Published using Google Docs
Aisoy – Brukermanual
Updated automatically every 5 minutes

Aisoy – Brukermanual

Aisoy Lab er en gratis app for iOS og for Android som kan brukes for å styre skoleroboter fra Aisoy. Appen egner seg svært godt for å teste ut robotens funksjoner, f eks når elevene skal prototype et prosjekt der de kjapt vil sjekke hvordan roboten fungerer i en gitt situasjon.

ScratchX

Koble ScratchX,robot og datamaskin

Åpne ScratchX

Aisoy Labs

Aisoy-menyen

Aisoy-menyen – Talefunksjoner

Botapps og egne programmer

Koble roboten til nettet

En betydelig fordel ved bruk av Aisoy-robotene er at de fungerer uten at roboten behøver å være koblet til nett. Talesyntese og talegjenkjenning gjøres på selve enheten.

For mer kompleks koding vi det i de fleste tilfeller være mer formålstjenlig å gjøre dette via en datamaskin og ScratchX. Her kan elevene kode med de samme blokkene som i Aisoy Lab, men det er lettere å holde orden på funksjonene og kjøre mer kompleks kode via Scratch.

ScratchX

ScratchX er en webtjeneste som du får tilgang til gjennom nettleseren. Når skoleroboten og datamaskinen er koblet til samme nettverk kan du få tilgang til programmeringsmiljøet ved å følge trinnene beskrevt nedenfor.

ScratchX er i utgangspunktet laget for å benyttes online. I de fleste undervisningssituasjoner i skolen ønsker vi imidlertid å unngå at roboten, med mikrofon, kamera og andre sensorer, er koblet til nettet. Skoleroboten setter derfor opp sitt eget nettverk, slik at vi kan koble oss til den direkte.

Koble ScratchX,robot og datamaskin

Når roboten har startet vises en IP-adresse i skolerobotens munn. Du kan når som helst få roboten til å vise IP-adresse og passord ved å ta på berøringssensoren i forhøyningen på ryggen, rett bak robotens hode.

Deretter kobles datamaskin og robot, samt ScratchX gjennom tre trinn:

  1. Koble datamaskinen din til robotens nettverk (se punkt 1. nedenfor)
    – her er vi koblet til robotenns eget nettverk
  2. Koble deg til ScratchX (se punkt 2. nedenfor)
    – her må vi koble oss til et nettverk som tar oss ut på Internett
  3. Koble deg til roboten igjen (se punkt 3. nedenfor)
    – her må vi igjen koble oss til robotens nettverk

1. Koble datamaskinen din til robotens nettverk.

Nettverket vises gjerne som “Aisoy1-xxxx”. Velg dette i nettverksinnstillinger og skriv inn passordet roboten viser i munnen.

Straks du er koblet til robotens nettverk kan du åpne nettleseren på datamaskinen din og skriver inn inn IP-adressen i nettleserens adressefelt: https:// <IP-nummeret>: 9090

Du får da en melding som dette. Alt er ok:

At koblingen er “Ikke sikker” har ingen betydning i denne sammenhengen, HTTPS er en protokoll for å kunne kryptere kommunikasjon på World Wide Web. Siden vår kommunikasjon kun skal foregå mellom datamaskin og robot, via en direkte wifi-forbindelse, er det ikke noe behov for å kryptere denne kommunikasjonen.

2. Åpne ScratchX

For å åpne ScratchX må vil koble datamaskinen vår til Internett, åpne nettverksinnstillinger og koble deg på nettet. Deretter åpner du adressen http://scratchx.org/?url=http://aisoy.github.io/ScratchX/aisoy_scratch.js#scratch i det samme vinduet som du benyttet i punkt 1.

3. Koble deg til roboten mens ScratchX kjører

Du kan nå jobbe med alle robotens funksjoner i nettleseren. Klikk på en kodeblokk og denne kjøres av robotens innebygde datamaskin.

Vi benytter blokkprogrameringsspråket Scratch med et eget tillegg[1] (ScratchX) som er skrevet spesielt for å kunne kommunisere med og styre Aisoy-robotene. Du koder i ScratchX på akkurat samme måte som i den ordinære versjonen av Scratch, men du koder ikke for et visuelt grensesnitt. I stedet har du de funksjonene som er skrevet spesielt for Aisoy-roboten, tilgjengelig under “More blocks”.

Fordelen med å benytte ScratchX er at du f har mulighet til å laste ned og lagre de kodesnuttene du lager. Disse kan du dele, f eks innad i et kollegium. Dette i motsetning til om du bruker appen Aisoy Labs (se nedenfor), der den koden du lager blir værende på din mobile enhet.

Aisoy Labs

 

Roboten setter opp sitt eget nettverk straks en stund etter at den er slått på. Smilende munn og gult lys indikerer at den er klar for kontakt.

Ved å berøre sensoren som ligger i den lille tappen på robotens rygg vil skjermen i robotens munn vise et IP-nummer og passord.

Du behøver ikke IP-nummeret dersom du kun skal benytte Aisoy Lab,men passordet er nødvendig for å knytte enheten som kjører appen til robotens nettverk.

Straks du enheten er knyttet til robotens nettverk kan du åpen Aisoy Lab på nettbrett eller mobil.

Roboten kommer opp og du klikker på den du vil koble deg til. Om enheten ikke kobler seg til kan du gå tilbake til innstillinger på den mobile enheten og sjekke at denne er koblet til robotens nettverk.

Nederst på skjermen kan du velge mellom ulike menyer. Ikonene er ikke veldig tydelige, men på et nettbrett er de greie å forholde seg til. Helt til venstre ligger menyen “Aisoy” (med mulighet for å styre roboten direkte), deretter kommer “Botapps” (noen ferdiglagde apper for roboten), “Code” (her finner du en blokkeditor for koding), “M.I” (viser hvordan roboten utvikler sin “Multiple Intelligence”) og til slutt “Settings”, helt til høyre.

Aisoy-menyen

Her kan en i tillegg til ferdigdefinerte uttrykk styre fargen på robotens mage, de enkelte servoene som styrer ulike uttrykk, spille av lyder og skrive inn tekst som leses opp via robotens talesyntese.

Denne menyen er nyttig for å teste at roboten fungerer som den skal, men kan også benyttes av elever som raskt vil teste ulike funksjoner for på den måten å bestemme hva de senere kan benytte egne kodeprosjekter.

Aisoy-menyen – Talefunksjoner

Her kan en prøve ut talefunksjonen samt spille av en rekke lyder som ligger i operativsystemet. Det er imidlertid den direkte avspillingen av generert tale som er mest nyttig.

Botapps og egne programmer

Botapps finnes foreløpig først og fremst på spansk, men har uansett begrenset nytte i en sammenheng der en benytter roboten for å lære elevene koding.

Fanen “Code” er det som er interessant i denne sammenhengen. Her får brukeren oversikt over de programmene som vedkommende har på sin mobile enhet. Disse kan åpnes og “spilles av”, dvs de overføres og kjøres av roboten.

Roboten kan kun håndtere ett program av gangen. Dersom en veksler mange ganger mellom ulike programmer kan en oppleve feil, og roboten må restartes.

Kodeblokkene er de samme som er tilgjengelige via ScratchX, men for mindre programmer og raskt prototyping er Aisoy Labs et brukbart verktøy.

Kodeblokkene er tilgjengelige via fem faner i bunn av skjermen. Her anbefaler vi å benytte et nettbrett da det ikke skal mange kodeblokker til før en mobilskjerm blir overfylt.

Koble roboten til nettet

Med den nye versjonen av Airos fungerer alle robotens funksjoner uten at en behøver å knytte denne til et nettverk. Det kan imidlertid være situasjoner der en ønsker å koble roboten til nettet. Dette gjør en i tilfelle via fanen “Settings”.

Tilkobling støttes bare for nettverk som kun forlanger et passord. Aisoy Lab kan dermed ikke benyttes dersom en forsøker å koble seg til et trådløst nettverk som både krever brukernavn og passord.


[1] Teknisk interesserte kan se kildekoden til dette tillegget her http://aisoy.github.io/ScratchX/aisoy_scratch.js#scratch