logookh.gif (4253 bytes)

Ansökan om ersättning (resor, logi, mat, inköp.)                              

Namn:……………………………………………………

Tävling:………………………………Ort:……………………………….

Datum:…………………………………………………..

Medpassagerare:…………………………………….

……………………………………………………………..

Antal mil:…………..

Ersättning utgår med i enlighet med resereglementet

Övriga utlägg (med kvitto):………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Utbetalningkonto:……………………………………

……………………………………………………………..

Skicka ansökan till: Styrelsen eller Lena på klubbis.

OK Hammarens noteringar:

Konto:………………………………

Beviljad ersättning:……………

Attest:……………………………….