| About Us  |  Visit Our Website  |  Contact Us  | Our Services to Lead Transformation | 

Antwerpen, dinsdag 25 april 2017  

Ter attentie van:

Burgemeester Bart De Wever

Gemeente Antwerpen

Grote Markt 1

2000 Antwerpen

bart.dewever@stad.antwerpen.be

Betreft 

Archieven visumaanvraag voor Mahjoub Inerhmi en brief naar Minister Reynders

Eerwaarde burgemeester Bart De Wever,

Ik verwijs naar mijn brief ter uwer attentie van 24 januari 2017 over mevrouw Ina Valstar waarin sprake is van vervalste visums, zonder in die brief de band te leggen tussen de vervalste visums en mevrouw Valstar.  Ik wens haar mogelijke rol te laten onderzoeken omtrent de immigratie in België van de heer Mahjoub Inerhmi.

 

Daarmee in verband heb ik een brief naar Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken gestuurd, waarin meer staat over mijn neef, de heer Mahjoub Inerhmi en over zijn aankomst in België met een visum dat “niet in orde” was - om het met voorzichtige woorden uit te drukken - want hij werd aangehouden door de luchthavenpolitie in Zaventem.  Zijn dossier zou van zeer groot belang zijn voor de staatsveiligheid in België en in Marokko.

 

In Bijlage vindt u een brief naar Zijne Excellentie Minister van Buitenlandse Zaken en Vicepremier Didier Reynders, van 17 april 2017 waarin ik vraag te onderzoeken of de heer Mahjoub Inerhmi ooit genoten heeft van een goedkeuring om vanuit Marokko naar België te reizen.  Ik bekijk elke dag mij, e-mail en tot nog toe heb ik geen reactie gekregen van  Zijne Excellentie Minister van Buitenlandse Zaken en Vicepremier Didier Reynders, van 17 april 2017.

 

In afwachting van een antwoord kunnen andere stukken worden opgezocht om een antwoord te stimuleren :

Zo denk ik dat het mogelijk is om de documenten of sporen van documenten in verband met de aanvraag voor het visum van de heer Inerhmi te vinden in de archieven van Stad Antwerpen, aangezien het adres van het verblijf in België van de heer Inerhmi te Eendrachtstraat 28, 2060 Antwerpen was.  Dat was het adres waar de heer Abdelkebir Mouali woonde in de periode van de aanvraag van het visum voor de heer Inerhmi.

Ik denk bijvoorbeeld aan de verbintenis tot tenlasteneming die mijn vader, de heer Abdelkebir Mouali had ingevuld en naar de heer Inerhmi Mahjoub had gestuurd. Het is gebruikelijk dat voor het versturen van de verbintenis de handtekening op een formulier voor een tenlasteneming moet gelegaliseerd worden bij de gemeentediensten waar men woont.   Meestal is het de Burgemeester of de Schepen die zijn handtekening zet op de verbintenis.   Daarom denk ik dat het mogelijk is van daar iets van terug te vinden.  In de periode van de aanvraag voor het visum voor de heer Inerhmi gebeurde onder van het Burgemeesterschap van de heer Bob Cools.

Er moeten ergens documenten bestaan omtrent de tenlasteneming, de aanvraag van het aanslagbiljet van de heer Abdelkebir Mouali en de kwijtingen die hij hiervoor betaald heeft.    Er moet ook ergens een aankomstverklaring bestaan of een aangifte van aanwezigheid in België.  Uiteindelijk bestaat er ook een aanhoudingsbevel bij de politie in Zaventem waar ik naar zal vragen.

 

 

Daarnaast kunnen getuigen worden opgeroepen van mensen die de heer Mahjoub Inerhmi in die periode gezien hebben, zoals mevrouw Ina Valstar zelf, vooral nadat mijn vader de heer Inerhmi had verzocht om terug te keren naar Marokko of hem te laten oppakken door de politie als hij dat niet deed.

De jongeman heeft gekozen om in Europa te blijven of hij werd beïnvloed om niet terug te keren naar Marokko, misschien om een nieuwe aanhouding in België en in Marokko te vermijden.  

Indien u vragen hebt of als u meer details wenst, gelieve me te contacteren.

Ik dank u van harte voor uw aandacht en voor uw tijd, eerwaarde burgemeester De Wever.  Met de meeste hoogachting en tot uw dienst.

Met de meeste hoogachting,

Naima Mouali

President of United Chambers and Innovation Consultant

Founder of Anaccell Corporation

e-mail : unitedchambers@firemail.de

Phone:+ 32 465 40 15 98

WhatsApp + 32 465 40 15 98

Fax : + 44 (0) 871 314 0556

Twitter: @unitedchambers

http://allahghaleb.wixsite.com/united-chambers

Help make our world safer for the children.  Spread your wealth through enterprise. Lead the transformation.  Support Allah Ghaleb book :

IBAN BE08 0003 5445 8713