Klik op de link om naar het artikel te springen. Of gebruik CRTL-F om te zoeken naar woorden.

Swim to Play

Schoolshirt

Inloop en wegbrengen

Ophalen van school

Verlof aanvragen

Ouderhulp

Inleveren formulieren en briefjes

Ouderportaal

Contactgegevens van klasgenootjes

Toegang tot foto-albums

Schoolkalender

Nieuwsbrieven

Luizencape

Gymspullen

Schoolmelk

Ouderbijdrage

Spaarsysteem schoolreizen locatie Kruidenwijk

Onderzoek schoolarts

Startgesprekken

Rapportgesprekken

Contact met leerkrachten

Intakegesprek bij huisbezoek

Eten en drinken en lunch

Verjaardagen en traktaties

Verjaardagen leerkrachten

Wensjes en presentjes voor familie

Podiumoptreden “Reggetheater”

Schooltijden

Zwemles

Parkeren en afzetten voor school

Knutselmaterialen voor school

Gevonden voorwerpen en slingermand

Vervoer bij excursies

Bereikbaarheid ouders in noodgevallen

Fietsen en fietsenstalling

Ziek- en absentiemeldingen

Mobiele telefoons, laptops en tablets

Hoofdluis; controleren en melden

Aansprakelijkheid school

Swim to Play

Er is geen zwemles meer voor alleen groep 3 en 4. In plaats daarvan is er een ‘natte gymles’ waar alle groepen in toerbeurt aan deelnemen. De data staan in de kalender vermeld. Een oudere groep en een jongere groep gaan tegelijk 5 weken achtereen zwemmen. Ze worden gehaald en gebracht met de bus. Het halen van een zwemdiploma is dus verantwoordelijkheid van de ouders zelf en dit moet buiten schooltijd behaald worden. In deze brief leest u over doel en achtergronden van deze ‘natte zwemlessen’.

Schoolshirt

U betaalt een borgsom van € 15,- voor het in bruikleen krijgen van het schoolshirt. Bij de rondleiding door de OR bij de aanmelding van uw kind kunt u dit regelen. Zodra het shirt te klein wordt kunt u het op school ruilen voor een grotere. De kinderen trekken het shirt aan bij sporttoernooien, schoolreizen, avondvierdaagse en andere schoolaangelegenheden.

Lees het wasvoorschrift voor het wassen van het schoolshirt.

Inloop en wegbrengen

Om 8.20 uur gaat de kleuteringang open of wordt de bel geluid. In groep 1 mag u uw kind nog tot in de klas brengen. Vanaf groep 2 mag u tot de deur mee en daar afscheid nemen. U kunt de leerkracht wel aanschieten voor korte mededelingen. Voor gesprekken moet u een afspraak maken. Om 8.30 uur moeten de gangen weer leeg zijn zodat we de lessen ongestoord kunnen starten.

Ophalen van school

Vanaf 14.10 uur mag u het plein betreden om te wachten op uw kind. De leerkracht brengt de kinderen naar buiten en kijkt of elk kind opgehaald wordt. Wij geven de kinderen nooit mee aan ‘derden’, tenzij de eigen ouders daar schriftelijk of mondeling toestemming voor hebben gegeven.

Verlof aanvragen

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Wilt u verlof aanvragen, dan kunt u bij de directie hiervoor een formulier halen. Dit formulier kunt u ook vinden op onze website bij >Ouders >Verlof aanvragen. De directeur  zal kijken of het verlof geoorloofd is en u eventueel toestemming geven. Voor kinderen jonger dan 5 vragen we het verlof met de leerkracht te overleggen.

Ouderhulp

Goed en gezellig onderwijs maken we samen. Daarom rekenen we er op dat u ook een steentje bijdraagt aan een leuke tijd voor uw kind op school. Op onze website staat een lijst met activiteiten waar we graag uw hulp bij willen gebruiken (>Ouders >Ouderparticipatie >Helpen op school). U kunt hierop aangeven waarvoor u zich beschikbaar stelt. Soms is er al voldoende hulp en wordt u niet uitgenodigd. Verder is het een prettige manier voor het team om eens op een andere wijze met ouders in contact te komen.

Inleveren formulieren en briefjes

De meeste briefjes en formulieren versturen we inmiddels digitaal via e-mail. Zo kunt u snel naar de juiste persoon reageren. Toch zijn er ook nog wel veel briefjes en formulieren die op school ingeleverd moeten worden. Liever niet bij de leerkracht, maar in de witte brievenbussen bij de ingangen. Deze worden dagelijks geleegd.

Ouderportaal

Alle Cito- en methodetoetsen worden door de leerkrachten bijgehouden in ons administratiesysteem ParnasSys. Ook staan daar uw persoonlijke gegevens vermeld. Via het Ouderportaal kunt u deze informatie middels een wachtwoord inzien. Door een mail te sturen naar ict@reggewinde.nl vanaf een e-mailadres dat u ons bij de inschrijving gegeven heeft kunt u vragen om de inloggegevens van het ouderportaal.

Contactgegevens van klasgenootjes

Via het ouderportaal kunt u de meest actuele adressen en telefoonnummers van de klasgenootjes vinden en printen. Aan het begin van elk schooljaar geven we alle oudsten ook een geprinte versie mee.

Toegang tot foto-albums

Het wachtwoord voor de afgeschermde fotoalbums op reggewinde.mijnalbums.nl wordt jaarlijks gewijzigd en wordt aan het begin van het schooljaar via e-mail aan alle ouders verspreid. Nieuwe ouders kunnen het vragen via info@reggewinde.nl

Schoolkalender

De schoolkalender staat online op de site bij >School >Informatie. Als u deze liever op papier wilt, is deze ook op via website te printen.

Nieuwsbrieven

Wekelijks ontvangt u op vrijdag de nieuwsbrief via mail zodra uw kind op school start. Wilt u ook al nieuwsbrieven ontvangen voordat uw kind start, dan kunt u zich via de website bij >Ouders >Nieuwsbrieven eenvoudig  abonneren op onze nieuwsbrief.

Luizencape

Om verspreiding van luizen te voorkomen moet elk kind een luizencape aanschaffen. Deze koopt u automatisch via de ouderbijdrage. Is de cape kapot of kwijt? Voor € 2,50 kunt u nieuwe kopen op school.

Gymspullen

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in hemd en onderbroek. De kinderen hoeven dus alleen gympen zonder veters voorzien van naam te hebben. Deze worden op school in een mand bewaard.

Kinderen uit hogere groepen moeten op de dag dat ze gym hebben een shirt, broek en gymschoenen meenemen. Gymschoenen moeten schoon zijn en mogen geen zwarte zool hebben. Na gym wordt gedoucht vanaf groep 5, dus dan ook een handdoek mee.

Schoolmelk

Via Campina kunt u zich abonneren op schoolmelk: https://www.campinaopschool.nl/ . Als u bij hen de betaling regelt, dan staan de producten klaar in de koelkast op school.

Ouderbijdrage

Voor alle kinderen vragen we een bijdrage aan het ouderfonds. Dit fonds wordt beheerd door de ouderraad. Van deze bijdrage worden alle extra activiteiten als Sinterklaas, Kerst, laatste schooldag, etc. bekostigd.

Ook de schoolreisjes worden uit deze bijdrage bekostigd. Wanneer we geen ouderbijdrage ontvangen kan uw kind niet aan het schoolreisje deelnemen.

De ouderbijdrage per locatie is in de overgangsfase van de fusie nog verschillend omdat er twee aparte ouderraden zijn. Dit zal in de komende tijd gelijk getrokken worden.

Locatie Kruidenwijk:

De ouderbijdrage is dit jaar € 45,00 per kind. Komt uw kind na december op school dan betaalt u een lager bedrag. U ontvangt hiervoor een nota. Het rekeningnummer van de ouderraad is: 12.09.36.569 t.n.v. Stichting PTL.

Voor het vierdaagse kamp van de schoolverlaters wordt op locatie Kruidenwijk een extra bijdrage gevraagd. Dit moet t.z.t. contant voldaan worden.

Locatie Hellendoorn:

De ouderbijdrage is € 50,- per jaar. Dit is inclusief een tweejaarlijks kamp voor groep 5 t/m 8.

Voor meer informatie over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OR. Via haar of school kunt u ook informatie ontvangen over minimabeleid en de schoolkosten. Verder kunt u met haar ook een regeling voor gespreide betaling treffen als u dat beter uitkomt.

Spaarsysteem schoolreizen locatie Kruidenwijk

Van de ouderbijdrage per kind wordt per jaar 25 euro opzij gezet voor de bekostiging van schoolreizen. Voor dit geld kant niet jaarlijks elke groep met de bus op schoolreis. Als we dat zouden willen dan zou de ouderbijdrage flink verhoogd moeten worden. We hebben daarom gekozen voor een soort spaarsysteem, waar elk kind na 8 jaar onderwijs evenveel voordeel van heeft.

In de groepen 1, 2 en 7 houden we de schoolreis daarom expres goedkoop. Met het uitgespaarde geld kunnen we in groep 3 t/m 6 een duurder schoolreisje aanbieden. Kleuters hebben ook een volledige schoolreiservaring als ze met eigen vervoer naar een locatie dichtbij gaan. Groep 7 gaat op de fiets naar het Avonturenpark en beleven dat ook als hun eigen en unieke schoolreisje. In groep 3 t/m 6 kan uw kind daardoor jaarlijks met de bus op schoolreis naar een attractiepark of iets dergelijks.

Onderzoek schoolarts

Kinderen in groep 2 en 7 worden onderzocht door de schoolarts. Bij het onderzoek in groep 2 moeten ouders aanwezig zijn. U wordt hiervoor uitgenodigd en krijgt alle informatie via school.

Startgesprekken

Aan het begin van het jaar is er de gelegenheid voor een startgesprek van 15 minuten. Leerkracht of school kunnen aangeven of ze hier behoefte aan hebben. Een mooi moment om met de nieuwe leerkracht persoonlijk kennis te maken en te kunnen melden wat u belangrijk vindt dat de nieuwe leerkracht weet over uw kind. U kunt dan wederzijdse verwachtingen uitspreken en plannen rondom uw kind bespreken voor het nieuwe schooljaar.

Rapportgesprekken

Bij de rapportgesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. U heeft dan van te voren via het ouderportaal al het rapport kunnen inzien. Er worden drie rapportgesprekken gepland, maar de laatste voor de zomervakantie  wordt alleen gehouden als er behoefte is vanuit school of ouders. Alle gesprekken duren 15 minuten, tenzij u of school aangeeft behoefte te hebben aan een langer gesprek.

We vinden het wenselijk dat het kind bij het gesprek aanwezig is vanaf groep 3. De leerkracht zal het gesprek voornamelijk met het kind voeren aan de hand van een vooraf verstrekte vragenlijst. We vragen ouders om deze vragenlijst thuis met hun kind voor te bereiden. De ouders zijn toehoorders bij het gesprek en ondersteunen het kind in het verwoorden van de gedachtes.

Als u liever een gesprek heeft zonder uw kind dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Contact met leerkrachten

Leerkrachten zijn voor schooltijd alleen te spreken voor korte mededelingen. Na schooltijd heeft een leerkracht langer de tijd. Voor een persoonlijk gesprek maken we graag een afspraak en nemen we alle tijd. Alle leerkrachten zijn via e-mail te bereiken via het principe: voornaam@reggewinde.nl of telefonisch op school na schooltijd. Thuisadressen en telefoonnummers van teamleden vindt u via het ouderportaal.

Intakegesprek bij huisbezoek

Na de eerste 4 weken dat uw kind in groep 1 zit, wil de leerkracht graag thuis bij u langskomen voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. De leerkrcaht zal hiervoor een afspraak met u maken. De eerste indrukken en ervaringen kunnen dan uitgewisseld worden en de leerkracht wil dan zo veel mogelijk informatie van u over de ontwikkeling van uw kind in de eerste vier levensjaren. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van een door u ingevuld Dit ben ik-formulier. U kunt het formulier via de website downloaden en alvast thuis invullen. Het formulier kan gemaild worden naar school (ib@reggewinde.nl) of aan de leerkracht overhandigd worden.

Eten en drinken en lunch

Bij de eerste pauze nemen de kinderen iets te eten en te drinken. Dit kan zijn: drinken in een beker en een tussendoortje als fruit of ontbijtkoek o.i.d.. Tijdens de tweede pauze lunchen de kinderen samen met de leerkracht  in de groep. Dan eten ze brood en drinken ze schoolmelk of eigen meegebracht drinken. We zien het liefst drinken in bekers om de afvalberg zo klein mogelijk te houden.

Verjaardagen en traktaties

Kinderen mogen op hun verjaardag trakteren en de klassen rond met een verjaardagskaart. De traktatie moet om 10.00 uur op school zijn. Voor traktaties aan het team (inclusief stagiaires) kunt u het best uitgaan van 15 personen (locatie Kruidenwijk) en 8 personen (locatie Hellendoorn).

Ouders mogen in de klas komen om de verjaardag mee te vieren en foto’s te maken. We zien het liefst hartige/gezonde traktaties. Geen cadeautjes bij de traktaties waar de kinderen daarna de hele dag mee gaan spelen. Als u rekening wilt houden met diëten, dan kunt u bij de leerkracht informeren.

Voor kinderen die in de vakanties jarig zijn vragen we ouders om met de leerkracht  te overleggen voor een geschikte datum om het op school te vieren.

Verjaardagen leerkrachten

Op de kalender staat wanneer de leerkrachten hun verjaardag vieren met de klas. Die dag is er geen lesprogramma, hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen en mogen ze verkleed op school komen. De leerkrachten verwachten geen cadeau’s: een felicitatie of een tekening is voldoende.  Aan verjaardagen van stagiaires wordt ook aandacht besteed. Hierover wordt u tijdig door de leerkracht of via de nieuwsbrief geïnformeerd.

Op locatie Hellendoorn worden alle verjaardagen op de centrale Meester-en-juffendag georganiseerd.

Wensjes en presentjes voor familie

In groep 1 en 2 kunnen ouders op een intekenlijst in de hal aangeven wanneer ze graag willen dat hun kind een wensje of presentje voor een familielid maakt. De leerkracht probeert hier dan rekening mee te houden.

Vanaf hogere groepen doen we dit niet meer.

Podiumoptreden “Reggetheater”

Elke groep houdt één keer per jaar een podiumoptreden. De voorstellingen worden gehouden op vrijdagmiddag om 13:30 uur. Elke voorstelling wordt aangekondigd in de nieuwsbrief. Er worden foto’s gemaakt door onze foto-ouder. Deze zijn dan te verkrijgen via internet. Zelf foto’s maken is dus niet nodig.

Schooltijden

Op de Reggewinde hanteren we een continurooster. Dat betekent dat de schooltijden voor alle groepen gelijk zijn en alle kinderen tijdens de middagpauze op school blijven.

Groep 1 t/m 8:

Maandag:        08.30-14.15 uur

Dinsdag:        08.30-14.15 uur

Woensdag:        08.30-12.30 uur

Donderdag:        08.30-14.15 uur

Vrijdag:                08.30-14.15 uur

Zwemles

[Aanpassen naar Swim to Play]

Parkeren en afzetten voor school

Om de doorstroom bij het wegbrengen voor de school te bevorderen kunnen ouders bij de afzetzone hun kind(eren) even kort afzetten. Er zijn wel regels bij het gebruik van deze zone:

Wilt u uw kind naar binnen brengen dan moet u ín de parkeervakken parkeren. Als er geen plek in de vakken vrij is, dan mag u niet op de inrijstrook stoppen/parkeren en moet u doorrijden en een plek zoeken verderop in de Morgenster. Bij het ophalen mag u de afzetzone niet als 'opwachtplek' gebruiken en moet u uw auto in de parkeervakken plaatsen

Knutselmaterialen voor school

Heeft u materialen die voor de school bruikbaar kunnen zijn, dan kunt u met de leerkrachten overleggen of we ze over willen nemen. We waarderen het altijd zeer dat ouders allerhande materiaal voor de school verzamelen. Spullen als: kartonnen doosjes, plastic kuipjes, wc - en keukenrollen, glazen potjes, eierdozen, etc. zijn altijd welkom.

Mochten we aan andere materialen behoefte hebben dan maken we dat kenbaar in onze nieuwsbrief of op het mededelingenbord bij de kleuteringang.  Gelieve niet zelf spullen in de voorraadkasten plaatsen; alles kan bij de leerkrachten ingeleverd worden. Voor grotere materialen (zoals hout e.d.) graag eerst overleg met meester John.

Gevonden voorwerpen en slingermand

Alle gevonden voorwerpen worden in ‘de slingermand’ bewaard. U kunt zelf een kijkje in de mand nemen als u iets kwijt bent. De mand staat naast het magazijn in de centrale hal. Kleine spullen als fietssleutels en oorbellen worden in een pot bewaard die bij het keukentje staat.

Tijdens de rapportavonden worden de gevonden voorwerpen uitgestald. U kunt dan nog kijken of er spullen van u bij liggen. Wat daarna blijft liggen wordt dan definitief weggegooid of gaat naar een goed doel. Als u niet op de rapportavond komt moet u dus op een ander moment even kijken of er spullen van uw kinderen bij zitten.

Vervoer bij excursies

Bij vervoer met de auto tijdens excursies zijn er de volgende uitgangspunten:

Bereikbaarheid ouders in noodgevallen

Het kan voorkomen dat we ouders dringend onder schooltijd moeten bellen i.v.m. ziekte of ongeval van uw kind. Het is daarom belangrijk dat we u altijd kunnen bereiken. Wij houden leerlinggegevens bij in ons administratiesysteem. In het Ouderportaal van ons administratiesysteem kunt u zien welke actuele informatie bij ons geregistreerd staat. We verzoeken u dringend deze volledig te controleren en eventuele wijzigingen aan ons door te geven. Ook als uw gegevens in de loop van het schooljaar wijzigen.

Fietsen en fietsenstalling

De fietsen moeten netjes op de eigen standaard tussen de beugels in de fietsenstalling geplaatst worden. We vragen de ouders de jongere kinderen hierbij te begeleiden. Het stallen van de fietsen gebeurt voor eigen risico. We hebben de ervaring dat fietssleutels die in de sloten blijven zitten door onbekenden eruit gehaald en weggegooid worden. Fietsen die in het weekend blijven staan, plaatsen we niet binnen en lopen dus extra risico als ze dan onbeheerd staan.

Ziek- en absentiemeldingen

Ziek- en absentiemeldingen (zoals doktersbezoek) moeten éénmalig voor schooltijd gemeld worden. Dit hebben we het liefst via het formulier op de website. Alle leerkrachten krijgen de melding per e-mail binnen.

Mobiele telefoons, laptops en tablets

De Reggewinde is een ‘bring your own device’ school. Dat betekent dat mobiele apparaten als minilaptops, mobieltjes en tablets in principe welkom zijn als ze voor schooldoeleinden ingezet worden. Mobiele telefoons mogen daarom ook op school gebruikt worden door leerlingen. Het is inmiddels een apparaat waar ook veel schoolse handelingen op verricht kunnen worden (rekenmachine, toegang tot documenten, toegang tot online oefeningen, toegang tot je mail, interactietool bij instructies). Leerlingen krijgen toegang tot ons wifi netwerk, als ze akkoord gaan met onderstaande beperkingen en regels.

Als we merken dat mobieltjes ongevraagd voor andere zaken gebruikt worden (sms’en, whatsappen, surfen naar niet-schoolgerelateerde sites, foto’s en video’s maken) dan trekken we toegang tot wifi in en nemen we het mobieltje in. Om misbruikt te kunnen controleren zal de leerkracht bij inname de inhoud van de telefoon mogen bekijken. Bij het ongevraagd/stiekem maken van digitale opnames (video en foto) starten we direct met de sanctieprocedure van school die kan leiden tot schorsing of verwijdering.

Als ouders de mobiele telefoon mee naar school geven dan geven zij impliciet toestemming dat school het mobieltje voor bepaalde tijd mag innemen als de regels overtreden worden. Het meenemen van mobieltjes is geheel voor eigen risico. School neemt geen aansprakelijkheid bij vermissing, diefstal of beschadiging (ook niet in de periode van inname).

Hoofdluis; controleren en melden

De hoofdluiswerkgroep controleert alle kinderen na de vakanties op hoofdluis. De controles worden aangekondigd. Liever op een controledag geen haarlak, gel of vlechten indoen. De ouders in de werkgroep zijn bijgeschoold door de GGD en doen hun werk op vertrouwelijke basis, d.w.z. zij geven alleen informatie over hun bevindingen aan de directie en/of de betrokken groepsleerkracht.

Indien bij een leerling hoofdluis en/of neten zijn aangetroffen worden de betrokken ouders hierover ingelicht door de groepsleerkracht. Het kind kan naar huis worden gestuurd, indien er nog geen behandeling heeft plaatsgevonden. Dit om verdere verspreiding tegen te gaan.

Mocht u thuis hoofdluis constateren, meldt het dan direct bij school. We gaan discreet met de informatie om en plannen dan een nieuwe controle.

Aansprakelijkheid school

Het kan voorkomen dat op school eigendommen van u of de kinderen beschadigen; een kind knipt in zijn trui of valt een gat in zijn broek of knie; een kind duwt een ander opzij en dit kind komt ongelukkig ten val: een gebroken arm. Voor dergelijke zaken zijn de ouders volgens de bepalingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek zelf aansprakelijk. In het wetboek wordt ervan uitgegaan dat een leerkracht voldoende toezicht houdt, maar onmogelijk overal tegelijk kan zijn. Leerkrachten kunnen (mede) aansprakelijk worden gesteld als hen ernstige nalatigheid verweten kan worden, bijv. wegens het ontbreken aan toezicht. Bij activiteiten buiten schooltijd bent u volledig zelf verantwoordelijk. U kunt organiserende ouders of leerkrachten dus niet aansprakelijk stellen.

De school zelf heeft geen WA-verzekering, dus kan eventuele schadegevallen niet zelf afhandelen. Deze verzekering ligt bij het schoolbestuur (stichting ROOS). U moet dus aanspraken op die verzekering richten aan het schoolbestuur. Dit is voor ouders en school vaak een vervelende en omslachtige afhandeling van de kwestie. Daarom willen we wat richtlijnen geven die voorkomen dat u in deze procedure belandt:

Voor alle kinderen wordt er wel een verzekering door de ouderraad afgesloten, die de kinderen zelf verzekert tijdens excursies, uitstapjes, schoolreis e.d. Meer informatie hierover bij de penningmeester van de ouderraad.