PARCC State Testing In April

PARCC Tests Begins After Spring Break:

All Wood Dale Jr. High students are participating in the PARCC assessments between April 10th through April 13th.  Each child takes a total of 6 assessments within this time in the areas of English Language Arts and Mathematics.  Up to two assessments each day are take by your child, one in the morning and one in the afternoon.

While students have participated in practice tests or been exposed to similar test questions within the school day, they can also access these at home to become familiar with the format and online tools:

PARCC Tutorial Math & ELA:  http://parcc.pearson.com/practice-tests/

PARCC Tutorial:  http://parcc.pearson.com/tutorial 

More information about the PARCC assessment is available to parents at http://www.parcconline.org/for-parents 

 

You can help your child do his/her best on the test by:

 

Please call your child’s advisory teacher if you want additional information or have further questions about these important tests.  We look forward to sharing these results with you when they become available.

Headphones Needed by All Students:

All students need working headphones to participate in the upcoming PARCC tests in April.  This is a required school supply item throughout the school year.  Please speak to your child to determine if they have working headphones.  If he or she does not, please provide a pair before April 7th. Thank you for your support!  

Charged Chromebooks Required by All Students:

All students need a charged school issued chromebook to participate in the upcoming PARCC tests in April.  This is important for all testing to run smoothly.  Please make sure your child charges his chromebook each night for use the next day.  This has been an expectation for students all year.  Please have your child keep his chromebook charger in his or her chromebook case beginning Wednesday, April 5th in order to make sure it is available if needed.  Thank you again for your support!

Stanowe Testy PARCC odbędą się w kwietniu

Testy PARCC zaczynają się zaraz po zakończeniu przerwy wiosennej:

Wszyscy uczniowie uczęszczający do Wood Dale Junior High będą zdawali egzamin PARCC

 w dniach od 10 do 13 kwietnia. W tym wyznaczonym terminie każdy uczeń zdaje 6 egzaminów, z języka angielskiego i matematyki. Uczeń może zdawać nie więcej niż dwa egzaminy dziennie, jeden rano, a drugi po południu.

Mimo, że uczniowie mieli możliwość pisania testów przygotowawczych lub ćwiczyli w szkole odpowiedzi na pytania podobnego typu, które pojawią się na egzaminie, mogą też mieć dostęp do nich w domu w celu lepszego zapoznania się z formatem i funkcjami internetowymi:

Korepetytor PARCC z matematyki i języka angielskiego: http://parcc.pearson.com/practice-tests/

Korepetytor PARCC: http://parcc.pearson.com/tutorial

Więcej informacji dla rodziców na temat egzaminu PARCC można znaleźć pod adresem :

http://www.parcconline.org/for-parents

 

Możesz pomóc swojemu dziecku osiągnąć jak najlepsze wyniki z egzaminu poprzez:

 

Jeżeli Państwo potrzebują jakieś dodatkowe informacje lub mają pytania na temat tych ważnych egzaminów, proszę telefonicznie kontaktować się z nauczycielem-opiekunem (advisory teacher). Z niecierpliwością czekamy na wyniki z egzaminów, którymi się z Państwem podzielimy, jak tylko będą dostępne.

 

Wszyscy uczniowie muszą mieć słuchawki:

Wszyscy uczniowie muszą mieć działające słuchawki, aby móc zdawać w kwietniu zbliżające się egzaminy PARCC. Posiadanie słuchawek wymagane jest od każdego ucznia w czasie trwania  całego roku szkolnego jak to jest zaznaczone na liście obowiązujących przyborów szkolnych. Proszę porozmawiać z dzieckiem czy posiada działające słuchawki. Jeżeli nie, proszę o ich zakupienie do 7 kwietnia. Dziękujemy za współpracę.

 

Naładowane Chromebooks wymagane są od każdego ucznia:

Wszyscy uczniowie muszą mieć naładowany, rozprowadzany przez szkołę, chromebook, aby przystąpić do zbliżających się w kwietniu egzaminów PARCC. Jest to bardzo ważne, aby egzaminy przebiegały bez zakłóceń. Proszę przypominać dzieciom, aby ładowały swój chromebook każdej nocy, aby można było z niego korzystać w ciągu dnia. Jest to wymóg kierowany do każdego ucznia w ciągu całego roku szkolnego. Proszę przypomnieć dziecku, aby trzymał/ła ładowarkę razem z chromebook, zaczynając od środy, 5 kwietnia. Ładowarka powinna zawsze być dostępna w razie potrzeby. Jeszcze raz dziękujemy za współpracę!