Ni ska nu titta på och kommentera varandras presentationer. Skriv i detta dokument

JA

DELVIS

NEJ

Kommentarer/förslag till förbättringar

1

Rimlig (verkar den t.ex. för lång eller för kort)?

2

Proportioner (är det något som behandlas för mycket eller för lite?)

3

Svar (svarar presentationen på de frågor som anges i uppgiften?)

→ se vidare nedan a - k

4

Fungerar layouten?

Dvs, är det en bra layout för att lära sig innehållet? (ibland kan layouten ta över)

5

Förståelse (förstår ni innehållet)?

a

Är teorin placerad i ett sammanhang som svarar på frågorna: var, när, hur och varför (viktigast!) uppkom teorin?

b

Anges viktiga teorier, modeller och principer i teorin? Även slagord.

c

Anges de viktigaste aktörerna respektive strukturerna?

d

Anges det hur drömsamhället ser ut(den perfekt fungerande ekonomin?

e

Får vi veta vad teorin säger  om ekonomisk tillväxt?

f

Får vi veta vad teorin säger om makt? Vilka aktörer ska ha makt (kunna påverka)? Skilj på olika sorts makt, t.ex. ekonomisk och politisk makt.

g

Får vi veta vad teorin säger om resursfördelning? Vem ska ge (producera) och vem ska få (konsumera, äga)?

h

Säger presentationen någonting om teorin i förhållande till hållbarhet ffa miljö men även socialt?

i

Får vi veta var teorin finns idag? Dvs vem tänker i dess banor och vill tillämpa dess strategier? Dvs vilket eller vilka politisk partier använder teorin i sin ekonomiska politik?

j

Förklaras vad arbetslöshet beror på och hur ska man minska den enligt teorin?

k

Visas grundare och eller andra inflytelserika tänkare inom  teorin och någon viktig urkund (bok)?