MATEMATIKKUNDERVISNINGEN PÅ GRØNN GRUPPE

Ved å følge linken i overskriftene under kommer du til matematikk.org-sidene. For å søke blant alle undervisningeoppleggene, velg det ønskede trinnet og deretter et hovedområde eller kompetansemål. Kompetansemålvalg spesifiserer søket ytterligere. I søkeresultatet er det antydet på hvert enkelt undervisningsopplegg hvilket trinn de passer best til.

Her er en samleside med linker til videoer og undervisningsopplegg du kan bruke i matematikktimene.

Det er lurt å starte med innføringsoppgaver allerede på 4. trinn. Et systematisk opplegg for dette finner du på nettstedet Kittys oppgaver. Matteinnføringene repeterer det grunnleggende i matematikkfaget hver eneste uke.

 

Ved å våge å gå litt ut av årsplanen i matematikk og sette elevene inn i disse oppgavene, og deretter sette av tid hver uke til å gjøre oppgavene, vil du på sikt oppleve at man kommer dypere inn i temaene i matematikk. Du vil også oppleve at man kommer til kapitler i matteboka som nesten kan hoppes over, fordi elevene kan det så godt etter å ha jobbet med det litt hver uke.

TALL OG ALGEBRA:

Hvis du trenger et avbrekk i timen eller kanskje repetere et emne, er mini-undervisningsopplegg helt ypperlig! Kjennetegnet ved mini-undervisningsopplegg er at det ikke tar mer enn 15 minutter å gjennomføre. Her finner du mini-opplegg for tall og algebra. Andre gode undervisningsopplegg finner du matematikksenteret sine nettsider.

GEOMETRI:

Her finner du mini-opplegg for geometri. Andre gode undervisningsopplegg finner du matematikksenteret sine nettsider.

MÅLING:

Her finner du mini-opplegg for måling. Andre gode undervisningsopplegg finner du matematikksenteret sine nettsider.

STATISTIKK:

Andre gode undervisningsopplegg finner du matematikksenteret sine nettsider.