Boevenbronnen

Overzicht van bronnen behorende bij het artikel ‘Boeven en boefjes gezocht’ in Gen.magazine, tijdschrift voor familiegeschiedenis 22 (nummer 1, maart 2016)

Voor vragen, opmerkingen en aanvullingen, stuur een e-mail naar christian.van.der.ven@bhic.nl

Onderzoekgidsen

Friezen gezocht

http://images.tresoar.nl/download/friezen_gezocht.pdf

Overijsselaars gezocht

https://www.historischcentrumoverijssel.nl/files/overijsselaars_gezocht.pdf

Broncommentaren Huygens Instituut

http://resources.huygens.knaw.nl/broncommentaren

Rechtbanken

Broncommentaar De vonnissen en processen-verbaal van terechtzittingen van 1811 tot heden

http://resources.huygens.knaw.nl/broncommentaren/pdf/vonnissen%20en%20processenverbaal.pdf

BHIC: kantongerechten, arrondissementsrechtbanken, gerechtshof e.a.

http://www.bhic.nl/onderzoeken/criminele-vonnissen

Tresoar / AlleFriezen: arrondissementsrechtbanken (zoek op bron ‘rolboeken arr. rechtbanken’)

https://www.allefriezen.nl/zoeken/persons

Noord-Hollands Archief: arrondissementsrechtbanken

http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=60&miadt=236&milang=nl&miview=tbl

Zeeuws Archief: arrondissementsrechtbanken, assisenhof e.a. (zoek op bron ‘persoon in vonnis’)

http://zeeuwengezocht.nl/nl/zoeken

  • Toelichting

        http://zeeuwengezocht.nl/nl/bronnen-nieuw-rechterlijke-archieven

Gevangenissen

Broncommentaar De inschrijvingsregisters van gedetineerden/gevangenen van 1811 tot 1940

http://resources.huygens.knaw.nl/broncommentaren/pdf/inschrijvingsregisters.pdf

BHIC: strafgevangenissen (zoek op bron ‘gevangenisregisters’)

http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?extended_search&serviceUrl=/genealogie/

Noord-Hollands Archief: huizen van bewaring Noord-Holland en rijkswerkinrichting Hoorn

http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=59&miadt=236&milang=nl&miview=ldt

  • Toelichting

http://noord-hollandsarchief.nl/zoeken/personen/gevangenissen-hoorn

Zeeuws Archief (zoek op rol ‘gedetineerde’)

http://www.zeeuwengezocht.nl/nl/zoeken

  • Toelichting

http://www.zeeuwengezocht.nl/nl/bronnen-gedetineerden

VeleHanden (crowdsourcing huizen van bewaring Noord-Brabant)

https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/bhic_strafgevangenissen_2

Politie

Stadsarchief Amsterdam: meldingsrapporten politie 1940-1945

https://archief.amsterdam/indexen/politierapporten/zoek/index.nl.html

Foto’s

Tresoar: geheim register van ontslagen gevangenen

http://www.friesfotoarchief.nl/ (zoek op ‘geheim register’)

  • Toelichting en registers

        http://www2.tresoar.nl/genealogie/geheim_register/

Online Museum Blokhuispoort: portretten bijzondere strafgevangenis Leeuwarden

http://www.blokhuispoort.nl/strafgevangenis/gevangen-op-glas/

Drents Archief / AlleDrenten: signalementskaarten Veenhuizen en De Ommerschans 1896-1905

http://alledrenten.nl/na-1811/veenhuizen-ommerschans

Stadsarchief Amsterdam: signalementenregister 1880-1917

https://archief.amsterdam/indexen/signalementenregister/zoek/index.nl.html

Krijgsraden

Nationaal Archief: Hoge Krijgsraden

http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00212/view/NT00212_crimineel

BHIC: krijgsraad ’s-Hertogenbosch

http://www.bhic.nl/onderzoeken/criminele-vonnissen

Noord-Hollands Archief: krijgsraden in Noord-Holland

http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=173&miadt=236&milang=nl&miview=tbl

  • Toelichting

        http://noord-hollandsarchief.nl/zoeken/personen/krijgsraden

Diversen

Wilma van den Brink, Prostitutie in de negentiende eeuw (weblog met o.a. links naar bronnen en artikelen)

http://prostitutieindenegentiendeeeuw.blogspot.nl/

Sjors Zanoli, Vragen om een Reispenning. Mijn reizende voorouders Arend Peeks en Maria Heuvelmans

https://app.box.com/s/kj2w9p8b5g0vytw6kb93

Sjors Zanoli, Drie generaties zwervers. Reconstructie van een familie aan de zelfkant (CBG Jaarboek 2013)

http://www.cbg.nl/upload/Zanoli-Jaarboek-CBG-2013.pdf

Rechterlijke instellingen tot 1811

Tresoar: nedergerechten (lokale rechtbanken grietenijen en steden Friesland)

http://www.tresoar.nl/Pages/Nedergerecht.aspx

RHC Limburg: diverse rechterlijke instellingen (zoek op bron ‘procesbeschrijving’ en ‘procesdossier’)

http://www.archieven.nl/mi/1540/?mivast=1540&mizig=100&miadt=38&milang=nl&miview=tbl

Stadsarchief ’s-Hertogenbosch / Dataschurk: schepenbank

https://www.stadsarchief.nl/stamboomarchief/dataschurk/

Rijckheyt: vervolgde bokkenrijders

http://www.rijckheyt.nl/node/6464

  • Toelichting

        http://www.rijckheyt.nl/cultureel-erfgoed/de-bokkenrijders

BHIC: Raad van Brabant

http://www.bhic.nl/onderzoeken/personen-raad-van-brabant

  • Toelichting

http://www.bhic.nl/onderzoeken/hulp-bij-onderzoek/raad-van-brabant

Gelders Archief: Hof van Gelre en Zutphen

http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?miview=inv2&mivast=37&mizig=210&miadt=37&micode=0124&milang=nl&misort=score|desc&mizk_alle=Hof+van+Gelre+en+Zutphen+0124#inv3t2

Kranten

Delpher

http://www.delpher.nl/nl/kranten

Overzicht van Nederlandse krantenarchieven op internet

http://erichennekam.blogspot.nl/2014/10/lijst-nederlandse-krantenarchieven.html

BHIC: krantenknipsels Bende van Oss

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-bende-van-oss-in-de-pers

Buitenland

London Lives

http://www.londonlives.org