УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

2 сесія 7 скликання

( 1-ше пленарне засідання)

РІШЕННЯ

08.12.2015р.                                                                                                                          №25

Міська програма “Про проведення культурно-

освітніх заходів у 2016-2020 роках”

У відповідності до п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Бершадська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити міську програму «Про проведення культурно-освітніх заходів у 2016-2020роках» в (Додаток №1).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування,бюджету, соціально-економічного розвитку, з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії  О.Нечитайло).

                   

             Міський  голова                                                М.Кольченко

                   

 Додаток   1 до рішення 2сесії 7 скликання від 08.12.2015 р.

                    Програма “Про проведення  культурно-освітніх заходів у 2016-2020роках”

Назва Програми: Міська програма проведення культурно-освітніх заходів у 2016-2020 роках розроблена Бершадською міською радою

1.Підстави для прийняття рішення про розробку Програми.

Однією з основних функцій міської ради є гуманітарна функція , яка передбачає створення умов для інтелектуального , духовного і фізичного розвитку громадян.

Основним напрямком у сфері культури є створення умов для естетичного виховання, відпочинку, дозвілля молоді.

2.        Мета програми.

Метою програми є здійснення виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, збереження національних традицій.

3.        Виконавці програми.

4.        Основні програмні заходи та фінансування.

З метою реалізації даної програми передбачити фінансування з бюджету міської  ради на заходи:                                                               

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Джерела фінансування

Місцевий бюджет

Інші кошти

1.

     Проведення міських свят: придбання матеріалів, канцтоварів, листівок, конвертів, квіткової продукції, подарунків, призів; оплата різних послуг; оренда музичної та освітлювальної апаратури.

2016

2017

2018

2019

2020

Міські та районний будинки культури,

Міська рада

150000

150000

150000

150000

10000

10000

10000

10000

2

Надання одноразової грошової винагороди за участь у конкурсах, змаганнях

2016

2017

2018

2019

2020

Міська рада

15000

15000

15000

15000

15000

           Проведення міських свят за рахунок інших  коштів буде фінансуватися по мірі надходження цих коштів.

Секретар міської ради                             О.Рижавська