PREGUNTÀS ART I HISTORIA.

1. Documentació general:

1.1. Què és? Nom de l'edifici.

 És una catedral, i és diu catedral de Girona.

1.2. Què s'hi veu?

 Una esgelsia bastant gran.

1.3. Quan es va fer? Cronologia.

 1312

1.4. On es troba o es trobava?

 Girona

1.5. Quin era el context polític, social, econòmic, cultural, etc., del moment?

  Alinici de la construcció de la catedral, els context oplític,social,económic i cultural era el generalitzat en l’edat mitjana , amb la partiularitat de que en aquella època, a girona, començaven a arrivar els jueus.

1.6. Qui en va ser l'arquitecte (-es)?

 Pere Costa Cases

2. Anàlisi formal:

2.1. Com és l'edifici?

 Planta 22,98 x 55 m, alçat 30m.

2.2. Aspectes diversos:

 Retaule d’argent,la cadira de Carlemany,imatge i diferents símbols religiosos.

2.2.1. Materials utilitzats.

 Pedra i ciment.

2.2.2. Tractament del mur.

 Isodu

2.2.3. Sistema constructiu.

 Pedra sobre una altra pedra.

2.2.4. Elements de suport.

 Sostre i pareds

2.2.5. Elements suportats.

Voltes de creueria.

2.2.6. Espai interior.

De forma rectangular i mida 205 cm de llarg per 130 cm d'ample i el seu gruix és d'aproximada-ment 15 cm. Amb la superfície llisa central és emmarcada per una motllura exterior força treballada amb ornamentació lobulada amb motius representant brots de diferents fulles.

2.2.6.1. Distribució bàsica de l'espai.

Altar major,cor,retaule gòtic,baldequí,cadira episcopal romànica,vitralls,orgue i                capelles interiors.

2.2.6.2. És un espai unitari o fragmentat?

 Fragmanta.

2.2.6.3. Com és la il·luminació? D'on procedeix?

Provinent de vitralls i làmpades.

2.2.6.4. Ornamentacions?

Retaule d’argent,la cadira de Carlemany,imatge i diferents símbols religiosos.

2.2.7. Espai exterior.

Te un pati amb un pou al centra de la catedral.

2.2.7.1. Descriure-hi les ornamentacions.

Dos façanes, una barroca(principal) i la del costat dret romànica, en cuan a                          ornemantacion podem observa que hi han 8 grans i boniques escultures al damunt i als costats de la porta principal.

2.2.8. Què caracteritza l'estil?

El gran rosató situat al centre de la fasana.

2.2.9. Quines diferències i semblances presenta aquest edifici respecte d'altres del mateix indret i/o període?

Que es la nau gòtica més ample del mon, llevat del vaticà.

3. Interpretació:

3.1. Quin tipus d'edifici és? El seu caràcter.

Catedral barroca i Gòtica.

3.2. Amb quina finalitat es va construir? Quina funció compleix?

Finalita de culte i dret a pregar.

3.3. Quin imaginari reflecteix?

3.4. Qui encarregà l'obra?

Els bisbes de la diodesis de girona.

3.5. A qui s'adreçava l'edifici?

 A deu, el millor.

3.6. Símbols, sobretot lligats a les ornamentacions. Guarden relació amb alguna ideologia?

Si.

3.7. Quines influències artístiques s'hi poden observar?

 Barroques i gotiques.

4. Conclusions.

La catedral de Girona es molt coneguda per tindre la nau única mes ample del món i i també perquè té una molt notable façana barroca que tanca l’edifici per ponent, el seu estil es gotic i del barroc. Va ser constrit per Pera Cosat Cases, el any 1312. Esta fet de pedra i ciment i es molt gran per dins com per for Construit pedra sobra pedra, tenin elements de suport las pareds i el sostre el tractament del mur es isodu. Catedral situada a Girona.

  Catedral de Girona.