Eget arbete årskurs 9

Pedagogisk planering i trä och metallslöjd

Du ska formge och tillverka ett föremål i slöjden. Du får själv välja och föreslå material och arbetsgång. Materialet kan vara trä eller metall eller en kombination av olika material.

1. Idé

Börja med att hitta inspiration genom att titta i tidningar, fundera själv vad du behöver, prata hemma, leta på Internet eller titta i böcker på biblioteket.

Det finns ju hur mycket som helst att göra så det gäller för dig att hitta något som du verkligen vill göra. Det kan vara en teknik som du vill lära dig mer om eller ett föremål som du tycker är intressant eller behöver.  

Du måste också tänka på att välja ett arbete som passar dig så du inte väljer ett för svårt eller lätt arbete eller ett arbete som tar alldeles för lång tid så du inte hinner klart. Du har hela vårterminen på dig.

Om du hittar en bild på något färdigt föremål du vill göra så försök att göra föremålet till ditt eget genom att t.ex. ändra detaljer, mått, färg eller funktion.

2. Planering

När du har en idé är det dags för en planering. Tänk på att planeringen är bland det viktigaste momentet, det är nu du har möjlighet att ändra och pröva, sen är det ofta försent.

- Gör många enkla småskisser där du prövar olika former och konstruktioner Visa för läraren ibland så kanske du kan få lite tips. Du kan också pröva att göra en skissmodell av träbitar el.dyl för att testa mått och se hur det ser ut i verkligheten.

- Rita en enkel slutgiltig skiss med mått och material och färgval.

- Skriv en kort arbetsbeskrivning över hur du tänkt gå tillväga.

OBS! Visa planeringen för läraren innan du sätter igång.

3. Gör arbetet

Nu ska du tillverka ditt föremål.

Tänk på att försöka själv och ha egna förslag till vad du ska göra innan du frågar.

Det är viktigt att du inte slarvar utan att arbetet blir bra och genomarbetat.

4. Utvärdering

Du ska skriva en utvärdering under terminen. Frågor får du av din lärare

Öppna din träslöjdsmapp i Drive (ex. Per S TM) och skriv i ett nytt dokument som du döper till:

“Utvärdering …...” och “Ditt namn”

Tips på vad du kan tänka på när du skriver:  https://www.youtube.com/watch?v=QL-s5DcTblA&t=316s

Bedömning

I arbetsområdet bedöms …

...  hur självständigt du arbetar i idéprocessen och om du har egna idéer.

… kvaliteten och svårighetsgraden på ditt arbete.

… ditt arbete i formgivningsprocessen och hur du gör arbetet till “ditt eget”.

… hur du arbetar med verktyg, maskiner och säkerhet.

… hur du planerar arbetet och hur du väljer och kan förklara tillvägagångssätt och materialval.

...  på vilket sätt du prövar och testar tills du blir nöjd.

… hur självständigt du arbetar och hur du får ditt arbete att gå framåt.

… hur utvecklad din utvärdering är.

… hur du kan resonera kring och tolka slöjdföremåls uttryck.

Kunskapskrav i slutet av årskurs 9

E

C

A

1

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

2

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

3

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

4

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

5

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

6

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

7

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

8

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.