TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Quản trị nội dung website

Gồm các hướng dẫn:

A. Cần phải đọc

1. Giới thiệu về VCMS

2. Bài viết

3. Phân nhóm

4. Các thao tác trên bài viết và nhóm

5. Sắp xếp, tìm kiếm, lọc trong danh sách bài viết, nhóm

B. Hướng dẫn cơ bản

1. Đăng nhập trang quản trị nội dung website

2. Thay đổi mật khẩu cho tài khoản được cấp

3. Cấu hình: cấu hình các thông số cơ bản cho website

4. Quản lý hình ảnh

5. Quản lý giá

5.1. Quản lý giá của sản phẩm/dịch vụ.

5.2. Quản lý chương trình giảm giá

B. Viết bài cho các mục

1. Giới thiệu: viết bài giới thiệu cho website

2. Thông tin liên hệ: cung cấp thông tin liên hệ cho người dùng biết khi vào website

3. Tin tức: đăng tin tức lên website

4. Sản phẩm

4.1. Quản lý nhóm sản phẩm: sản phẩm cùng loại được phân vào từng nhóm

4.2. Quản lý sản phẩm

5. Tuyển dụng: Đăng thông báo tuyển dụng

6. Hỗ trợ trực tuyến

7. Đối tác khách hàng

8. Banner


A. Cần phải đọc

Đây là những khái niệm cơ bản cần phải hiểu rõ trước khi quản trị nội dung website

1. Giới thiệu về VCMS

 Ví dụ:

Ứng với mục Tin tức ngoài trang chủ, bên trong sẽ có mục Tin tức (trong danh sách ở  menu bên trái) để quản lý các bài viết của mục Tin tức.

 Click vào dấu cộng ở cuối mục sẽ thấy bên trong có 2 mục như hình bên dưới


 


2. Bài viết

Mỗi bài viết có nhiều phần. Mỗi loại bài viết có thể có những phần khác nhau.

VD: trong danh sách tin tức hiển thị bên dưới gồm có hình đại diện, tiêu đề, mô tả ngắn gọn.

Khi vào quản trị website sẽ có các phần tương ứng. Như trong ví dụ trên sẽ là Hình đại diện, Tiêu đề, Mô tả ngắn gọn


3. Phân nhóm

VD: trong hình bên dưới ta tạo 1 nhóm đặt tên là Webfree nằm trong nhóm VNS hướng dẫn


4. Các thao tác trên bài viết và nhóm

Các thao tác trên bài viết và nhóm gồm có: thêm mới, sửa, xóa, copy, thay đổi thứ tự, thay đổi thuộc tính và xem trước.

 


5. Sắp xếp, tìm kiếm, lọc trong danh sách bài viết, nhóm

Trong giao diện danh sách bài viết, nhóm ta có thể:


B. Hướng dẫn cơ bản

Giới thiệu những thao tác cơ bản trong trang quản trị VCMS

1. Đăng nhập trang quản trị nội dung website

Quý khách đăng nhập vào theo đường dẫn quản trị nội dung website trong email Tài khoản quản trị nội dung website để vào quản trị nội dung website.

Nội dung email Tài khoản quản trị nội dung website sẽ có dạng như sau:

Click vào link Đường dẫn sẽ đến giao diện đăng nhập

Nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào sau đó click Login

Sau khi đăng nhập thành công, quý khách sẽ được chuyển đến giao diện tương tự như sau:


2. Thay đổi mật khẩu cho tài khoản được cấp

Quý khách đăng nhập vào trang quản trị nội dung.

Tại góc trên cùng bên phải, quý khách click vào vị trí tương tự vị trí chữ Admin như hình bên dưới:

Tại giao diện đổi mật khẩu, quý khách nhập:

·        Mật khẩu hiện tại vào ô Mật khẩu hiện tại.

·        Mật khẩu mới vào ô Mật khẩu mới và Nhập  lại mật khẩu mới.

Sau đó nhấn Change password để xác nhận thay đổi mật khẩu.


3. Cấu hình: cấu hình các thông số cơ bản cho website

Quý khách đăng nhập vào trang quản trị nội dung.

Vào mục Cấu hình:

Nhập các thông số cơ bản để cấu hình cho website hoạt động:

Lưu ý quan trọng:

Click Save để xác nhận lưu thay đổi


4. Quản lý hình ảnh

        Quản lý hình đại diện cho bài viết/nhóm.

Quý khách đăng nhập vào trang quản trị nội dung.

Tại danh sách bài viết/nhóm, click vào biểu tượng quản lý hình ảnh  ở bài viết cần thay đổi.

Sẽ được chuyển đến giao diện quản lý hình ảnh như sau:

Các thao tác trên hình ảnh gồm có: thêm mới, xóa và đặt hình đại diện


5. Quản lý giá

        5.1. Quản lý giá của sản phẩm/dịch vụ.

Quý khách đăng nhập vào trang quản trị nội dung.

Tại danh sách sản phẩm/dịch vụ, click vào biểu tượng quản lý giá  ở sản phẩm/dịch vụ cần thay đổi.

Sẽ được chuyển đến giao diện quản lý giá như sau:

Các thao tác trên giá gồm có: thêm mới, xóa và cập nhật giá mặc định


5.2. Quản lý chương trình giảm giá

Quý khách đăng nhập vào trang quản trị nội dung.

Vào mục Quản lý giảm giá:

Danh sách các chương trình giảm giá:

Các thao tác gồm có: thêm mới, xóa

Trong mỗi chương trình giá có 2 tùy chọn quan trọng: giảm giá theo % hoặc giảm theo số tiền

 

Tùy theo trường hợp muốn áp dụng mà ta sẽ chọn hình thức nào. Chương trình giảm giá có thể chọn cho một loạt nhóm hoặc một loạt sản phẩm:


B. Viết bài cho các mục

Mỗi mục ngoài trang chủ sẽ có tương ứng một mục tương ứng trong trang quản trị nội dung.

Dưới đây là một số ví dụ cho một số loại bài viết cơ bản nhất. Các loại khác có thể dựa trên đó mà thực hiện.

1. Giới thiệu: viết bài giới thiệu cho website

Quý khách đăng nhập vào trang quản trị nội dung.

Vào mục Giới thiệu:

Danh sách bài viết hiện đang có:

Thêm/ sửa/ xóa/ copy/ cập nhật thứ tự/ thuộc tính bài viết:

 

Một bài viết gồm các phần:

Click Save/ Trở về để xác nhận Lưu thay đổi/ Tạo mới/ Hủy


2. Thông tin liên hệ: cung cấp thông tin liên hệ cho người dùng biết khi vào website

Quý khách đăng nhập vào trang quản trị nội dung.

Vào mục Thông tin liên hệ:

Danh sách bài viết hiện đang có:

Thêm/ sửa/ xóa/ copy/ cập nhật thứ tự/ thuộc tính bài viết:


Một bài viết gồm các phần:

Click Save/ Trở về để xác nhận Lưu thay đổi/ Tạo mới/ Hủy


3. Tin tức: đăng tin tức lên website

Quý khách đăng nhập vào trang quản trị nội dung.

Vào mục Tin tức:

Danh sách bài viết hiện đang có:

Thêm/ sửa/ xóa/ copy/ cập nhật thứ tự/ thuộc tính bài viết:


Một bài viết gồm các phần:

Click Save/ Trở về để xác nhận Lưu thay đổi/ Tạo mới/ Hủy


4. Sản phẩm

Quý khách đăng nhập vào trang quản trị nội dung.

Vào mục Sản phẩm: gồm 2 phần quản lý

4.1. Quản lý nhóm sản phẩm: sản phẩm cùng loại được phân vào từng nhóm

Vào mục Danh sách nhóm

Danh sách các nhóm hiện đang có:

Thêm/ sửa/ xóa/ cập nhật thứ tự/ thuộc tính nhóm:

4.2. Quản lý sản phẩm

Vào mục Danh sách bài viết

Danh sách sản phẩm hiện đang có:

Thêm/ sửa/ xóa/ copy/ cập nhật thứ tự/ thuộc tính sản phẩm:

 

Một sản phẩm gồm các phần:

Click Save/ Trở về để xác nhận Lưu thay đổi/ Tạo mới/ Hủy


5. Tuyển dụng: Đăng thông báo tuyển dụng

Quý khách đăng nhập vào trang quản trị nội dung.

Vào mục Tuyển dụng và thao tác tương tự như mục Tin tức (Xem tại mục 6. Tin tức)

 


6. Hỗ trợ trực tuyến

Quý khách đăng nhập vào trang quản trị nội dung.

Vào mục Hỗ trợ trực tuyến:

Danh sách bài viết hiện đang có:

Thêm/ sửa/ xóa/ copy/ cập nhật thứ tự/ thuộc tính bài viết:

Một bài viết gồm các phần:

Click Save/ Trở về để xác nhận Lưu thay đổi/ Tạo mới/ Hủy


7. Đối tác khách hàng

Quý khách đăng nhập vào trang quản trị nội dung.

Vào mục Đối tác khách hàng:

Danh sách bài viết hiện đang có:

Thêm/ sửa/ xóa/ copy/ cập nhật thứ tự/ thuộc tính bài viết:

Một bài viết gồm các phần:

Click Save/ Trở về để xác nhận Lưu thay đổi/ Tạo mới/ Hủy


8. Banner

Quý khách đăng nhập vào trang quản trị nội dung.

Vào mục Banner:

Danh sách bài viết hiện đang có:

Thêm/ sửa/ xóa/ copy/ cập nhật thứ tự/ thuộc tính bài viết:

Một bài viết gồm các phần:

Click Save/ Trở về để xác nhận Lưu thay đổi/ Tạo mới/ Hủy

VIEN NAM SOLUTIONS
GIẢI PHÁP TIÊN PHONG - THÀNH CÔNG BỀN VỮNG