Published using Google Docs
Københavns Uddannelsescenter / TAXI / TAXA / krav til chaufførkort.
Updated automatically every 5 minutes

KØBENHAVNS UDDANNELSESCENTER

( Københavns Køreskole, afd. af KU )

Krusågade 21- 1719 København

Direkte mobil & SMS: +45 27209099  (+45 70203330 )

uddannelsescenter.info@gmail.com * www.kbhkoereskole.dk

Krav til kvalifikationsuddannelse for chauffører

Uddannelsen skal omfatte undervisning i

1) arbejdsret,

2) færdselslovgivning,

3) energirigtig og passagervenlig kørsel,

4) taxilovgivningen,

5) arbejdsmiljø, herunder ergonomi,

6) befordring af særlige grupper,

7) konflikthåndtering og kommunikation,

8) kundeservice og

9) Dansk Førstehjælpsråds uddannelser ”Færdselsrelateret førstehjælp” og ”Førstehjælp ved hjertestop”En ansøger, der inden for de seneste 12 måneder har gennemført og bestået Dansk Førstehjælpsråds uddannelser ”Færdselsrelateret førstehjælp” og ”Førstehjælp ved hjertestop”, kan fritages for undervisning i førstehjælp.

Adgangskrav til kvalifikationskursus

Optagelse på et af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt kvalifikationskursus, forudsætter, at ansøgeren

1) behersker det danske sprog på niveau med de i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. fastsatte mål, der fører frem til Prøve i Dansk 2, jf. bilag 4, og

2) er fyldt 21 år på tidspunktet for aflæggelse af de afsluttende prøver og har haft kørekort til kategori B i mindst 3 år. Heri indgår ikke perioder, hvor kørekortet måtte være frakendt.

Ansøgeren skal forevise gyldigt, originalt kørekort til kategori B, og kopi af kørekortet skal uddannelsesstedet opbevare i mindst 2 år efter afslutningen af uddannelsen.