ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

 1. Ποια ήταν η πορεία του Κιουταχή το 1825;
 2. Τι γνωρίζετε για την πόλη του Μεσολογγίου;
 3. Τι γνωρίζετε για την πρώτη περίοδο της πολιορκίας του Μεσολογγίου;
 4. Ποιες ήταν οι ενέργειες του Ιμπραήμ;
 5. Ποια προβλήματα αντιμετώπισαν οι πολιορκημένοι;
 6. Τι γνωρίζετε για την ηρωική έξοδο;
 7. Ποιες ήταν οι καλλιτεχνικές συνέπειες της διάδοσης του νέου για την πτώση του Μεσολογγίου;

ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

Να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων.

 1. Ο Κιουταχής το …………………….. ξεκίνησε από τη ………………………………….και έφτασε

μέχρι το ……………………………………………… . Η κατάληψή του ήταν πολύ σημαντική γιατί

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Τα πλεονεκτήματα της πόλης του Μεσολογγίου ήταν:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

 1. Τον πρώτο καιρό της πολιορκίας ο ……………………………………………………. εφοδίαζε τους Μεσολογγίτες……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2.  Τον Δεκέμβριο του 1825……………………………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Οι πολιορκημένοι εξαντλημένοι από …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………αποφάσισαν

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Η έξοδος έγινε τη νύχτα……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………… Χωρισμένοι σε………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Οι πολιορκητές όμως επαγρυπνούσαν με αποτέλεσμα …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Ο Διονύσιος …………………………………………………… έγραψε το έργο: ……………………………..

………………………………………………………………………… Καταγόταν από τη …………………………

και ονομάζεται και ο ………………………………… μας ……………………………………………..……….