iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1952 / október / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1952. október

Összeállította: Vad Orsolya (2019.)

A hónap egyik legfontosabb híre, hogy Szovjetunió Kommunista Pártja XIX. kongresszusa 13 éves szünet után újra összeült. Ez a kongresszus volt az első a második világháborút követően és az utolsó Sztálin uralma alatt. Érdekesség, hogy Sztálin utolsó nyilvános beszéde ezen a kongresszuson hangzott el. A központi bizottság beszámolóját Sztálin helyett Malenkov tartotta. A párt elnevezését Szovjetunió Kommunista Pártjára változtatták. Rendkívül nagy számban vettek részt az eseményen különféle kommunista országok küldöttei, a magyar pártot Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Hidas István képviselték.

Sztálin tanulmányt jelentet meg A szocializmus közgazdasági problémái címmel a Szovjetunióban, amelyet két részletben a Szabad Nép közölt magyarul.

A csehszlovákiai nemzeti kisebbségek és szlovák emigráns érdekképviseleti szervezetek, többek közt a Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya tiltakoztak a Szabad Csehszlovákia Tanácsa programnyilatkozata ellen, mivel az kiállt a szudétanémetek kitelepítése és a magyarok jogfosztása mellett. Mindeközben Csehszlovákiában megalakult az első állandó magyar színház.

A koreai háború résztvevői elkezdenek tűzszünetről egyezkedni. Nagy-Britannia ebben a hónapban robbantotta fel első atombombáját, a detonáció Ausztrália nyugati részén a Montebello szigeteken történt.

Magyarországon Eger a sikeres várvédelem 400. Évfordulójára készült. Mindeközben más vidéki városok ősze sem telik eseménytelenül, több megyében is őszi vásárokra készülődtek.

Államellenes szervezkedés vádjával harminc kesztölci lakost ítéltek el, közülük ketten halálos ítéletet kaptak. Lénár Károly plébánost 17 év börtönbüntetésre ítélik, mivel letartóztatott papoknak segített Ausztriába szökni. Ebben a hónapban végezték ki a háborús bűnös Bosnyák Zoltánt. Kálmán András öngyilkosságot követett el váci fegyházban.

Rendkívüli közgyűlést követően létrejött a Tiszavidéki Református Egyházkerület.

A hónap kulturális történései közül kiemelkedett a Felelet-vita; Déry Tibor Felelet című, eredetileg négy kötetesre tervezett művének második része ebben az évben jelent meg, amit korszak dogmatikus kultúrpolitikai közege heves bírálattal fogadott.. A “Irodalmunk időszerű kérdéseiről” tartott tanácskozáson a fenti művön kívül Örkény István és Veres Péter írásait is bírálták. Lőrincze Lajos nyelvművelő sorozata, az „Édes anyanyelvünk” ebben a hónapban indult el a rádióban. Sztálin-díjat a kaptak Aczél Tamás és Nagy Sándor.

Budapesten pékségeket államosítottak, felszámolva ezzel a magánpékségeket. Megalakult az Állatorvostudományi Főiskola. A felsőoktatásban és a tudományos kutatóintézetekben béremelést hajtottak végre.

Kronológiai adatsor (On-line források)

október 1. - Harminc kesztölci lakost ítélnek el államellenes szervezkedés és összeesküvés vádjával: Farsang Andrást és Erdélyi Józsefet halálra, társaikat hosszú börtönbüntetésre ítélik. A halálos ítéleteket 1953. január 27-én végrehajtják.        

Az LB a MÁVAG „szociáldemokrata szervezkedése” ügyében másodfokon 13 évi börtönre ítéli Fejszés Gyulát; hét társát is elítélik.

Révkomáromban Magyar Területi Színház (Matesz) néven megalakul Csehszlovákia első állandó magyar színháza.

október 2. - Az Mt rendelete állattartásra kötelezi a kulákokat.

Letartóztatott papok Ausztriába szökésének elősegítése miatt 17 évi börtönbüntetésre ítélik az előző év tavaszán letartóztatott Lénár Károly lukanényei (Szlovákia) r. kat. plébánost, aki utóbb összesen tizenkét évet tölt börtönben.

október 3. - Miskolcon rendkívüli közgyűlést tart a Tiszáninneni Ref. Egyházkerület, és kéri a zsinatot, intézkedjék a hevesi egyházmegyének és gyülekezeteinek a Dunamelléki Egyházkerülethez való csatlakozásáról, az abaúji és borsodi egyházmegyéknek gyülekezeteikkel együtt a Tiszántúli Egyházkerületbe való bekebelezéséről. Ezzel létrejön a Tiszavidéki Ref. Egyházkerület.

Nagy-Britannia felrobbantja első atombombáját.

október 4. - Kivégzik Bosnyák Zoltánt.

október 4-5. - Az Szabad Nép teljes terjedelmében közli Sztálin közgazdaságtudományi tanulmányát.

október 5-14. - A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja XIX. kongresszusa 13 éves szünet után újra összeül. A központi bizottság beszámolóját Sztálin helyett Malenkov tartja. A párt elnevezését Szovjetunió Kommunista Pártjára (SZKP) változtatják. A magyar pártot Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Hidas István képviseli az eseményen.

október 9. - Az „Irodalmunk időszerű kérdéseiről” tartott tanácskozás (az ún. „Felelet-vita”) harmadik ülésén Révai József, az MDP PB tagja tart záróbeszédet. Révai és más felszólalók élesen bírálják Déry Tibor Felelet című regényét (annak második kötete megjelenése után), Örkény István Lila tinta c. elbeszélését, továbbá Veres Péter Almáskert és Szegények szerelme című regényét.

október 10. - Bonnban a csehszlovákiai nemzeti kisebbségek és a szlovákok nyolc emigráns érdekképviseleti szervezete, köztük a Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya közös nyilatkozatban tiltakozik az 1948 februárja után emigrált polgári politikusokat tömörítő Szabad Csehszlovákia Tanácsa májusban közzétett programnyilatkozata ellen, mivel az kiáll a szudétanémetek kitelepítése és a magyarok jogfosztása mellett. A bonni nyilatkozat aláírói az érintett kelet-közép-európai nemzetek egyenjogúságán alapuló föderáció létrehozása mellett szállnak síkra.

október 12. - Ünnepséget tartanak Egerben, a sikeres várvédelem 400. évfordulóján.

október 13. - Az Mt rendelete október 1-jei hatállyal a GATE korábbi karából felállítja az Állatorvostudományi Főiskolát.

október 15. - A rádióban megindul Lőrincze Lajos nyelvművelő sorozata, az „Édes anyanyelvünk”.

október 20. - A váci fegyházban öngyilkosságot követ el a két és fél évvel korábban elítélt Kálmán András.

október 22. - Az ENSZ kényszer- és rabszolgamunkát vizsgáló különbizottsága hitelesnek fogadja el az MHBK által a Szu-ba került hadifoglyok sorsáról 1950-ben kiadott, Palásthy Rezső által összeállított Fehér Könyv adatait.

október 23. - Ülést tart az MDP KV. A határozat szerint Sztálinnak „A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban” c. művét és az SZKP XIX. kongresszusa irányelveit a magyar viszonyokra alkalmazva a párt politikai, ideológiai, gazdasági, kulturális munkájának vezérfonalává kell tenni. A tanulságok levonására alakuló bizottság elnökévé Rákosi Mátyást választják.

október 24. - A Budapesti Megyei Bíróság 6 évi börtönre ítéli Rác Jenő izraelita hittantanárt.

Az Mt a vállaltvezetők premizálási rendszeréről tárgyal. A havi termelési érték teljesítése helyett a negyedévi termelési érték teljesítésében teszik érdekeltté a vállalatok vezetőit; a hó végi hajrát felváltja a negyedévi hajrá.

október 25. - A Szu bp-i nagykövetségén átadják a Sztálin-díjat a kitüntetett magyar íróknak, Aczél Tamásnak és Nagy Sándornak.

október 28. - Budapesten felszámolják a magánpékeket: 206 pékséget államosítanak. Az akció része az államosítás utolsó szakaszaként a kiskereskedők és kisiparosok ellen indított hadjáratnak. A magán-élelmiszerkereskedelmet teljesen felszámolják, 580 engedélyt bevonnak; 435 vendéglátóhelyet államosítanak.

október 29. - Béremelést hajtanak végre a felsőoktatásban és a tudományos kutatóintézetekben.

október 30. - Az Ikarus gyárban e napig hét darab, magyar motorral szerelt trolibusz készül.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére


10 |vissza a lap tetejére

péntek

Sajtószemle (Forrás: Népszava)

A lap beszámol Szovjetunió XIX. kongresszusáról. Megemlékeznek Stromfeld Aurél halálának 25. Évfordulójáról. Üzemi művészeti csoportok készülnek az Országos Népművelési Bizottság versenyére. Rákosi Mátyás Népi demokráciánk útja c. műve megjelenik németül. Várpalota kibővített állomását ezen a napon adják át a forgalomnak. A szovjet nagykövet reagál egy svéd katonai repülőgép határsértésére. Két napos élelmezésügyi konferencia kezdődik az Országos Közegészségügyi Intézetben. Egerben szombaton megkezdődnek a vár felszabadítására megemlékező ünnepségek.

(Forrás: Szabad Nép X. évfolyam 247. szám)

A Sztálin Vasmű túlteljesíti a negyedik negyedévi tervet. A lap beszámol az őszi munkákról a mezőgazdaságban. Stromfeld Aurélt bemutató cikket közölnek halála évfordulójára. A bélapátfalvi cementgyár vezetőit elmarasztalják opportunista viselkedésük okán. Amerikai vonatkozású magyar népdalrészletek tükrében írnak az amerikai magyar emigrációról. Közlik L. P. Berija a Szovjetunió XIX. kongresszusán elhangzott beszédét. Véget ér a Szerszámipari Tudományos Kongresszus. Franciaországban tiltakozás tör ki a rendőri terrorhullámmal szemben. Fejlesztik a magyarlakta területeket Szlovákiában. Bizottság alakul Amerikában a koreai helyzet békés rendezését követő népszavazás megszervezésére. Őszi vásárokra készülnek öt megyében. A Szakszervezetek Országos tanácsa tiltakozó táviratot küld az USA legfelsőbb bíróságához három szakszervezeti harcos elítélése miatt.

Összeállította: Vad Orsolya, 2019


11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére


17 |vissza a lap tetejére

péntek

Sajtószemle: (Forrás: Népszava)

Külföld

A koreai Kim Ir Szen tábornok levelet ír az ENSZ főparancsnokának, Mark Clarknak. A kínai és korai csapatok ellentámadást indítanak az amerikai csapatok ellen. Vietnámi győzelem egy francia csapat ellen. Az iráni kormány befejezi a diplomáciai kapcsolatot Nagy-Brittaniával. A lengyel és jugoszláv vita tovább fokozódik. Befejeződik a Szovjetunió Kommunista Párt XIX. kongresszusa. Nyugat-Németország dolgozói nem bíznak a jobb oldalban. Az ázsiai és csendesóceáni országok békebizottsága első alkalommal összeül. Az ENSZ napirendre tűzte az USA más államokba való beavatkozásának kérdését. Lemond a finn kormány.

Belföld

Otto Grotewohl, német miniszterelnök udvarias levelet ír Rákosi Mátyásnak. A magyar üzemek és gyárak jó ütemben haladnak az évi tervekkel. Sztálin dícséri a magyar munkásokat. A borsodi bányászok befejezik évi munkatervüket.

Kultúra

A Magyar-Szovjet Társaság kiállítást rendez az őszirózsás forradalom évfordulójára. A német Komische Oper együttes hazamegy Magyarországról. Az októberi őszi vásárokra nagy az érdeklődés. Az új színházi évad számtalan darabot vonultat fel. Új verseskötetek jelennek meg: Po-Csüji kötet, Új termés - magyar költők antológiája, Scsipacsov: Az üstökös, Pákozdy Ferenc: Nem magamért. Az egri ünnepi hét a törökök elleni győzelem 400. évfordulójára alkalmából befejeződik.

Érdekességek

Vas megyében az őszi búza vetése már majdnem befejeződött. Felavatják a mezőkövesdi gabonatárházat. Nyugat-Németországban 7 ezer halálos üzemes baleset az elmúlt 7 évben. Nyugat-Berlinben több mint 30 terrorszervezet működik. A szovjet Kotov még mindig világelső sakkban. Megérkezik Budapestre a csehszlovák foci válogatott.

Programok

Rádió: Petőfi rádió, 18:10: A magyar munkásmozgalom harcos múltjából: A magyar munkásmozgalmak az I. világháború éveiben. Színház: Ifjúsági színház: Légy jó mindhalálig.


18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források