०७२-०१-१६, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा चिकित्सा सामाग्री तथा राहत सामाग्री वितरणको लागि प्रस्थान

विवेकशील नेपाली दलसँग सहकार्य गरी विवेकशील नेपाली दलमा देश तथा विदेशका नेपाली जनताहरुले गर्नु भएको अर्थ लगायत अन्य सहयोगहरु सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा वितरण गर्न देहाय बमोजिमका साथीहरुले सक्रियता देखाउनु भएको छ।

१. डा. रुपक घिमिरे (९८०२९००००७)

२. आरती शाह (९८४१३७२७०९)

३. झरना पराजुली, नर्स (९८०८७१८३७१)

विवेकशील दलले तपसिलका मेडिकल सामाग्रीहरु उपलब्ध गराएको छ:-

 1. ORS - 20
 2. Decold - 50
 3. Metronidazole - 100
 4. cotton roll - 3
 5. surgical gloves - 2
 6. pain killer - 10
 7. roll bandage - 5
 8. antiseptic ream - 2
 9. microporous tape - 1
 10. handiplast - 1 packet
 11. sanitary pads - 2
 12. gloves - 1 packet

साथै उहाँहरुलाई तपसिलका सामग्री पनि उपलब्ध गराईएको छ।

खाना वितरण

 - ९ कार्टुन नुडल्स

- ५ कार्टुन पानी

-  १० थान कम्बल

- ९ थान त्रिपाल

नेतृत्वको लागी उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद ! यहाँहरु त्यस क्षेत्रमा सहायता गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई सम्पर्क गर्न सक्नु  हुन्छ।

2015-04-29, dispatch to Sindhupalchowk for distribution of medical and relief materials

In co-ordination with Bibeksheel Nepali political party, local and international citizens have provided monetary and other help. The following are the list of people who took initiation in distribution of relief in Sindhupalchowk district.

 1. Dr. Rupak Ghimire (9802900007)
 2. Aarati Shah (9841372709)
 3. Jharana Parajuli, Nurse (9808718371)

Bibeksheel Nepali provided the following medical materials:

 1. ORS - 20
 2. Decold - 50
 3. Metronidazole - 100
 4. cotton roll - 3
 5. surgical gloves - 2
 6. pain killer - 10
 7. roll bandage - 5
 8. antiseptic ream - 2
 9. microporous tape - 1
 10. handiplast - 1 packet
 11. sanitary pads - 2
 12. gloves - 1 packet

The following relief materials were also provided:

Food distribution

A huge thanks for their initiation! The team can be contacted for any help in the area.