Zajęcia ceramiczne dla grupy indywidualnej (4+4+2h)

1. Zajęcia 4 godziny

- Teoria: krótko o ceramice ogólnie. Szczegółowo na temat rodzajów mas ceramicznych w zależności od właściwości technicznych, dobór masy do wyrobu, przygotowanie masy, glina lejna, glinka szkliwna, porcelana.

- Przedstawienie podstawowych technik modelowaniania ręcznego, tj. wałeczkowanie, wygniatanie, modelowanie z plastrów, modelowanie z użyciem form gipsowych (teoria i praktyka). Wykonanie pracy (prac, w zależności od czasu) w wybranej technice (technikach)

- omówienie procesów schnięcia, kurczliwości, wypału w zależności od pieca, krzywych wypału dla gliny.

2. zajęcia 4 godziny

- Teoria: rodzaje szkliw, angob, inne metody zdobienia prac, chemia okołoceramiczna, temperatury wypału, krakle, szkliwa raku.

- szkliwienie prac powstałych na poprzednich zajęciach

-  Teoria: przygotowanie gliny do modelowania na kole, omówienie kół (przegląd rynku) technika modelowania na kole.

- kręcenie garnków w praktyce :)

3. zajęcia 2 godziny

Poświęcone zagadnieniom nie poruszonym dotąd, jeśli takie będą, zagadnieniom szczególnie interesujących uczestnika (np. sporządzanie form, odlewanie twarzy, odlewy z masy lejnej, japońska sztuka raku, przegląd rynku w zakresie dostępnych mas, szkliw, narzędzi, itp.) Szczegóły do uzgodnienia