PASĀKUMU PLĀNS

2015.gada janvāris

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒT-

DIENA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 • No 5.janvāra līdz 17.februārim 3.klases izglītojamiem diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā (mutvārdu daļa).
 • No 5.janvāra līdz 18.februārim 6.klases izglītojamiem diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mutvārdu daļa).

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu vizuālās mākslas skolotāju seminārs plkst. 1300 Talsu Valsts ģimnāzijā.

Sacensības vieglatlētikā „B” un ”C” grupām („B” grupa 2000.-2001.g. dzim. un „C” grupa 2002.-2003.g. dzim.) plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu 8. – 9. klašu skolēnu vides projektu olimpiāde plkst. 1000 Talsu 2. vidusskolā. Darbus iesniegt Izglītības pārvaldē līdz 5.janvārim.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā pieredzes apmaiņas seminārs plkst. 1000 Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā.
 • Starpnovadu izglītības iestāžu pedagogu konkurss „Labākās audzināšanas stundas plāns un apraksts” (Darbu iesniegšanas termiņš 12.01.-02.02.).

 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu skolu direktoru seminārs plkst. 1000 Talsu novada BJC.
 • Strukturētais dialogs - jauniešu un politikas veidotāju neformāla tikšanās plkst. 1500 Talsu novada BJC.

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu 9. un 12.klašu skolēnu olimpiāde vēsturē plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu 10.-12.klašu skolēnu olimpiāde angļu valodā plkst. 1000 Talsu 2. vidusskolā.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu 11. un 12. klašu skolēnu olimpiāde latviešu valodā un literatūrā plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu 8.-12.klašu skolēnu olimpiāde informātikā (programmēšanā) tiešsaistes režīmā, Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • Sacensības „Tautas bumba” „A”, „B”grupai. Sacensības „A” grupai (2003. – 2005.g. dzim.) plkst. 1000 Talsu sporta hallē. Sacensības „B” grupai  ( 2003. – 2005.g.dzim.) plkst. 1000 Laucienes pamatskolā.
 • Starpnovadu skolu 5.-9.klašu koru kopmēģinājums no plkst. 1300 līdz plkst. 1500 Talsu 2.vidusskolā.
 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu seminārs, integrētu nodarbību vērošana plkst. 1000 Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādē “Saulstariņš”, izbraukšana plkst. 930 no Talsu autoostas.
 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu sociālo pedagogu seminārs plkst. 1000 Talsu administratīvā centra Zaļajā zālē.
 • Līdz 22.janvārim nosūtīt darbus „3. atklātā mājsaimniecības olimpiāde”, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Jūrmalas gatvē 74/76, Rīga LV1083. Tēma “Tradicionālās kultūras mantojums”, “Mana senču (dzimtas/ ģimenes) galda kultūras vērtības”.
 • Līdz 22.janvārim nosūtīt darbus mājturības un tehnoloģiju olimpiādei „Gadalaiki- vasara”, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, 305. kab. Jūrmalas gatve 74/76, Rīga, LV-1083.

 • Jauno ķīmiķu skola 9.-12.klašu skolēniem plkst.1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • Sporta deju sacensības „9 pakalnu ritmos” Talsu Sporta hallē.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu 8. un 9. klašu skolēnu olimpiāde latviešu valodā un literatūrā plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu 4.klašu skolēnu olimpiāde latviešu valodā plkst. 1000 Talsu sākumskolā.

 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu 11.-12.klašu skolēnu olimpiāde filozofijā plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu skolu direktoru vietnieku izglītības jomā seminārs plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • Starpnovadu skolu jaukto koru kopmēģinājums no plkst. 1300 līdz plkst. 1500 Talsu 2.vidusskolā.

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu 9. – 12. klašu skolēnu olimpiāde fizikā (tiešsaistes režīmā).