०७२-०२-०६ महिला शक्ति विकास केन्द्र नेपालबाट सहयोग प्राप्त

वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते आएको महाभूकम्प पश्चात् विवेकशील नेपाली दलले संचालन गरिरहेको उद्दार र राहत कार्यक्रमको सिलसिलामा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था बाट सहयोग प्राप्त भईरहँदा ०७२-०२-०६ मा महिला शक्ति विकास केन्द्र नेपाल बाट निम्न सहयोग प्राप्त भयो:

१. त्रिपाल (प्लास्टिक) - ४० थान

२. त्रिपाल (कपडा) - ३० थान

यस सहयोगको लागि विवेकशील नेपाली वहांहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छ।

2015-5-20 Donation received from Mahila Shakti Bikas Kendra Nepal

In the aftermath of 25th April devastating earthquake, Bibeksheel Nepali Party has been receiving enormous help and support from different individuals and organisations for rescue and relief works. Likewise, on 2015-5-20, we received the following donations from Mahila Shakti Bikas Kendra Nepal.

  1. Tarpaulins (Plastic) - 40 pieces
  2. Tarpaulins (fabric) - 30 pieces

Bibeksheel Nepali duly appreciates and are thankful for their help.