Latvijas čempionāta galda hokejā reglaments.

1. Mērķi un uzdevumi.

1.1. Noskaidrot Latvijas čempionāta godalgoto un citu vietu ieguvējus individuālajā vērtējumā OPEN klasē;

1.2. Noskaidrot Latvijas reitingu OPEN klasē, sievietēm un junioriem izmantojot Latvijas čempionātu, kā Latvijas reitinga turnīru;

1.3. Galda hokeja popularizēšana un attīstība Latvijā;

1.4. Piesaistīt jaunus galda hokeja spēlētājus, veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi un masveidību aizvadot Latvijas čempionātu provincē - Inčukalnā.

2. Sacensību vadība.

Sacensības organizē un vada Inčukalna Galda Hokeja Klubs ( IGHK ) un Latvijas Galda Hokeja Federācijas  nozīmēta tiesnešu kolēģija.

3. Sacensību norises laiks un vieta.

3.1. Latvijas čempionāts norisināsies Inčukalnā, 2013.gada 11.maijā ( sestdiena );

3.2. Latvijas čempionāta organizētāja tālruņa numurs:

Sandis Kalniņš ( 29108316 );

3.3. Sacensību sākums pulksten. 10.00;

3.4. Sacensību dalībnieku piereģistrēšanās sekretariātā (vai pa tālruņiem 29108316 un 29440350) no pulksten 9.00 - 9.50.

4. Sacensību dalībnieki.

4.1. Latvijas čempionātā drīkst piedalīties jebkurš cilvēks, kurš ir vismaz 10 gadus vecs, ir nomaksājis dalības maksu un nodrošina šī reglamenta izpildi;

4.2. Latvijas čempionāta OPEN klasē var piedalīties visu nomināciju pārstāvji ( pieaugušie, sievietes, seniori un juniori ). Visi dalībnieki OPEN klasē kvalifikācijas kārtā tiek izsēti ņemot vērā kopīgo Pasaules reitingu;

4.3. Latvijas čempionāts ir atklātais turnīrs, kurā ārzemju galda hokejisti netiek iekļauti čempionāta kopējā noslēguma tabulā;

4.4. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats dalībnieks vai persona, kas viņu pavada.

5. Pieteikumi.

5.1. Spēlētāji piereģistrējas pirms sacensību sākuma, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un dzimšanas datus;

5.2. Klubu pārstāvji sacensību sekretariātam iesniedz dalībnieku pieteikuma lapu;

5.3. Pieteikumi Latvijas čempionātam tiek pieņemti līdz 2013.gada 3.maijam pulksten 19.00 Latvijas GHF mājas lapā speciāli Latvijas čempionātam veltītajā sadaļā.

6. Sacensību norises kārtība.

6.1. Sacensības notiek pēc galda hokeja spēles STIGA PLAY-OFF noteikumiem;

6.2. Sacensības norisināsies 3 kārtās;

- 1.kārta: spēlētāji vadoties pēc Pasaules reitinga, tiek sadalīti pa groziem un tiek veikta izloze pa  apakšgrupām. Katrā grupā spēlētāji spēlē katrs ar katru pēc apļa sistēmas;

 -2.kārtā spēlē visi pieteikušies dalībnieki. Atbilstoši ieņemtajai vietai apakšgrupā spēlētāji tiek sadalīti  pa līgām. 2.kārtā spēlētāji spēlē pēc tās pašas apļa sistēmas noskaidrojot vietas no pirmās līdz pēdējai;

- 3.kārta: tajā iekļūst 16 labākie 1 līgas spēlētāji.

3.kārtā sacensības noris pēc PLAY-OFF sistēmas. Spēlētāji tiek sadalīti pa pāriem: 1/8f ( astotdaļfinālā ) 1.vietas ieguvējs spēlē ar 16.vietas ieguvēju; 2.v.-15.v.; 3.v.-14.v.; 6.v.-11.v.; 7.v.-10.v. un 8.v.-9.v., 1/4f (ceturtdaļfinālā) spēlē pāru 1.v.-16.v. un 8.v.-9.v.(a), 2.v.-15.v. un 7.v.-10.v.(b), 3.v.-14.v. un 6.v.-11.v.(c), 4.v.-13.v. un 4.v.-13.v.; 5.v.-12.v.; 5.v.-12.v.(d) uzvarētāji, 1/2f (pusfinālā) spēlē pāru a-b un c-d uzvarētāji. Finālā spēlē pusfinālu pāru uzvarētāji, bet spēlē par 3.vietu pusfinālu pāru zaudētāji.

3.kārtā 1/8f, 1/4f; 1/2f un fināls notiek līdz 4 uzvarētām spēlēm, bet spēle par 3.vietu noris līdz trim uzvarētām spēlēm. PLAY-OFF spēļu zaudētāji spēlēt neturpina un gala rezultātā ieņem vietu vadoties pēc otrajā kārtā ( apļa turnīra ) izcīnītās vietas.

7. Diskvalifikācija ( sods ):

7.1. Sacensību tiesnešu komiteja var diskvalificēt spēlētāju, ja viņš:

- atkārtoti pārkāpj spēles noteikumus vai sacensību reglamentu;

- tīšām labo rezultātu, kas ir nodots sekretariātam;

- apzināti zaudē spēli vai apzināti spēlē uz neizšķirtu rezultātu;

- prasa citiem spēlētājiem tīšām spēlēt uz konkrētu rezultātu;

- nopietni traucē sacensību norisi;

- sacensību laikā atrodas apreibinošu vielu ietekmē;

- bojā sacensību vai jebkādu citu inventāru sacensību norises vietā;

7.2. Ja spēlētājs nospēlē mazāk par 50% no apļa ( grupas vai līgas ) turnīra paredzētajām spēlēm, tad šī spēlētāja spēles attiecīgajā apļa ( grupas vai līgas ) turnīrā netiek ņemtas vērā un viņš ieņem pēdējo vietu;

7.3. Ja spēlētājs pirms izstājas nospēlē vismaz 50% no apļa ( grupas vai līgas ) turnīra paredzētajām spēlēm, visi viņa rezultāti tiek skaitīti un vietu kārtība netiek pārrēķināta;

7.4. Ja spēlētājs izstājas starp sacensību kārtām ( starp grupu un līgu turnīriem vai līgu turnīriem un izslēgšanas spēlēm ), cits spēlētājs nevar viņu aizstāt;

7.5. Ja spēlētājs tiek diskvalificēts, visas šī spēlētāja spēles attiecīgajā apļa ( grupas vai līgas ) turnīrā netiek ņemtas vērā un apļa ( grupas vai līgas ) turnīra vietu kārtība tiek pārrēķināta. Ja nākamā apļa (grupas vai līgas ) turnīra vai izslēgšanas spēles jau ir sākušās, tad iepriekšējā apļa ( grupas vai līgas ) turnīra vietu secība netiek mainīta;

7.6. Spēlētājam, kurš neierodas uz kārtējo spēli, tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0-10;

7.7. Spēlētājs, kurš izstājas vai tiek izslēgts no sacensībām, iemaksāto naudu atpakaļ nesaņem.

8. Protesti.

8.1. Par protestu jāinformē galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles;

8.2. Protestu izskata galvenais tiesnesis sacensību vietā bez ķīlas naudas iemaksas.

9. Sacensību tiesneši.

9.1. Sacensības tiesā Latvijas GHF valdes apstiprināts Latvijas reitinga turnīru galvenais tiesnesis;

9.2. Ja ir nepieciešams, tad galvenais tiesnesis var sev izvēlēties tiesnešus un asistentus, kā arī nozīmēt to tiesāšanas vietas;

9.3. Par tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild galvenais tiesnesis;

9.4. Tiesneša lēmumi sacensību laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti no spēlētāja puses;

9.5. Spēļu inventāra atbilstību spēlēm nosaka galvenais tiesnesis;

9.6. Strīda gadījumos galīgo lēmumu galvenais tiesnesis var pieņemt konsultējoties ar sev izvēlētajiem tiesnešiem un asistentiem.

10. Uzvarētāja noteikšana.

10.1. Spēlētāju savstarpējās spēlēs punkti tiek piešķirti sekojoši:

par uzvaru - 2 punkti;

par neizšķirtu - 1 punkts;

par zaudējumu - 0 punkti;

10.2. Augstāku vietu apļa sacensībās ieņem spēlētājs, kuram:

- vairāk punktu visās spēlēs;

- vairāk punktu savstarpējās spēlē(s) ar spēlētāju(-iem), kam tāds pats punktu skaits;

- lielāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;

- lielāks gūto vārtu skaits savstarpējās spēlēs;

- lielāks uzvaru skaits savstarpējās spēlēs;

- lielāka kopējā vārtu attiecība;

- lielāks kopējais gūto vārtu skaits;

- lielāks kopējais uzvaru skaits;

- izdodas pirmajam gūt vārtus speciāli nozīmētā spēlē;

10.3. Latvijas čempionāts tiek ieskaitīts Latvijas reitinga turnīru kategorijā un tā dalībnieki, atkarībā no rezultātiem, saņem atbilstošu reitinga punktu skaitu.

11. Finansiālie noteikumi.

11.1. Sacensības notiek uz pašfinansēšanās noteikumiem;

11.2. Par piedalīšanos sacensībās ir jāiemaksā dalības maksa - Ls 3;

11.3. Finansiālo saistību neizpildīšanas gadījumā spēlētājs sacensībās nepiedalās.

12. Apbalvošana.

- Latvijas čempionātā pirmo trīs vietu ieguvēji OPEN klasē tiks apbalvoti ar medaļām;

- pirmo sešu vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām;

- Latvijas čempions OPEN klasē saņems uzvarētāja kausu.

2011.gada 1.septembris

                                                                         LGHF prezidents

R.Blumentāls_________________

                                                                        LRT galvenais tiesnesis

S.Kalniņš____________________