Individuālo un grupu konsultāciju saraksts 2020./2021.m.g.

Uzvārds, vārds

Mācību priekšmeti/ klases

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Bērziņš Aigars

Sports 5.-12.kl.

15.00-15.35

Biezā Nanija

3.klase,sociālās zin.

7.50-8.20

13.20-14.00

13.20-14.00

Briede Vaira

Kulturoloģija, vizuālā m.

13.00-13.20

Dane Arvīds

Informātika, datorika

14.10-14.35

.

Gjača Iveta

4.kl., sports 1.-4.kl.

8.00 – 8.25

8.00-8.25

7.10-8.25

Dārziņa Inese

Ķīmija, bioloģija

7.55 – 8.25

14.00-14.25

Evardsone Anita

Matemātika

15.00-15.40

Palmbaha Mudīte

Latviešu val., literatūra

8.00-8.25

15.0-15.30

Kļaviņa Vita

vēsture

14.50-15.15

8.10-8.20

Raģele Ausma

ģeogrāfija

8.00 – 8.25

Kostigova Anita

Latviešu val., literatūra

8.00 – 8.25

14.50-15.50

Klimone Sandra

dabaszinības

14.10-14.50

Vilka Solveiga

Angļu valoda

15.00 – 16.10

Sebre Inga

2.kl., angļu val.

13.20 – 14.00

13.20-13.55

Vaļģe Liena

mūzika

12.50-13.20

12.50-13.20

Roziņa Iveta

Matemātika

8.00-8.25

14.10-14.30

Štokne Silvija

Krievu valoda

14.50-15.45

Gicuka Gunita

1.klase, vizuālā m.

13.20-14.00

12.10-12.50

13.20-13.50

Strade Sarmīte

mājturība

14.10-14.45