25..aprīlis

Skolā nav:

E.Saulīte

1.

9.b

Nenāk

2.

8.b

Latviešu valoda

3.

8.a

Vizuālā māksla

7.a

Vēsture

4.

10.b

Matemātika

8.a

Mūzika

5.

9.c

Sports

8.a

Meitenes mājās

6.

9.c

Datorika

20.aprīlis

Skolā nav:

R.Liepiņa

1.

12.b

Nenāk

2.

12.a

Fizika

3.

11.a

Sports

4.

5.

6.

7.

8.