Sesizare privitoare la câini maidanezi

şi constructie ilegală (cuşcă)

Către:

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC)

Primăria Sector …          Bucureşti –  Direcţia Administraţie Publică Locală

Primăria Sector ….  Bucureşti – Primar;  Administraţia pentru Supravegherea Animalelor

Poliţia Comunitară a Sectorului … Bucureşti;

Direcţia Generală de Poliţie Locală

Primăria Generală a Municipiului Bucureşti (sau primaria/politia locala pentru provincie)

În atentia: ………………………..................................................          


Subsemnatul …………………………..................... vă informez despre problema câinilor fără stăpân agresivi din localitatea .............................................. sectorul/judetul ………………………….. strada………………………....... blocul ……….....  precum si despre construirea unei custi ilegale in curtea blocului pentru acesti caini.  

Conform legislaţiei aplicabile:

În temeiul celor de mai sus, şi având în vedere prevederile legale aplicabile, solicit următoarele:


1. Ridicarea de către autoritatea delegată conform legii, a câinilor comunitari de pe strada ........................... …………………………………, întrucat aceştia au devenit periculoşi pentru societate;

2. Salubrizarea zonelor mai sus menţionate cu acordarea unei atenţii deosebite problemei dejecţiilor fiziologice ale câinilor.

3. Ridicarea / distrugerea custii neautorizate si a cainelui adapostit pe spatiul adiacent blocului.


Aştept cu interes răspunsul dumneavoastră,  prompt, precum şi soluţionarea celor mai sus sesizate de mine, asa încât toţi locuitorii acestor zone să se poata simţi în siguranţă, potrivit garanţiilor legale.


Pentru detalii suplimentare, vă stau la dispoziţie la telefon ......................................................


Doresc ca răspunsul să îmi fie transmis în copie scanată, la adresa: [ e-mail-ul dumneavoastra], sau prin poştă, la adresa: ………………………………..........................

       

Va multumesc.                

Semnătura …………………                                                    Data...................................