DOCUMENTACIÓ I DECÀLEG DE COMPORTAMENT D’ UN BON VIATGER

1.Documentació i preparació

-Cal presentar en el temps indicat: el permís dels pares, el resguard de pagament. Cal haver comunicat per escrit, si se segueix algun tractament mèdic (és imprescindible que ho sàpiguen el centre, les famílies acollidores en haver establert els primers contactes, i el professorat acompanyants). Es passarà un formulari als alumnes.

- A la sortida cal portar la documentació pertinent :

-Una vegada a Alemanya es recomana deixar la documentació a la família d’acollida i dur fotocòpies del DNI i tarjeta sanitària, si es perd la documentació. Si es perd, no es pot volar.

2. Porteu :

Es pot portar mp3/mp4/iPod... pel tren, autocar... però sempre amb auriculars individuals, mai es pot utilitzar dins de classe, ni en les sortides didàctiques. Dins l'avió cal desconnectar els mòbils i qualsevol aparell electrònic.

No s'han de portar gaires diners. Només per algun record personal. S'aconsella portar un detall per a la família acollidora.

4. Higiene i vestir:

-Cal seguir la norma social d'anar net i vestit d'acord .

5. Conservació i ús dels llocs :

-Cal respectar els llocs que es visiten. En alguns espais no es podrà menjar ni beure. No es pot tirar papers a terra o menjar xiclet.

6. Comportament durant l'intercanvi:

En resum, cal comportar-se de manera amable, educada i respectuosa, tant allà com aquí, evitant posar en evidència el grup i comprometre el bon clima de la sortida.

OBSERVACIÓ IMPORTANT: de cap manera el Centre ni la família d’ acollida es fa responsable de la pèrdua d’ aparells electrònica, mòbils, ordinadors, diners,...

-Controleu bé els diners que porteu.