Inschrijven & uitschrijven

Het is ten alle tijden mogelijk je in- en uit te schrijven voor de danslessen.

Inschrijven kan alleen online via de website vincentvianen.nl.


Uitschrijven
is mogelijk door een mail te sturen naar: dansles@vincentvianen.nl met als onderwerp: ‘Uitschrijven dansles’.


Aan in- en uitschrijv
ing zijn geen kosten verbonden.

Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Inschrijvingen geven geen garantie voor plaatsing, bijvoorbeeld als een les vol is of niet van start kan gaan.

Aanmelden voor lessen.

Na het inschrijven ontvang je een mail met een persoonlijke barcode. Deze barcode is gekoppeld aan de ledenadministratie. Na betaling kun je gebruik maken van deze barcode om toegang te krijgen tot de lessen.  

Zonder geldige barcode is het niet mogelijk de danslessen te volgen.

 

Geldigheid abonnement

Je abonnement gaat van start zodra je begint met les nemen. De geldigheid van je abonnement is afhankelijk van het soort abonnement dat je gekozen hebt.

Bijvoorbeeld:

Je koopt een maand abonnement op maandag 2 januari en begint je les op woensdag 4 januari. Dan is je abonnement geldig tot en met 4 februari.

 

Vakanties, feestdagen, ziekte en afwezigheid

Lessen die komen te vervallen door vakanties, feestdagen en/of ziekte en afwezigheid kunnen worden ingehaald binnen 30 dagen. Afwezigheid van Vincent Vianen zal via e-mail, sms of whatsapp aan de cursisten worden gemeld.

 

Dansles periodes

De danslessen worden gegeven in de volgende periodes:

2017

20 februari  2017 t/m  20 juli 2017 en 20 augustus 2017 t/m 20 december 2017

 

2018

20 januari 2018 t/m  20 juli 2018 en 20 augustus 2018 t/m 20 december 2018

 

Invalles

Mocht Vincent Vianen niet in staat zijn om zijn les te geven, zal er voor een geschikte vervanger gezorgd worden. Deze invalles geldt als een normale les. Je bent nooit verplicht om deel te nemen aan deze les. Afwezigheid van Vincent Vianen zal via e-mail, sms of whatsapp aan de cursisten worden gemeld.

 

Van dag wisselen

Met het standaard abonnement kun je maximaal twee dagen per week een dansles volgen. Je bent vrij om te kiezen op welke dagen dit is. Indien de danslessen volgeboekt zijn, is het alleen mogelijk om op vaste dagen dansles(sen) te volgen.

Van groep veranderen is alleen mogelijk met ingang van de week na deze beslissing.

Bijvoorbeeld:

Als je deze week op maandag en woensdag les hebt genomen maar graag lessen wilt volgen op dinsdag en donderdag, dan kan dit met ingang van de nieuwe week.

 

 

Geld terug

Na betaling van het lesgeld is het niet mogelijk dit te retourneren. Indien Vincent Vianen zijn lessen annuleert wordt er een uitzondering gemaakt en het betaalde bedrag wordt dan teruggestort op het doorgegeven rekeningnummer. In geval van contante betaling, dien je het rekeningnummer door te geven via dansles@vincentvianen.nl onder vermelding van: “rekeningnummer contante betaling”.

 

Beeldmateriaal

Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in de danslessen is uitsluitend toegestaan met toestemming van Vincent Vianen.

Tijdens de danslessen kunnen foto’s en filmpjes gemaakt worden ter promotie van de website of overige publiciteitsdoeleinde. Met het betreden van de danslessen gaat de cursist hiermee akkoord.

 

Huisregels

De lessen worden gegeven bij Brasa dance studio. Bij het betreden van de dansstudio ga je akkoord met de huisregels van Brasa dance studio. Het niet naleven van de huisregels kan resulteren in ontzegging van de toegang tot Brasa dance studio. De huisregels zijn te lezen bij binnenkomst van de dansstudio.

 

Te laat komen

Toegang tot de dansles is na 20 minuten niet meer mogelijk uit respect naar de dansleraar en de medeleerlingen.

 

Kijken naar de danslessen

Enkel kijken is tijdens de les niet toegestaan (met uitzondering van schriftelijke toestemming van Vincent Vianen).

 

Eigen risico

Deelname aan de lessen is geheel op eigen risico. Vincent Vianen en eventuele gastleraren zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten en deelname van de bezoeker aan de danslessen. Als cursist ben je niet verplicht om de bewegingen uit te voeren die Vincent Vianen of de gastleraar je aanleren.

 

Overige bepaling

Bij inschrijving van de danslessen gaat de cursist akkoord met deze voorwaarden. Vincent Vianen behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen alle voorgaande Algemene Voorwaarden.