Published using Google Docs
Københavns Køreskole / 16 år og kørekort
Updated automatically every 5 minutes

KØBENHAVNS KØRESKOLE 
(afd. af Københavns Uddannelsescenter)
 

Krusågade 21- 1719 København

Telefon: +45 27209099 * +45 70203330

info@kbhkoereskole.dk * www.kbhkoereskole.dk

Click to read in English

Den 1. januar 2017 starter en 3-årig forsøgsordning, hvor man som 17-årig kan tage kørekort, og derefter køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager, til man fylder 18 år. Først når man er fyldt 18 år, må man køre bil alene.

Både den 17-årige og den voksne ledsager skal opfylde en række krav for at måtte køre sammen.  Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i reglerne, så træningen bliver både lovlig og sikker.

Siden 1. januar 2017, har det været muligt at starte på køreskolen, når man er 16 år og 9 måneder.

Før du starter på køreskolen, skal du sikre dig, at begge dine forældre (indehavere af forældremyndigheden) vil give dig tilladelse til at køre bil som 17-årig. De skal nemlig skrive under på, at de giver dig lov på din ansøgning om kørekort. KLIK: samtykkeerklæring

Når du starter på Københavns Køreskole, vil du få udleveret et dokument som dine forældre bedes underskrive.


Du kan tidligst gå til praktisk køreprøve, når du er fyldt 17 år.

Når du har bestået teori- og køreprøve, må du køre bil med en erfaren bilist - fx din mor og/eller far - som ledsager, indtil du er 18 år.

Krav til ledsageren

Ledsageren skal være mindst 30 år. Han/hun skal have haft et dansk udstedt kørekort til personbil i de seneste 10 år, og i den periode må kørekortet ikke have været frakendt.

Ledsageren skal til enhver tid være i stand til lovligt at køre bilen og have kørekort udstedt i Danmark og f.eks. ikke være påvirket af alkohol over 0.5 promille, indtaget rusmidler, være træt eller syg. Kørekortet skal altid medbringes under kørsel og kørsel med ledsager må kun foretages i Danmark.

HVILKE krav skal være opfyldt, før jeg kører med som ledsager:

Når du har bestået køreprøven som 17-årig, skal du være sikker på, at ledsageren er klar over, hvilke krav der er til ham/hende. Det er dit ansvar.

En blanket skal udfyldes og underskrives af begge to, før I kører. Så er du sikker på, at ledsageren ved, hvilke krav, han/hun skal opfylde. Hav altid blanketten med, når I kører sammen. Så kan du vise den til politiet, hvis du bliver stoppet. Klik: ledsager blanket kørekort

Det er dit ansvar
Det er dit ansvar, at du har fortalt ledsageren om de krav, han/hun skal opfylde for at køre med dig ved rattet. Du skal kunne dokumentere over for politiet, at du har gjort det. 

Træn ofte
Det er en god idé at træne så meget som muligt sammen med en eller flere voksne, som du har det godt sammen med, har tillid til og som er gode til at lære fra sig. Så får du god rutine bag rattet og er en mere sikker bilist, når du bliver 18 år og må køre alene.

Når du som 17-årig kører med ledsager, må du kun køre i Danmark.

Information bl.a. fra:  

www.sikkertrafik.dk