Rektorsbrev september 2017

Hej!

Tack alla vårdnadshavare som kom till vårt välbesökta föräldramöte.

Höstterminen är nu i full gång. Alla utvecklingssamtal ska vara avklarade och det första musikaliska engagemanget för läsåret är i hamn, Turandot på Folkoperan där elever från åk. 5 och 6 deltar. I fredags hälsade hela skolan alla våra nya fantastiska fyror välkomna med olika framträdanden och applåder i aulan.

Lördagen den 21 oktober kommer vi att ha öppet hus för åk. 4-5. Vi kommer även att bjuda in de som är intresserade av att veta mer om SMK och funderar på att söka till oss inför nästa läsår. Eleverna i åk. 4-5 har skoldag mellan 9.30-12.00 och är sedan komp. lediga måndagen den 23 oktober. Måndagen den 23 oktober är Qben öppet 8-17 för de som är inskrivna. Inbjudan till öppet hus kommer.

Vi vill påminna er om att infarten från Minervavägen är avstängd. Vi hänvisar er till infarten från Sollentunavägen, släpp av era barn bakom aulan om ni ska lämna dem med bil på morgonen.

Ni har säkert noterat att många skoldagar börjar redan kl. 8.00 på morgonen. Anledningen är bland annat att vi behöver få in alla lektioner i salar som vi delar med Häggviksskolan. Lärarna har noterat att det är fler elever som kommer sent till lektioner på morgonen. Det är viktigt att anpassa bussresan efter starttiden då det är jobbigt för både klasskamrater och den som kommer för sent att inte vara på plats när lektionen börjar.

Vi önskar även att ni som vårdnadshavare begränsar ledigheter under terminerna så mycket som det går. Vi behöver ha era barn i skolan för att de ska få möjligheten att lyckas så bra de någonsin kan i sina studier. Under period av nationella prov i åk. 9 och 6 beviljas inga ledigheter då proven endast ska genomföras under avsedd dag. Se Skolverkets hemsida:

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum

Alla klasser och årskurser hittar uppgifter om läxor, prov mm i klassens kalender i klassbloggen.

Som vi tidigare informerat om har vi anställt en ny lärare för att ersätta Gabriella Hyllander

som slutade i början av september. Lana Denisova börjar hos oss den 2 oktober. I glappet mellan våra två lärare har vi en vikarie i franska som heter Axel Berner Eyde.

Ytterligare två elevassistenter är anställda Eleonor Melcherson till mellanstadiet och Astrid Drettner till högstadiet dessa börjar under oktober månad.

Det finns många kvarglömda kläder på skolan, saknar ni något så finns de kvar på skolan till den 12/10. Det som finns kvar lämnas till återvinning den 13/10.

Sedan kommer vi att göra det vid varje månadsslut framöver.

Datum att notera/ inbjudan kommer till berörda:

Öppet hus lördagen den 21/10

Föräldrarådsmöten: torsdag 11/10 samt tisdag 21/11

Åse Mellerstedt

Rektor

Rektorsbrev augusti 2017

Hej!

Sommarlovet närmar sig sitt slut. På skolan arbetar vi för fullt för att få allt i ordning inför  skolstarten. Nu saknar vi våra elever, på måndag den 21 augusti är det dags. Då börjar ännu ett spännande läsår.

Klasserna träffar sina mentorer i respektive hemklassrum kl. 9.00 och tillbringar dagen tillsammans till kl.14.00. (Åk. 4 har skolstart och inskolningsvecka enligt information från mentorerna).

Tisdag den 22/8 och onsdag den 23/8 är vanliga skoldagar enligt schema. Schemat finns redan nu att se på skolans hemsida.

Torsdag den 24/8 till och med tisdag den 29/8 har vi utvecklingssamtal, då slutar alla elever kl.12.30. Qben är öppet för de som är inskrivna. Tider till utvecklingssamtal har ni redan fått av klassens mentorer. Samtalen leds som tidigare av eleverna. Omdömen (blivande åk. 5 och 6) samt  matriser/kunskapskrav (blivande åk. 7-9) kommer att finns i skolplattformer (Infomentor) inför utvecklingssamtalen. Logga in med e-legitimation via kommunens hemsida www.sollentuna.se/ Logga in / Logga in som vårdnadshavare.

Om ni önskar att någon annan än vårdnadshavare ska delta vid utvecklingssamtal eller liknande krävs ett medgivande från barnets andra vårdnadshavare. Medgivandet ska vara skriftligt. Blanketten finns på kommunens hemsida samt via länken nedan.

https://www.sollentuna.se/globalassets/skola-och-forskola/blanketter/blanketter-grundskola/xmedgivande-for-person-som-inte-ar-vardnadshavare-att-delta-i-iup-samtal-....pdf

Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter i Skolplattformen/Infomentor!

Personal förändringar:

Gabriella Hyllander slutar på skolan i början av september, ny lärare i franska är Lana Denisova.

Kristina Holmgård har slutat på skolan, Sara Svensson, lärare i svenska och bild ersätter Kristina. Sara kommer att undervisa åk. 6-9 i bild samt sin mentorsklass 7Ma i svenska.

Charlotta Nilsson heter vår nya speciallärare i åk. 4-6. Charlotta är även mentor i klass 4Mb tillsammans med Barbro Anthony.

Tereza Laxhed, ny lärare i ma/no åk. 7-9 samt mentor i 8Mb. Staffan Thörnberg och Ida Appelros är tillbaka igen efter föräldraledighet.

Vi har två nyanställda elevassistenter som ska arbeta i åk. 4-6. Erik Stenbacka och Kajsa Österman.

Pizzaklubben

Nu finns det möjlighet att ansökan till höstens omgång av Pizzaklubben!

Pizzaklubben är en del av Sollentunas satsning på särskilt begåvade elever och riktar sig till elever med särskild fallenhet för matematik.

Sista anmälningsdag är 15/9, mer information och anmälan av vårdnadshavare via länken:

https://www.sollentuna.se/sv/skola--forskola/grundskola/kvalitet-och-utrveckling-i-grundskolan/pizzaklubben

Elevers datakonton/mailadresser

Nu byter vi ut vår automatiska hantering av datakonton. Med det bytet så kommer vi att kontrollera namn på eleverna mot Skatteverket.

För en del elever så kommer det att betyda att vi byter namn, vanligast är att man inte har ett markerat tilltalsnamn och då tar vi första namnet enligt skatteverkets regler.

Om målsman vill göra/ändra en tilltalsmarkering för sitt barn så kan de ringa till Skatteverket, telefonnummer: 0771-567 567 (kostnadsfritt) Be att få tala med folkbokföringen

Datum att notera:

Föräldramöte tisdagen den 12 september kl. 18.30

Studiedag torsdagen den 12 oktober

Åse Mellerstedt

Rektor

Rektors sommarbrev 2017

Hej!

Tack alla ni som kom på vårkonserten! Det var verkligen ett utmärkt exempel på det vi brukar kalla för SMK andan.

Våren gick så fort och nu är det bara en vecka kvar till skolavslutningen.

Nästa vecka och läsårets sista är det olika aktiviteter på gång. Närmare information får ni av era barns mentorer då tider och aktiviteter kan variera.


Måndagen den 12 juni firar hela skolan SMK-dagen kl. 8.30-13.15, en dag på Norrvikens IP med uteaktiviteter som åk. 9 arrangerar för resten av skolan. Qben har öppet från 13.30 för de som är inskrivna.

Samma kväll har åk. 9 sin avslutningsfest.

Tisdagen den 13 juni går alla elever enligt ordinarie schema, åk 9 har muséebesök i Stockholm.

Onsdagen den 14 juni kl. 9.00-14.00 är det mentorsdag.

Torsdagen den 15 juni har vi sommaravslutning.

Gemensam samling i respektive hemklassrum kl. 8.50. Avslutning i aulan kl. 9.00-10.00. Vårdnadshavare till elever i åk. 9 är välkomna, övriga i mån av plats. Lunch serveras (åk. 9 har eget program). Skoldagen slutar enlig följande:

Åk 4 lunch kl. 10.30, slutar kl. 11.20

Åk 5 lunch kl. 10.40, slutar kl. 11.30

Åk 6 lunch kl. 10.50, slutar kl. 11.40

Åk 7 lunch kl. 11.00, slutar kl. 11.50

Åk 8 lunch kl. 11.10, slutar kl. 12.00

Qben har öppet från 11.30 för de som är inskrivna.

Årskurs 6 får sina betyg hemskickade per post. Betyg för åk. 7-9 delas ut i klassrummet.

Jag vill även påminna er med barn inskrivna på Qben (om ni inte redan gjort det ) att fylla i “lovlappen” http://qbensollentuna.blogspot.se/p/lovlapp.html

Skolans organisation inför nästa läsår är klar. En del förändringar sker då vi kommer att ha tre parallellklasser i blivande åk.7.

Karolina Vikström, Anna Åsén, Sara Stjernlöf, Simon Lund,  Lisa Nilsson och William Karmitza slutar sina tjänster på skolan. För deras del väntar utlandstjänster, studier eller arbete närmare hemmet. Vi önskar dem alla lycka till!

Helene Brunström kommer att vara tjänstledig på 70% under läsåret. Hon kommer att undervisa 30% i matematik. Tereza Laxhed, lärare i matematik och no kommer att ersätta Helene, både som kemi/biologi lärare och som mentor i blivande 8Mb.

Rekrytering av speciallärare som ska ersätta Anna Åsén pågår.

Staffan kommer tillbaka från föräldraledighet och kommer dela mentorskap med Helena Drakwall i blivande 9Mb. Ida Appelros, lärare i svenska och engelska kommer tillbaka från föräldraledighet.

Mentorskap för blivande åk. 7:

7Ma Gabriella Hyllander (en, franska) och Samira Naimi (en, spanska)

7Mb Göran Hoffner (so) och Stig Svensson (ma/no)

7Mc Ida Appelros (sv/en) och Åsa Öhrn (ma/biologi)

Vi har ytterligare två förändring gällande mentorskap. Isabell de Gysser kommer att bli mentor för en av våra blivande fyror och Madelene Sjöholm kommer att dela mentorskapet med Maria Sandfjord i blivande 5Mb. Sara Ritzén kommer att bli ny mentor i blivande 5Ma tillsammans med Birgitta Spångfelt.

Skolan utökar elevhälsan med 50% kurator då Monica Meregalli kommer att arbeta heltid på SMK.

Höstterminen börjar måndagen den 21 augusti kl. 9.00-14.00.

Som vanligt kommer vi att börja läsåret med utvecklingssamtal. Samtalen sker torsdagen den 24/8-tisdagen den 29/8. Då slutar eleverna efter lunch. Inbjudan till samtal får ni av respektive mentorer. Omdömen (blivande åk. 5 och 6) samt matriser/kunskapskrav (blivande åk. 7-9) kommer att finnas i skolplattformer (Infomentor) inför utvecklingssamtalen. Som tidigare kommer eleverna själva att hålla i sina samtal som de förbereder i skolan.

Men innan dess hoppas jag att ni alla får en riktigt varm och skön sommar!

Soliga hälsningar,

Åse Mellerstedt

Rektor

             

Rektors brev augusti 2016

Hej och varmt välkomna till ett nytt läsår på Sollentuna Musikklasser!

Hoppas att alla har haft en skön och avkopplande sommar med mycket sol och bad.

Det är roligt att ha alla elever tillbaka i skolan igen, för vad är en skola utan barn och ungdomar?

Personalen har redan varit igång och arbetat i drygt en vecka och det mesta är på plats när det gäller läsårsplaneringen.

Några personalförändringar har skett under sommaren. Förutom de nya lärare som vi informerade er om i juni har vi ytterligare några nya ansikten. Josefine Enneby bildlärare i åk. 4-6 samt mentor i 4Mb, ersätter Jeanette Olofsson samt Samira Naimi lärare spanska för en grupp i åk. 6 samt 8Ma. Vi har även förstärkt elevstödet med tre nya elevassistenter Samantha Popov, William Hesselstad samt William Karmitsa.

På Qben möter ni samma personalgrupp som i våras. Vi kommer dessutom att förstärka Qben med ytterligare personal på fritidshemstid.

Som ni kanske märkt har vi haft problem med vår skolplattform Infomentor. Problemet uppstod i samband med Infomentor/leverantörens uppdateringar/exporter av elevdata och inget vi på skolan har kunnat påverka. Nu fungerar allt förhoppningsvis som det ska igen. Familjewebben öppnades i morse.

Under hösten kommer vi att gå över till “nya Infomentor”. Successivt kommer information överföras från bloggen till Infometor. Vi kommer att hålla er uppdaterade när så sker. Qben kommer även fortsättningsvis ha sin information på bloggen då

vi har elever från flera olika skolor som är inskrivna i fritidsverksamheten.

Tisdagen den 6 september kl.18.30-20.30 har vi föräldramöte för samtliga klasser.

Vi börjar som vanligt med en gemensam samling i aulan.

Öppet hus har vi för alla elever i årskurs 4 och 5 lördagen den 15 oktober kl. 9.00-12.00. Måndagen den 17 oktober är eleverna i åk. 4 och 5 kompensations lediga. Qben kommer att vara öppet för de som är inskrivna mellan kl. 9.00-17.00.

Är ditt barn särskilt intresserad av matematik och behöver utmaningar tillsammans med likasinnade? Då är kanske Pizzaklubben något. Se information på skolans blogg.

För de som önskar köpa kläder mm med skolans logga så finns det möjlighet att göra detta via en webbshop från “Skolgarderoben”  mellan den 9/9 och 26/9. Information kommer att finnas på bloggen.

Med vänliga hälsningar,

Åse Mellerstedt, rektor

 Rektors brev juni 2016

Tack alla ni som kom på vårkonserten, tänk att den senaste konserten alltid känns som den bästa!

Skolledningen planerar för fullt inför höstterminen. Vi har en del förändringar när det gäller lärare och mentorskap. Ida Appelros kommer att vara föräldraledig hela läsåret och Mattias Medelberg som vikarierat som ma/no lärare under två år slutar då Helen Brunström är i tjänst på heltid från och med höstterminen.

Vi har anställt en ny lärare, Anette Sjöström som under Idas frånvaro kommer att undervisa våra sjuor i svenska och språkval tyska. Vår musiklärare Sara Lindroth som varit föräldraledig under ett och ett halvt år slutar på skolan och ersätts av  Anna Segerfelt som vikarierat för Sara. David Stadell blir ansvarig musiklärare i blivande åk. 7 då Jakob tar emot våra nya fyror.

Mira Noreen är nyanställd lärare i spanska och kommer att undervisa en grupp i åk. 6 respektive åk. 8.

Åk. 7-9 kommer i no och teknik att arbeta i 20-grupper. Alla elever kommer under läsåret ha en period teknik med Helene Zeland Bodin, en period fysik med Stig Svensson och en period kemi med Helene Brunström. Alla tre no lärare kommer att undervisa i biologi.

Båda niorna får Annelie Hägglund som ansvarig lärare i svenska och Gabriella Hyllander i engelska. Båda åttorna får Julia Mattsson som ansvarig lärare i både svenska och engelska.

För att klasserna ska ha en mentor som också undervisar i klassen blir det några mentorsändringar. Helena Drakwall blir tillsammans med Kristina Holmgård mentor i blivande 8Mb. Blivande 9Mb får Stig Svensson som mentor tillsammans med Göran Hoffner och blivande 9Ma får Annelie Hägglund som mentor tillsammans med Gabriella Hyllander. Blivande 8Ma får en extra mentor, Andrea Silier, lärare i hemkunskap.

Mentorer i blivande 7Ma blir Helene Zeland Bodin och Tua Stillman. Mentorer i blivande 7Mb blir Anette Sjöström och Helene Brunström.

En påminnelse till de vårdnadshavare med barn som behöver någon form av specialkost.

Nytt intyg krävs inför höstterminen, nytt läkarintyg ska bifogas. Lämnas till mentor eller skolsköterska.

Vegansk kost kräver intyg dock inte vegetarisk.

Alla Cromebooks och Ipads kommer att samlas in under sommaren. För de elever i åk. 6 som lämnar ifrån sig sin Ipad utan laddare kommer en räkning att skickas hem per post.

Lämnar elever i åk. 4-5 samt 7-8 in en enhet utan laddare kommer det att regleras när man slutar åk. 6, byter till annan enhet eller slutar på skolan. Laddare till Cromebook kostar i dagsläget 600 kr. Laddare till ipad kabel 159 kr samt adapter 146 kr totalt 305 kr. Det lönar sig att leta!!

Åk. 9 har tidigare fått information om möjlighet till utköp av pc alt. återlämning.

Skolavslutning har vi torsdagen den 16 juni. Alla klasser samlas i sina hemklassrum kl. 9.30.                                    

Avslutning i aulan kl. 9.45-ca.10.30. Vårdnadshavare till elever i åk. 6 och 9 är välkomna, övriga i mån av plats.

Åk 9 har efter avslutningen i aulan samling och betygsutdelning med mentorer.

Åk 4-8 har efter avslutningen i aulan tid med sina mentorer i sina hemklassrum.

Betyg delas ut i åk. 6-8 efter lunch. Skoldagen slutar ca.12.00. Qben är öppet för de som är inskrivna. Från och med fredagen den 17 juni är Qben endast sommaröppet för de som anmält sig.

Omdömen kommer att finnas i Infomentor inför utvecklingsamtalet. Familjewebben öppnas fredagen den 19 augusti.

Höstterminen börjar tisdagen den 23 augusti kl. 8.30. mer information får ni i sommarbrev från mentorerna.

Jag vill tacka alla elever och vårdnadshavare för ännu ett fantastiskt läsår tillsammans med er på SMK. Ha en riktigt skön sommar!

Åse Mellerstedt

Rektor