KØBENHAVNS UDDANNELSESCENTER

Krusågade 21- 1719 København

Direkte mobil & SMS: +45 27209099  (+45 70203330 )

info@kbhkoereskole.dk * www.kbhkoereskole.dk

ANSØGNING om tilladelse til at erhverve taxi erhvervskørekort:

Deltager bedes medbringe til mødet mht. ansøgning om et erhvervskørekort:

1.Lægeattest (skal være hos egen læge og medbring pasfoto til lægen)

2.Kopi af sygesikring (skal indeholde navn på den læge som har udsted attesten)

3.Kopi af kørekort

4.Politigebyr og berammelse af teoriprøven

5.Opholdstilladelse (ikke dansk statsborger) (hvis opholdstilladelsen er i dit pas, skal vi have original pas)

Politiet undersøger en deltagers straffeattest, når de får ansøgningom erhvervskørekortet.

(der kan i få tilfælder søges om dispensation hvis straffeattesten er plettet).

Hvis deltageren ikke når at fremskaffe dokumenterne før mødet, bedes de indleveres snarest muligt.

Procedure mht ansøgningens godkendelse:

Straks efter deltageren er bevilget beløb til taxi uddannelsen på køreskolen er det yderst vigtigt at deltageren anskaffer en lægeattest og sammen indlevere denne med kopi af kørekort og sygesikringsbevis til køreskolen. På køreskolen, udfylder deltageren en blanket (ansøgning om kørekort). Køreskolen overbringer hele sagen til borgerservice samme uge.

Godkendelsen går til politiet via borgerservice. Behandlingstiden er normal på ca. 21 hverdage og det kan hænde det tager længere tid, hvis der er anmærkninger på deltageren fra lægen eller hos politiet. Godkendelsen bliver enten udleveret til køreskolen eller sendt med posten til deltagerens bopælsadresse.

 

Det godkendte ansøgningsskema skal være skolen i hænde snarest efter modtagelse. Efter modtagelse er der endnu en behandlingstid ca. 5 dage, inden en teoriprøve kan forestå.

INFO om de foroven nævnte punkter:

Punkt 1. Lægeattest:

Ring til din EGEN læge og bestil en tid

Til lægen skal du medbringe et godkendt pasfoto, som lægen skal stemple og underskrive på bagsiden. Til lægen skal du betale ca. 550,- afhængig af lægens honorar.

Gem kvittering og giv kvittering til KU hvis der er bevilget udlæg ellers få det refunderet direkte hos sponsor hvis der er en til din udd.

Tjek følgende hos lægen:

At lægen stempler og underskriver dit pasfoto.

At du krydser af de rigtige steder på lægeattesten (typisk fejl er: kryds ud for at du ikke har arme og ben!) Få lægeattesten med foto tilbage i en kuvert fra din læge

Punkt 4. Politigebyr og berammelsesgebyr: Kr. 800,-

Beløbet betales kontant på køreskolen eller overføre til køreskolens bank

Husk dit navn og fødselsdato når du overfører.

Hvis du har en jobkonsulent eller lign bevilling, opkræves beløbet efter aftale.

Hvad sker der efter vi har modtaget ovennævnte dokumenter?:

- dokumenterne bliver videresendt til godkendelse hos Borgerservice

- din ansøgning bliver via Borgerservice sendt videre til politiet

- når politiet godkender din ansøgning, får du den tilsendt med alm post til din bopæls adresse

- hvis du får den, bedes overbringe ansøgningen til køreskolen snarest efter modtagelse

- ansøgning som ikke har særlig anmærkning, returneres tilbage til skolen via borgerservice.

- køreskolen sender derefter din ansøgning påny til Borgerservice pga. (intern proces)

- derfra får vi den retur efter ca. 5 - 10 dage

- når vi får den retur igen, får du email om endelig godkendelse

- det er først når vi får din ansøgning godkendt påny, du kan planlægge en teoriprøve

- i samme email er der en link som du bedes udfylde mht anmodning om dato til teoriprøve.