuns hemsida.

Efter seglingarna serveras till självkostnadspris enkel förtäring.