Upplägg  

Social kompetens

1. Samtal kring samspel mellan människor

2. Utveckla relation till självhjälpsgrupp

3. Förbättra relationer med anhöriga/vänner

4. Utveckla relationer med AF för ev framtida arbete/studier

5. Utveckla relation med Försäkringskassa

6. Kontakt med andra samhällsfunktioner efter behov