Bestuur

Wijkvereniging

Voorzitter

Dhr. Mr C. (Chance) Pennington de Jongh 

voorzitter@wvbn.nl

Ledenadministratie

Mw. Mirjam Kroemer, tel. 070 - 324 0307

leden@wvbn.nl

Secretaris

Dhr. Mr P.C.H. (Paul) van Dijk

secretaris@wvbn.nl

Bankrekening Wijkvereniging

ING rekening IBAN NL34INGB0003804427

t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout

Penningmeester

Mw. Drs. J.P. (Jolanda) Messerschmidt-Otten RA

penningmeester@wvbn.nl

Adres Wijkvereniging Benoordenhout

Wijkvereniging Benoordenhout

p/a Sonderdankstraat 27

2596 SB  Den Haag

bestuur@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening

Dhr. Drs. F.G. (Foppe) de Vries

ro@wvbn.nl

Wijkcentrum 't Benoordenhout

Bisschopstraat 5

2595 XH Den Haag

benoordenhuis@wvbn.nl

Verkeer

Mw. Drs. E.M.M. (Elisabet) Molenaar

ro@wvbn.nl

Duurzaamheid

Mw. Drs. E.M.M. (Elisabet) Molenaar

ro@wvbn.nl

Wijkblad - Hoofdredacteur

Mw. Willemien de Vlieger-Mol

wijkblad@wvbn.nl

ContactClub Benoordenhout - Voorzitter 

Dhr. Mr. J.H. (Jan) van Kreveld

06-47787109  

jh.vankreveld@ziggo.nl

Expats, Jongeren, Ouderen en Cultuur

Dhr. Mr. S.P.E. (Stefan) Baecke

Mw. Mr B.G. (Gieneke) Talsma

joe@wvbn.nl

Webmaster Benoordenhout

Dhr. John Verschragen

webmaster@wvbn.nl

ANBI status

Wijkvereniging Benoordenhout heeft de ANBI status. Giften en donaties aan de wijkvereniging zijn in bepaalde gevallen aftrekbaar van de belasting.