ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

 1. Ποιος ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος; Τι γνωρίζετε για τον διορισμό του;
 2. Ποιες ήταν οι ενέργειες της αντιβασιλείας σε διοικητικό επίπεδο;
 3. Ποιες ήταν οι αλλαγές που επήλθαν στον Στρατό και την Εκκλησία της Ελλάδος;
 4. Πώς εξελίχθηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έως και το 1855;
 5. Ποιες δυσαρέσκειες δημιουργήθηκαν την περίοδο της Αντιβασιλείας;
 6. Τι γνωρίζετε για το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου;
 7. Πότε και γιατί επέστρεψε στη χώρα μας ο Όθωνας;
 8. Τι γνωρίζετε για τη Μεγάλη Ιδέα;

ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

Να χαρακτηρίσετε με Σ το περιεχόμενο των προτάσεων που κατά τη γνώμη σας είναι Σωστό και με Λ το περιεχόμενο που είναι Λάθος.

 1. Ο Όθωνας ορίστηκε βασιλιάς της Ελλάδος από τη Γαλλία και την Αγγλία.
 2. Ο νεαρός βασιλιάς ήταν μόλις 17 ετών όταν ανέλαβε το αξίωμα του βασιλέα στη χώρα μας.
 3. Έφτασε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 1833.
 4. Αντιβασιλεία ονομάστηκε η περίοδος βασιλείας του Όθωνα.
 5. Οι Βαυαροί προσπάθησαν να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας.
 6. Τον Δεκέμβριο του 1834 ορίστηκε ως πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους το Ναύπλιο.
 7. Παράλληλα, ιδρύθηκαν πολλά νέα σχολεία για όλες τις βαθμίδες.
 8. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1837.
 9. Ο ελληνικός στρατός στελεχώθηκε με Γάλλους μισθοφόρους.
 10. Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύχθηκε αυτοκέφαλη, δηλαδή, ακολουθούσε τη διοίκηση του Οικουμενικό Πατριαρχείο.
 11. Οι σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων ήταν πολύ οξυμένες , λόγω των υπόδουλων Ελλήνων που ζούσαν ακόμα σε τουρκικές περιοχές.
 12. Ο τρόπος διακυβέρνησης του Όθωνα έφερε ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, γεγονός που ευχαρίστησε πολύ όλους τους Έλληνες.
 13. Οι περισσότεροι αγωνιστές του 1821 απέκτησαν τα εθνικά κτήματα.
 14. Ο λαός απαίτησε την παραχώρηση Συντάγματος από τον Όθωνα.
 15. Το κίνημα υπέρ του Συντάγματος πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτέμβρη του 1843 και κατέληξε σε μεγάλη αποτυχία.
 16. Ο Όθωνας έχασε τον θρόνο του από τον διάδοχό του.
 17. Η Μεγάλη Ιδέα πρέσβευε την απελευθέρωση όλων των υπόδουλων Ελλήνων.
 18. Ο Όθωνας ήταν πολέμιος της Μεγάλης Ιδέας.
 19. Ο Κωλέττης διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδος μέχρι το 1844.