ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

 1. Ποια ήταν η κατάσταση της χώρας τον Μάη του 1827;
 2. Ποιες ήταν οι εξελίξεις μετά τη ναυμαχία του Ναυρίνου;
 3. Ποιες ήταν οι ενέργειες του Καποδίστρια;
 4. Πώς επηρέασαν οι Μεγάλες Δυνάμεις τις εξελίξεις για την ανεξαρτησία της Ελλάδος;
 5. Τι συνέβη τον Φεβρουάριο του 1830;

ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

Να απαντήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις.

 1. Πότε παραδόθηκε η Ακρόπολη στους Τούρκους;

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Ποιες περιοχές στην Πελοπόννησο έχασαν τις αντιστάσεις τους;

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Πώς ονομαζόταν ο Γάλλος συνταγματάρχης; Πού αποβιβάστηκε;

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποιες πόλεις απελευθέρωσε ο Υψηλάντης;

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποιοι τον βοήθησαν;

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Πώς εξασφάλισε τη διεύρυνση των συνόρων ο Καποδίστριας;

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Πότε έγινε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος;

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποιες ήταν οι συνέπειες του πολέμου ως προς το ελληνικό ζήτημα;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Τι γνωρίζετε για τη συνθήκη του Λονδίνου;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Πόσο διευρύνθηκαν τα ελληνικά σύνορα το 1832;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………