PROJEKT METODIK

NÁVAZNOST ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE A ŠVP

PROGRAM SEMINÁŘECíl

Získat představu, jak a kde fungují předmětové komise a ukázat, že nemusí být uzavřeny jen v jedné škole (zemi). Kde mohu jako učitel/metodik nalézt inspiraci pro svůj rozvoj a výuku.

Obsah

Praktická cvičení a techniky (výuka, vedení, organizace, kontrola, plánování). Hodnocení, jak získávat zpětnou vazbu. Techniky do hodin.

Anotace

Předmětové komise by mohly být prvním místem, kde by se učitelé mohli naučit spolupracovat, sdílet své zkušenosti a plánovat svůj osobnostní růst. Zkušenosti nám však ukazují, že se zatím jedná o nevyužitou možnost vzdělávání se učiteli vzájemně. Jak probíhají předmětové komise na vaší škole? Jak bychom mohli rozvinout jejich potenciál s využitím moderních technologií, sdílených dokumentů a sociálních sítí? Jak efektivně spolupracovat s kolegy, kteří jsou ochotni podělit se o své zkušenosti? Co dobrého přináší spolupráce “oborářů” napříč školami? Jak ovlivňují učebnice/e-učebnice školní vzdělávací program, resp. tematické plány jednotlivých vzdělávacích oborů? V průběhu semináře s pokusíme najít pro každého účastníka ideální řešení (nabídneme tedy několik variant a necháme na každém, kterou formu si zvolí) osobního rozvoje formou spolupráce s ostatními učiteli - ať už prostřednictvím předmětových komisí (představíme si některé metody získávání zpětné vazby, které lze použít při vedení skupiny) nebo s využitím internetového prostředí (představíme si Metodický portál RVP.CZ a některé jeho moduly, podíváme se na možnosti sdílených dokumentů a složek a nevynecháme ani sociální sítě jako ideální prostor pro kooperaci s učiteli z jiných škol, resp. po celém světě). Nezapomeneme ani na prezentaci svých znalostí a dovedností (e-portfolio, třídní web/blog). Samostatnou část semináře věnujeme také školnímu vzdělávacímu programu a tematickým plánům. Opět se budeme věnovat možnosti spolupráce mezi učiteli napříč obory. Také se pokusíme najít cestu, jak postavit tematický plán tak, aby odpovídal školnímu vzdělávacímu programu a aby byl maximálně pružný pro úpravy v průběhu školního roku.

Program

PAVLÍNA HUBLOVÁ - PROFIL LEKTORKY