Individuālo un grupu konsultāciju saraksts 2018./2019.m.g.

Uzvārds, vārds

Mācību priekšmeti/ klases

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Bērziņš Aigars

Sports 5.-12.kl.

15.00-16.00

Biezā Nanija

1.klase,sociālās zin.5.-9.kl.,37.,38..kab.

12.10-12.50

7.55-8.25;

12.10-12.50

Briede Vaira

Kulturoloģija, vizuālā māksla, 27.kab.

7.55-8.25

Ločmelis Juris

Matemātika7.kl., fizika 8.-12.kl., mājturība zēniem, 42.kab.

7.55-8.25

15.00-16.00

7.55-8.25

Dambe Inese

Ģeogrāfija, mājturība meit. 8.,9.kl.,44.kab.

15.00-15.30.

15.00-15.30

Dārziņa Inese

Ķīmija, bioloģija,43.kab.

7.55-8.25

15.00-16.00

7.55-8.25

Evardsone Anita

Matemātika 6.,8.,9.kl. 44.kab.

7.55-8.25

7.55 -8.25

7.55 -8.25

Fijala Ārija

dabas zin. 4.kl.,36.kab.

13.20-13.45

Kadile Inga

Latviešu val.,literatūra 5.,8.,9..10.kl. 45.kab.

8.00-8.20

14.10-14.50

8.00-8.20

14.10-1.50

Kostigova Anita

Latviešu val., literatūra 6.,7.,12.,11.kl.,22.kab.

14.10-15.10

14.10-15.10

Ledaine Anita

Mūzika 24.kab. 1.-9.kl.

7.55-8.25

7.55-8.25

Sebre Ingrida

Vēsture 38.kab., filozofija 11.kl.

7.55-8.25

1.00-15.00

Sebre Inga

4.kl., angļu val. 1.,2.,4.kl., 36.kab.

13.20-14.00.

13.20-14.00.

Roziņa Iveta

Matemātika 5.,,10.-,12.kl.,

ekonomika 11.,12.kl., 34.kab.

7.50-8.25

7.50-8.25

14.10-15.00

Strade Sarmīte

 Mājturība meit. 5.,6.,7.kl.

15.00-15.30

13.20-13.50

Štokne Silvija

Krievu valoda 6.-12.kl., 40.kab.

14.50-16.00

7.55-8.25

7.55-8.25

Vilka Solveiga

Angļu valoda 3.,5.-12.kl., 25.kab.

15.00-16.00

15.00-16.00

Klimone Sandra

3.kl.,. 33.kab.

13.20-14.00

13.20-14.00

Dane Arvīds

Informātika 5.-7.kl., vsk., programmēš. pamati

.

14.10-15.10

Gjača Iveta

2.kl.,matemātika, latv.val., 32.kab.,sports 1.-4.kl.

13.20-14.00

15.00-16.00