BI053 Zkušebnictví a řízení jakosti 2018

Týden / datum

PŘEDNÁŠKA + CVIČENÍ

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

1 (8.2.)

Úvod, organizace a ukončení předmětu

Navrhování staveb zaměřené na životnost

Vymazal

Kocáb

2 (15.2.)

Základní nástroje řízení kvality

Misák

3 (22.2.)

Zajišťování kvality výsledků zkoušek

Misák

4 (1.3.)

Navrhování experimentů (DOE)

Misák

5 (8.3.)

Zkušební metody a jejich validace

Misák

6 (15.3.)

Statistické vyhodnocování malých souborů

Misák

7 (22.3.)

Základy práce v prostředí MATLAB

Misák

8 (29.3.)

Hodnocení způsobilosti procesů

Misák

9 (5.4.)

Rezortní předpisy pro konstrukce dopravních staveb (MD, SŽDC, ŘVC)

Uxa

10 (12.4.)

Legislativa EU z hlediska odpovědnosti za produkt

Akreditační systém v ČR a EU

Předpisová základna akreditačního procesu, fungování a úloha ve stavebnictví:

  • zkušebních a kalibračních laboratoří,
  • certifikačních orgánů certifikujících produkty,
  • certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu,
  • certifikačních orgánů certifikujících osoby,
  • inspekčních orgánů.

Vymazal

11 (19.4.)

Shrnutí, zápočet

Misák

POŽADAVKY NA UKONČENÍ PŘEDMĚTU:

Zápočet: Absolvovat nejméně 10 cvičení, zvládnout zápočtový test – příklad ze statistiky

Zkouška: Test, min 50 % správně = E/3

Ústav stavebního zkušebnictví / Fakulta stavební VUT v Brně / Veveří 331/95 / 602 00 Brno        

IČ: 00216305 / www.fce.vutbr.cz/szk / 2620@fce.vutbr.cz / T: 541 147 801