Jaaman seudun kyläyhdistys ry

()

TOIMINTAKERTOMUS 2015

Jaaman seudun kyläyhdistyksen hallitukseen (kylätoimikunta) valittiin ylimääräisessä kokouksessa syksyllä 2014 useita uusia jäseniä tarkoituksena saada elvytettyä pitkään hiljaiseloa viettäneen yhdistyksen toimintaa.

Aluksi suoritettiin yhdistyksen hallinnon sisäinen tarkastus, jossa todettiin useita niin yhdistyslain, hyvän hallintotavan kuin toiminnan kannalta puutteita. Tämän johdosta alkuvuonna keskityttiin näihin asioihin. Löydetty arkisto läpikäytiin ja siivottiin tarpeettomista papereista. Uusi arkisto sijoitettiin kunnantalon yhdistysten arkistotilaan säilytettäväksi. Arkistointiohje laadittiin arkistoinnin hoitamiseksi jatkossa asianmukaisesti. Arkistonhoito lisättiin sihteeri Aija Boehm- Tiaisen tehtäviin.

Yhdistyksen säännöt uudistettiin monelta osin vastaamaan yhdistyslain säännöksiä ja kyläyhdistyksen toimintatarpeita. Uudet säännöt hyväksyttiin yhdistyksen kevätkokouksessa.

Niin ikään nettisivut uudistettiin ja otettiin käyttöön osoitteeksi www.jaama.fi. Myös facebook- sivut otettiin käyttöön osoitteessa facebook.com/jaaman seudun kyläyhdistys.

Nettisivut sisältävät monia kaksisuuntaisia toimintoja; vuokrausvarauksen teon, jäseneksi liittymisen, tapahtumiin ilmoittautumisen, keskustelut ja palautteenannon. Myös kylätalon vuokraustilanne näkyy kotisivuilla. Toivomme vilkasta käyttöä kotisivuillemme!

Kylätalon vuokraustoiminta oli hiipumaan päin ja negatiivista palautetta oli tullut runsaasti. Siksi kylätalolla suoritettiin suursiivous ja yleisilmettä alettiin määrätietoisesti kohentaa. Vuoden aikana on hankittu mm. uudet verhot, uudet patjat ja tyynyt ja päälliset sekä keittiön laitteita. Kylätalon nimeksi valittiin juhannusjuhlassa tehtyjen ehdotusten joukosta Aili Vaittisen ehdotus “Jaamantupa”.

Yleisilmeen ja toimivuuden parantamiseksi on pidetty useita talkoita (mm. tuvan/alueen siivous ja pusikoiden raivaus), joihin on ottanut osaa toimikunnan lisäksi useita kyläläisiä. Heille suuret kiitokset. Halkoja hankittiin A Vaittiselta 15 m3. Kylätoimikunta on huolehtinut kovilla pakkasilla kylätalon uunin lämmityksestä.

Vuokrausehdot ja hinnoittelu uusittiin. Vuokraustoiminnasta vastuulliseksi nimettiin rahaston- hoitaja Arja Leskinen. Laskutuksen hoitamiseksi otettiin käyttöön ilmaislaskutusohjelma Isolta Arkimedes Online. Vuokraustoiminta oli poikkeuksellisen vilkasta erityisesti Epuro Oy:n pitkäaikaisen vuokrauksen ansiosta. Vuokraustuotot nousivat yli 10 t€:on mahdollistaen panostukset uudistuksiin ja parantaen yhdistyksen kassatilannetta merkittävästi.

Kylätalon kunnossapidosta vastuulliseksi nimettiin Risto Multanen. Arja ja Risto ovat myös huolehtineet kylätalon siisteydestä vastaanottamaan uudet vieraat.

Yhdistyksen jatkuvat ostopalvelusopimukset tarkistettiin. Näihin saatiin merkittäviä alennuksia. Sähkösopimus muutettiin priima-sähköön PKS:n kanssa, vakuutukset siirrettiin parhaan tarjouksen tehneelle Pohjolalle.  

Keväällä käynnistettiin hankesuunnittelu kylätalon ja ympäristön ilmeen ja palvelutarjonnan parantamiseksi. Hankeaikataulu alkoi 1.6.2015 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun. Hankkeeseen haetaan leaderrahoitusta, joka on alustavasti hyväksytty ja odottaa ELY-keskuksen vahvistusta. Hankkeen puitteissa tehtiin uusia hankintoja 2880,72 €:lla. Muun muassa tuvan pääovi ja saunan ulko-ovi vaihdettiin lämpötalouden parantamiseksi, likaantuneet ja kuluneet  patjat uusittiin ja videotykki/valkokangas hankittiin kokouskäyttöä varten. Toiminta-avustusta kunnalta yhdistyi sai 500 €.

Johtuen merkittävistä lisäpanostuksista kylätaloon ja ympäristöön ja toisaalta mahdollisen kuntaliitoksen tuomiin epävarmuustekijöihin neuvoteltiin kunnan kanssa uusi tontinvuokra- sopimus kestoltaan 50 vuotta. Vanha sopimus olisi päättynyt 2025.

Kylätalon 100 Mb valopiuhasopimus muutettiin halvempaan 10 Mb:n liittymään ja otettiin käyttöön keväällä.

Toimikunta on järjestänyt talvitapahtuman keväällä, juhannusjuhlan sekä jouluaterian syys- kokouksen päätteeksi sekä järjestänyt kahvituksen osakaskunnan rantakalatapahtumassa.

Yhteensä näihin on osallistunut yli 100 henkilöä. Myyntitoiminta tapahtumissa tuotti 426 €. Lisäksi yhdistys osallistui Tengstool-rallin lipunmyyntiin, jonka tuotot jäivät 24 euroon.

Yhdistykseltä uupui yhdistyslain mukainen jäsenrekisteri. Siksi rekisterin ylläpitoon ja jäsen- laskutusta varten hankittiin Yhdistysavain-ilmaisohjelma. Jäsenhankinta on edennyt hitaasti ja jatkuu vuoden 2016 puolella. Vuoden lopussa jäsenrekisterissä oli 36 jäsentä.

Syyskokouksessa päätettiin, ettei vuodelta 2015 peritä jäsenmaksua, koska jäsenhankinta oli kesken ja toisaalta kassatilanne oli hyvä.

Kyläkokouksia pidettiin uusien sääntöjen mukaisesti 2 kpl ja kylätoimikunnan kokouksia 8 kpl.

Kylätoimikunnan jäseniä on osallistunut useisiin kunnan ja yhdistystoimijoiden järjestämiin tapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin.

Tilikauden tulos osoitti ylijäämää 2042,35 €. Pankkitilillä ja käteiskassassa oli vuoden päättyessä 3562,41 €.

Jaamalla 13. helmikuuta 2016

Kylätoimikunta

______________________       ______________________       ____________________

Juhani Tiainen                           Timo Paakkunainen                      Aija Boehm-Tiainen

puheenjohtaja                           varapuheenjohtaja                     sihteeri

______________________      _______________________      _____________________

Arja Leskinen                          Risto Multanen                      Ari Vaittinen

rahastonhoitaja

_______________________    _________________________     ______________________

Pertti Vaittinen                           Mikko Juvonen