Published using Google Docs
1951_07
Updated automatically every 5 minutes

iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1951 / július / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1951. július

Összeállította: Tenczer Sarolta Boróka (2018.)

   1951 június 15.-e és július 20.-a között  került sor Grősz és társai koncepciós perére, melynek célja a katolikus egyház, a társadalomra gyakorolt  erős befolyáltságának megtörése volt. A pernek számos előzménye volt, többek között Mindszenty József letartóztatása. Rendelet jelenik meg a főbb egyházi állások betöltésének módjáról, melynek keretében csak az Elnöki Tanács előzetes hozzájárulásával nevezhetőek ki a rendeletben meghatározott tisztségek betöltői. A magyar kormány jegyzékben szólítja fel az USA-t a Grősz-perben „leleplezett” követségi tiszt-viselők visszahívására. A Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatban ítéli el a „népköztársaság elleni tevékenységet”, és kijelenti, hogy betartják az egyház és állam közti megállapodást. Ez az egyezmény azonban nem volt hatásos, ugyanis a papság, s a főpapok is vonakodtak együttműködni (lényegében meghátrálni) az állammal, nem támogatták (gyakorlatilag) a békepapságot, s állandóan keresték azokat a kibúvókat, amelyekkel esetleg az egyházat kedvezőbb helyzetbe tudták volna hozni. A vád alapja, hogy a vádlottak összeesküvést folytattak arra, hogy az akkor fennálló államrendszert megdöntsék, s egy restaurált rendszert hozzanak létre. A vádlottakat hivatalosan július 4.-én tartóztatják le. Vezetőjükként mindenhol Grősz József, tüntették fel.

A hónap közepén a katolikus megyés egyházi méltóságok leteszik az esküt a Magyar Népköztársaságra és az alkotmányra. Kisberk Imre, székesfehérvári segédpüspök megtagadja az eskütételt.

Az 1951-es 22. tvr. felállítja a budapesti székhelyű Műszaki Tanárképző Főiskolát.

Külföldön is jelentős események zajlottak. Július 1.-jén az északi vezető, Kim Ir Szen, és a kínai egységek vezetője, Peng Tö-huaj kijelentik, hogy készek a fegyverszüneti tárgyalásokra. Július 10-én kezdetét vették a koreai fegyverszüneti tárgyalások Keszongban. A delegáltak megegyeztek szinte valamennyi kérdésben, kivéve a hadifoglyok hazatelepítését. Kim Ir Szen ragaszkodott hozzá, hogy az északi hadifoglyokat „repatriálják”, míg a déliek és szövetségeseik amellett voltak, hogy a foglyok maguk dönthessék el, hol akarnak letelepedni. Genfben, egy különleges ENSZ-konferencián elfogadják a menekültek jogállásáról szóló egyezményt. Ez a dokumentum részletesen kiterjed a menekültügy minden egyes pontjára, például, hogy mikor minősül valaki menekültnek, illetve felsorolja azokat a jogokat, amelyek illetik ezeket az embereket.

Az Egyesült Államok Információs Irodája (United States Information Service, USIS) magyar kérésre bezárja budapesti könyvtárát és színházát.

Az első nagyközönségnek szóló pont-szekvenciális teszt New Yorkban. Ez a rendszer már megfelelt a FCC minőségi elvárásainak is, így az Egyesült Államokban leadták az első színes televízióadást.

Ugyanezen a napon, július 21.-én született Robin Williams amerikai színész. Horthy Miklós és felesége ekkor ünnepli aranylakodalmát a portugáliai Estorilban. A filmipar is bővült egy animációs filmmel júliusban, ugyanis az amerikai mozikban bemutatták az Alice Csodaországban című Disney filmet.

Napi események

július 2.  A magyar kormány jegyzékben szólítja fel az USA-t a Grősz-perben „leleplezett” követségi tisztviselők visszahívására.

július 3.   Rendelet jelenik meg a főbb egyházi állások betöltésének módjáról.  Csak az Elnöki Tanács előzetes hozzájárulásával nevezhetőek ki a rendeletben meghatározott tisztségek betöltői. A Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatban ítéli el a „népköztársaság elleni tevékenységet”, és kijelenti, hogy betartják az egyház és állam közti megállapodást.

július 3. Az Egyesült Államok Információs Irodája (United States Information Service, USIS) magyar kérésre bezárja budapesti könyvtárát és színházát.

július 7. Az első színes televízióadás az Egyesült Államokban.

július 9.  A nyugati szövetséges hatalmak bejelentik, hogy Németországgal megszűntnek tekintik a hadiállapotot.

július 10. Tárgyalások kezdődnek a koreai fegyverszünetről.

július 11. A csehszlovák nemzetgyűlés törvényt fogad el a határok védelméről

július 15.  A magyar zsidóság vezetői közös nyilatkozatban tiltakoznak „azon nyugati rágalmak” ellen, amelyek szerint Mo.-on akadályozzák a vallás szabad gyakorlását: „…nem tűrjük, hogy a kitelepítést zsidóüldözésnek tüntessék fel”.

július 15.  Az 1951: 22. tvr. felállítja a bp-i székhelyű Műszaki Tanárképző Főiskolát.

július 21.  Robin Williams amerikai színész születése

július 21.  A katolikus megyés egyházi méltóságok leteszik az esküt a Magyar Népköztársaságra és az alkotmányra. Kisberk Imre, székesfehérvári segédpüspök megtagadja az eskütételt.         
július 22. A Horthy-házaspár aranylakodalma a portugáliai Estorilban
július 26 Az amerikai mozikban bemutatják az Alice Csodaországban című rajzfilmet         július 28. Mintegy 4300 huszonéves „politikailag megbízhatatlan” (C-kategóriás) katonaköteles fiatalt hívnak be munkaszolgálatra a „hadtáp” alakulatokhoz. (Az ekkor bevonulók csak 1953 őszén, a normál katonai szolgálatot meghaladó 27 hónap után szerelnek le.)

július 28.  Genfben, egy különleges ENSZ-konferencián elfogadják a menekültek jogállásáról szóló egyezményt.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére


24 |vissza a lap tetejére

szombat

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Szabad Nép)

Egyetlen év alatt egyharmadával nőtt a termelés Az imperialisták mindent elkövettek, hogy nehézségeket támasszanak: igyekeztek akadályokat gördíteni külkereskedelmünk elé, megtagadták fontos cikkek szállítását. A dolgozók bátran és fegyelmezetten szálltak szembe a nehézségekkel. Gyorsan emelkedett a termelés — nem utolsó sorban azért, mert gyorsan nőtt a munka termelékenysége: egy év alatt 21.1 százalék.

A tervjelentés beszámol nagyjelentőségű egészségügyi és kulturális vívmányainkról. Ma másfélszer annyi gyerek részesül bölcsődei ellátásban, mint egy évvel ezelőtt. Rendelet a termelőszövetkezeti községek és városok tagosításáról: A Földművelésügyi Minisztérium közli:  A termelőszövetkezeti községekből és városokból mind nagyobb számban fordultak a párt- és állami szervekhez, hogy tegyék lehetővé ezekben a községekben a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok szétszórt földjeinek összevonását. Az óvodák száma, az iskolai tanulók száma, az üdülő dolgozók száma, a mozilátogatók száma —népünk jólétének számai mind-mind emelkedést mutatnak. Az ország sok községében a DISZ- szervezetek kezdeményezésére önkéntes arató- és cséplőbrigádokat alakítottak a fiatalok, hogy segítsenek az aratásban elmaradt egyénileg dolgozó parasztoknak. A nyári befőzéshez a dolgozók részére a rendes jegyes és szabad cukorellátás mellett a belkereskedelmi minisztérium befőzési cukrot biztosított. Befőzési korkiutalásban részesül minden 12 éven aluli gyermek is. Országszerte megindult a termény begyűjtés és a tanácsokon a sor, hogy mint az államhatalom helyi szervei, minden egyes városban, községben érvényt szerezzenek az állam törvényeinek, biztosítsák a begyűjtés sikerét.

  Minden erővel fokozni kell a népek éberségét a háború elkerülése és a béke védelme érdekében. - hangzott Molotov elvtárs ünnepi beszéde Lengyelország felszabadulásának hetedik évfordulóján. Lengyelország szárazföldi határainak egész vonalán baráti államok szomszédságában van, ami sohasem fordult elő Lengyelország történetében és ami kedvező távlatokat nyit a lengyel állam előtt. Így Lengyelország a népi demokratikus rendszerben a gyors és töretlen gazdasági fellendülés útján halad. Jugoszlávia népei utat fognak találni a szabadsághoz és a titóista-fasiszta uralom felszámolásához.

  A Béke Világtanács nyilatkozott a koreai fegyverszüneti tárgyalásokról. A koreai fegyverszüneti tárgyalások nyolcadik ülése július 21-én, koreai időszámítás szerint 9 órakor kezdődött és 10.35 órakor fejeződött be. A koreai néphadsereg és a kínai népi önkéntesek küldöttsége a tárgyalások első napjától kezdve azt javasolta hogy a tárgyalófelek vitassák meg a következő fő kérdéseket. A 38 szélességi kör kijelölése, mint katonai demarkációs vonal az északi és déli rész között: az idegen csapatok visszavonása Koreából, továbbá a tűzszünetre és fegyverszünetre vonatkozó gyakorlati megállapodás létrehozása. Az amerikai beavatkozó csapatok a fegyverszüneti tárgyalások alatt provokációs támadásokat intéztek a koreai néphadsereg és a kínai önkéntesek ellen. Az Új-Kína Hírügynökség az amerikaiak-japán „békeszerződés-tervezetéről". Konferencia a japán különbékeszerződés megkötéséről. Ötvenkét gyermeket és tizenöt óvónőt mérgezett meg Olaszországban az amerikaiak „ajándéka“ Újabb hét és félmillió dolláros kölcsönt kap Franco az USA-tól. Meggyilkolták Abdullah transzjordániai királyt. Harriman megfélemlítéssel akarja engedelmességre bírni az irániakat Az iráni rendőrség brutális terrorral akadályozta meg az iszfaliáni dolgozók imperialistaellenes tüntetését.

  Fogadás a budapesti lengyel követségen.  Feketén cséplő kulákot lepleztek le a bökönyi dolgozó parasztok. Árurejtegető kulákot tartóztattak le. Ünnepélyesen megnyitották a parádi úttörő-mintatábort.

   Az Esti Kupa első hőse: a Győri Vasas együttese : Győri Vasas—Bp. Honvéd 3:1 (3:1). Kievbe érkezett a magyar sportküldöttség. A Szovjetunióban tartózkodó ma gyár sportküldöttség július 21-én szombaton Kievbe érkezett A sportküldöttség tagjai megtekint itták a város nevezetességeit s megismerkednek az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság sportegyesületeinek életével. A Bástya úszóversenyének második napján a 100 méteres női gyorsúszásban Sebő 1:09 mp-es idővel győzött és megelőzte Novák Évát.

Időjárás: A hőmérséklet kissé emelkedik.országszerte 22—25 fokig emelkedett. Kossuth rádió: 19.00: Tánczene. — 20.00: Hangos Újság. — 20.40: Versenyben az ország kenyeréért. — 20.4~- Egy falu — egy nóta.— 21.00: A Rádiózenekar Játszik.

   Tenczer Sarolta Boróka gyűjtése (2018)


25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források