ELÜ poolt moodustatud kutsekomisjon

Ees- ja Perenimi

Institutsioon, mida esindab

Telefon

E-mail

Esindab

Mare Merimaa

TLÜ eraõiguste lektor

6199945

mare.merimaa@tlu.ee

Elle Vidder

Põlva Maavalitsus Haridus – ja Sotsiaalosakond

799 893

elle@polvamaa.ee

Tööandja

Eve Liblik

Sotsiaalkindlustusamet lastekaitse juht

6408110

eve.liblik@sotsiaalkindlustusamet.ee

Donald Kiidjärv

Tartu Maakohus

750 0539

donald.kiidjarv@kohus.ee

Riik

Tõnu Lehtsaar

Tartu Ülikool

5023626

tõnu tonu.lehtsaar@ut.ee

Koolitaja

Salome Virkus

Kutsekoda

6791 759

salome.virkus@kutsekoda.ee

Kutsenõukogu koordinaator