Published using Google Docs
PERUSTELUJA TMC-luonneosio
Updated automatically every 5 minutes

PERUSTELUJA TMC-TESTIN (Test Morfologico – Caratteriale)  LUONNEOSION KÄYTTÄMISELLE ROTUMME LUONTEEN JA KÄYTTÄYTYMISEN SEURAAMISESSA.

Italian rotujärjestö Circolo del Pastore Maremmano-Abruzzese on 22.7.2002 saanut Italian kennelliitolta (ENCI) hyväksynnän kyseiselle testille. Testin tarkoitus on arvioida testattavien koirien tyyppi, yleinen rakenne sekä luonne. Testin tuomarit ovat ENCI:n hyväksymiä ja jokaisessa testissä on kaksi tuomaria: ulkomuototuomari ja koiran käyttäytymisen arvioiva tuomari. Luonneosio kertoo koiran käyttäytymisestä sen oman työympäristön ulkopuolella omistajansa kanssa. M-a:n työkykyä voidaan arvioida vain sen ollessa omassa työympäristössään.

TMC-testin käytösosuus muodostuu kolmesta osa-alueesta:

SUHTAUTUMINEN VIERAISIIN HENKILÖIHIN. Tuomari tarkastaa koiran mikrosirun avustajan kanssa. Sitten koira ja omistaja siirtyvät ihmisympyrän sisälle (kuusi ihmistä). Tuomari keskustelee omistajan kanssa ja kättelee tämän. Sitten koira liikkuu löysällä taluttimella ihmisten lomassa. Ensin ihmiset ovat paikoillaan ja sitten liikkuvat keskustellen ja kätellen omistajaa. Lopuksi ihmiset muodostavat tiiviin ympyrän koiran ja omistajan ympärille.  Koiran on sallittava tuomarin käsittely eikä se saa missään vaiheessa osoittaa pelon tai aggression merkkejä.

VISUAALINEN HÄIRINTÄ.  Kahden, 20 metrin etäisyydellä toisistaan olevan, paalun väliin on kiinnitetty naru 1,5 metrin korkeuteen. Naruun on kiinnitetty 50 cm pituisia muovinauhoja. Omistaja kävelee koiran kanssa paalulta toiselle ja palaa takaisin toista puolta. Koiran tulee palautua mahdollisesta hämmennyksestään nopeasti. Se ei saa osoittaa pelon merkkejä.

LAUKAISUVARMUUS. Koira kävelee omistajan kanssa osoitettuun suuntaan. Noin 20 metrin etäisyydeltä ammutaan kaksi laukausta starttipistoolilla, jossa käytetään 6 mm panoksia. Ampuja on piilossa koiralta. Koira saa huomata laukauksen, mutta reaktion on oltava tasapainoinen. Sen tulee palautua mahdollisesta hämmennyksestään nopeasti.

Koira joko läpäisee tai ei läpäise testiä. Vain hyväksytysti testistä suoriutunut koira saa osallistua ulkomuodon tarkastukseen. Hylätyn testin voi uusia kerran aikaisintaan 6 kk kuluttua ja sen tulos jää voimaan.

Luonneosio selvittää seuraavia asioita koirasta:

-Yhteiskuntakelpoisuus eli että koiran kanssa voi turvallisesti liikkua ihmisten ilmoilla.

-Koiran suhtautumisen vieraisiin ihmisiin: Onko koira luoksepäästävä – välinpitämätön – pidättyväinen? Onko koira arka – aggressiivinen?

-Koiran suhtautumisen outoon näköilmiöön:  Onko koira rohkea – pelokas? Onko koira tasapainoinen – hermostunut?

-Koiran suhtautumisen laukauksiin: Onko koira paukkuvarma – ( paukkukokematon ) --  paukkuarka? Onko koira tasapainoinen – hermostunut?

Testi selvittää hyvin oleelliset ja tärkeät asiat koiristamme kuten yhteiskuntakelpoisuuden, luonteen yleisen tasapainoisuuden, hermorakenteen ja paukkuvarmuuden. Arkuus/rohkeus ja hermorakenne sekä paukkuarkuus ovat voimakkaasti periytyviä ominaisuuksia. Rotumme luonteen arviointitavan ei tarvitse olla SKL:n virallinen testi. Oleellista on, että rotumme kasvattajat voivat hyödyntää tuloksia jalostusvalinnoissaan siten, että koiriemme luonne säilyisi tasapainoisena ja sellaisena, kuin sen on alunperin tarkoitettu olevan. Me m-a kasvattajat ja harrastajat olemme parhaita asiantuntijoita koiriemme käytöksen arvioinnissa. Tätä mieltä ovat myös monet yleisesti koirien luonteisiin perehtyneet SKL:n asiantuntijat. Jokaisella rodulla on lupa ottaa käyttöönsä sellainen testaustapa, jonka he itse toteavat hyväksi.

Terveisin Anne Juppi