iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1950 / augusztus / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1950. augusztus

Összeállította: Kékesi Judit (2018)

1950 augusztusában folytatódik a júniusban elkezdődött koreai háború. A hónap első napján az ENSZ átveszi a Biztonsági Tanács elnöki tisztét, amit addig az amerikai MacArthur töltött be. Három nappal később megkezdődik az első légimentés, mely során a sebesülteket helikopterekkel szállítják el. Augusztus 8-án kezdetét veszi az első naktongi csata, mely 18-áig tart. A hónap folyamán súlyos összecsapások történnek a keleti parton Phohang térségében. A déliek ellentámadása kudarccal végződik, csapataikat az amerikaiak menekítik ki, de miután ismét partraszállnak, visszafoglalják a várost. Augusztus 15-én Tegu körzetében is harcok törnek ki, 20-ára két északi hadosztályt is felmorzsolnak a szövetségesek. Augusztus 25-én  William F. Dean tábornok 46 nappal Tedzson eleste után hosszú bolyongást követően az északiak fogságába esik. Csak a háború végén, 1953. szeptember 4-én engedik szabadon. A hónap utolsó napján második naktongi csata veszi kezdetét. Az összecsapások szeptember 19-ig tartanak.

23-án az USA szenátusa hivatalos közleményben óva inti a filmgyártókat attól, hogy „kommunisták, nácik vagy fasiszták” foglalkoztatásával filmeket készíttessenek. Ebbe a kategóriába tartozó rendezőnek minősítették például Roberto Rossellinit is.

Magyarországon augusztusban több meghatározó esemény is történt a katolikus egyházban. Elsején megalakítják a Katolikus Papok Országos Békebizottságát a Pázmány Péter Tudományegyetemen Ezzel megkezdi működését a „békepapi mozgalom”, amely összefogja az államhatalommal kollaboráló egyházi személyeket. A hónap végén a kormány és a katolikus püspöki kar aláírnak egy egyezményt, mely szabályozza az egyház oktatási intézményeinek és néhány rendnek - a bencés, a piarista, a ferences és egy női rend - működését. A többi szerzetesrendet szeptember 7-én feloszlatják. Az egyezmény értelmében az egyház 4 hittudományi főiskolát és 8 középiskolát tarthat meg. Az intézkedés közel 635 rendházat, 11 500 szerzetest és apácát érint.

A Honvédelmi Minisztérium augusztus folyamán a nyilvántartásba vett sorkötelesek között elkülöníti az ún. C-kategóriásokat (politikailag megbízhatatlanok), akik nem láthatnak el fegyveres szolgálatot a hadseregben. 1951 nyaráig megszervezik a „hadtáp”-zászlóaljakat és -századokat, amelyekben a C-kategóriás katonák építőipari, majd később bányamunkát is végeznek. A Katonai Főtörvényszék másodfokon ítéletet hirdet a „tábornok-perben”: Sólyom László altábornagyot, Beleznay István vezérőrnagyot, Illy Gusztáv altábornagyot, Porffy György vezérőrnagyot, Révay Kálmán vezérőrnagyot halálra ítélik. Az ítéleteket augusztus 19-én végrehajtják.

A hónap második felében az augusztus 20-i ünnepségek keretében Budapesten a Széchenyi-hegy és Hűvösvölgy között felavatták az Úttörővasút teljes pályáját majd megindult a forgalom. Szintén ezen a napon megnyitják az Első Magyar Képzőművészeti Kiállítást a Műcsarnokban.

Havilapszemle

Építünk. A Magyar Írók Szövetsége Debreceni Csoportjának folyóirata 1. (1950)

1950 / 1. szám

Kékesi Judit gyűjtése (2018)

 

Komjáthy István: Építünk (Bevezető)

Juhász Róbert: Beszéljen a város (Vers)

Fábián Sándor: Tízezres (Novella)

Komjáthy István: Élmunkások éneke (Vers)

K. Szimonov—Kardos Pál: Egy kanadai népgyűlésen (Vers)

Csontos Gábor: Hortobágy (Regényrészlet)

Kiss Tamás: Kiáltás Tihanyba (Vers)

Borsodi Éva: Lépésről-lépésre (Regény részlet)

Balogh László: Negyvenhatodik paragrafus (Vers)

Csák Gyula: Újítók (Novella)

Asztalos Sándor: Medvés Mihály is aláír (Novella)

Balogh László: Szavazás az országúton (Vers)

Akik előttünk járnak

Juhász Róbert: Pányin elvtárs ittjárt (Riport)

Borsodi Éva: Tyihonov Debrecenben (Riport)

Ny. Tyihonov—Kardos László: Szivárvány Szagurámóban

Ilyennek láttam Grúziánkat 

Rusztávi (Versek)

Csenki Imre beszámolója a Pjatnyickij együttesről

Közösen építünk

Angyal Endre: Peter Jilemnicky (Tanulmány)

J. Wolker—Kiss Tamás: Tenger (Vers)

Beniuc—K. I.: Az én napom ( Vers)

Haladó hagyomány

Koczog Ákos: Rusztaveli (Tanulmány)

Épülő világunk

Juhász Géza: Veres Péter: Próbatétel (Kritika)

Koczog Ákos: Asztalos István: Szél fóvatlan nem indul (Kritika)

Bogáti József: Ázrájev: Távol Moszkvától (Kritika)

Mozgalom

Kapusi Erzsébet: Könyvnapok 

Földényi László: Az Olvasó Mozgalomról

Szöllősy Gyula: Kultúrmunka Hajdú-Bihar megyében 

Hajdú Béla : Az MSZT feladata és eddig elért eredményei

Békés építés — háborús uszítók

Levelek a szerkesztőséghez

Szerkesztői hírek

Napi események

augusztus 1: Megalakul a Katolikus Papok Országos Békebizottsága, megkezdi működését a „békepapi” mozgalom.

augusztus 1: III. Lipót belga király lemond a trónról.

augusztus 4. Megtörténik a koreai háborúban az első légimentés, mely során a sebesülteket helikopterekkel szállítják el.

augusztus 8: A Honvédelmi Minisztérium (HM) a nyilvántartásba vett sorkötelesek között elkülöníti az ún. C-kategóriásokat, akik nem láthatnak el fegyveres szolgálatot a hadseregben.

augusztus 17: A Katonai Főtörvényszék másodfokon ítéletet hirdet a „tábornok-perben”.

augusztus 19: Végrehajtják a “tábornok-perben” hozott ítéleteket.

augusztus 19: Budapesten a Széchenyi-hegy és Hűvösvölgy között felavatták az Úttörővasút teljes pályáját.

augusztus 20: Megindul a forgalom az Úttörővasúton.

augusztus 20: Megnyitják az Első Magyar Képzőművészeti Kiállítást a Műcsarnokban.

augusztus 24: Meghalt Ernst Wiechert német író, aki az elsők között számolt be a koncentrációs táborok borzalmairól (Halálerdő).

augusztus 23: Az USA szenátusa hivatalos közleményt ad ki a filmgyártók számára a kommunisták, nácik vagy fasiszták  foglalkoztatásáról.

augusztus 30: A kormány és a katolikus püspöki kar közötti egyezmény aláírása.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére


31 |vissza a lap tetejére

Csütörtök

Kivonat a napisajtó híreiből (forrás: Szabad Nép)

Az állami gazdaságok soron lévő feladataiként a kapások s más ősziek betakarításával egy időben országszerte megkezdik a jövő esztendei termés előkészítését, az őszi szántás-vetési munkát.

A kormány és a katolikus püspöki kar megállapodást kötött attól az óhajtól vezérelve, hogy az állam és a katolikus egyház békés együttélését biztosítsák és ezzel a magyar nép egységét, építő munkáját, hazánk fejlődését előmozdítsák. A megállapodás értelmében a püspöki kar elismeri és állampolgári kötelességének megfelelően támogatja az államrendet és az alkotmányt valamint a békéért folyó mozgalmat. A kormány biztosítja a katolikus hívek számára a teljes vallásszabadságot és az egyház számára a működési szabadságot.

Tiltakozó röpgyűléseken bélyegezték meg a magyar dolgozók az amerikai imperialisták kínai provokációját. Amerikai repülőgépek provokációs támadást intéztek a Kínai Népköztársaság területe ellen. Néhány óra alatt üzemekben, lakóházakban röpgyűléseken emelte jel a nép tiltakozó szavát a kínai békés lakosságot ért aljas provokáció ellen. A Biztonsági Tanács két nappal korábbi ülésén Malik elvtárs javaslatára, a BT napirendre tűzte az USA Taivan szigetére történt fegyveres behatolásának kérdését.

A Ganz Villamossági gyár XIII. alapszervezetének békebizottsága a szovjet sztahánovisták példája nyomán „békeőrséget“ szervezett. A dolgozók a békebizottság felhívására s a kommunisták példamutatásától lelkesítve, tömegesen vállalnak békeőrséget.

Megkezdődtek a kujbisevi hatalmas vízierőmű építkezési munkálatai. Az erőmű — mint ismeretes — villamosenergiával látja el Moszkva, Kujbisev és Szaratov városok iparvállalatait, a villamosvasutakat, biztosítja a volgántúli földek öntözését és megjavítja a hajóforgalmat a Volga-folyón.

A lap megemlékezik arról, hogy 15 éve annak, hogy Alekszej Sztahánov vájár forradalmi módon — a fejtés munkájának gyökeresen új megszervezésével — tizennégyszeresen túlteljesítette régi normáját. A lap szerint világtörténelmi jelentőségű nap volt ez.

Lelkesen készül az ifjúság a tanévnyitásra, minden iskola arra törekszik, hogy az ő tanévnyitója legyen a legtartalmasabb, a legszebb.

Újabb termelőszövetkezeti községek alakultak, szüntelenül nő az új belépők száma.

Fokozatosan gyengül az északi szél, kisebb záporeső, zivatar lehet, erősödik az éjszakai lehűlés.


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források