NAD STRAKONICI

1. Nad Strakonici,
na tej silnici,
vyrostly tři růže:
jedna červená,
druhá je bílá,
/: třetí kvést nemůže. :/


2. Dej mně, můj bože,
z tý jedný růže,
utrhnout jeden květ:
opustila bych
všecky přátele,
/: jen tebe, chlapče ne! :/

3. Mámo, matičko,
zlaté srdečko,
Jeníček jede k nám;
naše sednička
nezametena –
/: copak on řekne nám? :/


4. Mámo, matičko,
zlaté srdečko,
vyjděte k němu ven:
až já sedničku
s domem zametu,
/: přiveďte mi ho sem! :/


5. Dceruška metla –
než matka vyšla,
Jeníček už byl pryč.
Škoda, přeškoda,
můj zlatej chlapče,
/: už se nevrátíš víc! :/


6. Letěla straka,
přes naše vrata,
sedla si na olši;
copak si myslíš,
můj nejmilejší,
/: že jsem já nejhorší? :/


7. Nejhorší nejsem,
šáteček dej sem;
já ti ho vyperu,
abys měl bílej,
až pudeš k jinej –
/: pozveš mě na svatbu! :/


8. Ta tvoje svatba
bude truchlivá,
já na ní nepudu:
zůstanu doma,
vezmu kus chleba,
/: vody se napiju. :/


Zpívaly: Anna Babáková (Putim), Rosálie Staňková (Paračov), K. Pechlátová
(Nahořany).