REGULAMENTUL CONCURSULUI TERRE DE LUMIERE (L’OCCITANE)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului “TERRE DE LUMIERE (L’OCCITANE)” (“Concursul”) este societatea SENSIBLU S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in str. Ciobanului, nr. 133, Mogosoaia, jud. Ilfov, avand Cod Unic de Inregistrare 9378655 si numar de ordine in Registrul Comertului J23/673/2007, capital social 52.627.320 Lei, reprezentata prin dl. Dan Chita, reprezentant permanent al Administratorului unic Sorex Ad Consult SRL, denumita in continuare “Organizatorul”. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul desemneaza societatea Porter Novelli Public Relations S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Str. Praga Nr. 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3051/2006, CIF RO18416693 (denumita in continuare ”Agentia”) pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor Organizatorului de  a valida si contacta castigatorii precum si de livrare a premiilor. In acest sens, Agentia va fi indreptatita sa solicite si sa obtina datele de identificare ale castigatorilor precum si orice alte detalii necesare in vederea livrarii premiilor catre acestia.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligatia de a informa participatii asupra modificarilor, urmand ca acestea sa intre in vigoare imediat sau la o data ulterioara stabilita de Organizator.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 7 aprilie 2017, ora 12:00 – 14 aprilie 2017, ora 23:59 pe reteaua de socializare Instagram (https://www.instagram.com/?hl=ro) si va avea ca repere de identificare hashtagurile #loccitane #goldenhour #goldenSanziana #goldenIoana si #goldenMonica.

Inscrierile la Concurs in afara perioadei de derulare nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 3. DREPTURILE SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, avand carte de identitate valabila si domiciliul sau resedinta in Romania, care detin un cont de Facebook/Instagram cu o adresa de e-mail valida si date de identificare identice cu cele din cartea de identitate, care respecta conditiile prezentului Regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea (denumiti in continuare “Participantii”). Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai Agentiei, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate Participantilor care indeplinesc conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la Concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Persoanele interesate de participarea la Concurs care indeplinesc conditiile de mai sus, insa nu detin un cont de Facebook/Instagram pot crea un cont nou la adresa https://www.instagram.com/?hl=ro.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul și Agenția vor utiliza datele personale furnizate de catre Participanti la inscrierea in Concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului, precum si in scopul livrarii premiului. Prin participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate in scopul mentionat mai sus. Totodata, Participantii declara ca sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori, datele lor cu caracter personal sa fie facute publice.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul se va desfasura prin intermediul retelei de socializare Instagram, iar startul concursului va fi anuntat pe blogurile sanziananegru.com, ioanagrama.ro si monicatand.com respectiv pe paginile apartinand bloggerilor Sanziana Negru - https://www.facebook.com/sanziana.negru, Ioana Grama - https://www.facebook.com/Ioanagrama.ro/?pnref=lhc si Monica Tand - https://www.facebook.com/MonicaTandBalaj/ 

Pentru inscrierea in concurs, Participantii trebuie sa isi aleaga una dintre persoanele de mai sus pe contul careia doreste sa participe la Concurs si sa realizeze o postare pe pagina personala de Instagram ce contine o imagine cu un rasarit sau cu un apus de soare, insotita de hashtagurile #loccitane #goldenhour precum si hashtagul aferent persoanei alease pentru participare:#goldenSanziana, #goldenIoana sau #goldenMonica.

Imaginea continand rasaritul sau apusul de soare trebuie sa fie realizata personal de catre Participant. In eventualitatea in care mai multe persoane folosesc aceeasi fotografie, va fi considerata valida numai inscrierea la Concurs realizata de catre prima persoana care a postat fotografia. In cazul in care nu se poate stabili cu exactitate care fotografie a fost inscrisa in concurs mai devreme, vor fi anulate ambele inscrieri.

O persoana se poate inscrie doar o singura data in Concurs, respectiv poate realiza o singura postare, utilizand unul singur dintre hashtagurile aferente persoanei alese pentru participare. Participantii care realizeaza mai multe postari de inscriere la Concurs, indiferent daca acestea sunt realizate prin utilizarea acelorasi hashtaguri (participare prin inscriere la acelasi blogger) sau hashtaguri diferite (participare prin inscriere la mai mult de un blogger) pierd dreptul de participare si in cazul in care vor fi desemnati castigatori pierd dreptul de a primi premiul.

Pentru ca inscrierea in concurs sa fie valida este necesara aplicarea mecanismului descris mai sus si utilizarea tuturor celor trei hashtaguri: #loccitane #goldenhour si (#goldenSanziana sau (restul)). Nu vor fi luate in considerare acele inscrieri care nu contin, sau contin partial, hashtagurile de mai sus.

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

In data de 14 aprilie 2017, fiecare blogger va desemna cate 3 castigatori dintre Participantii care s-au inscris la acesta (de exemplu, Sanziana Negru va desemna 3 castigatori dintre Participantii care s-au inscris in Concurs si au utilizat hashtagul #goldenSanziana). Numarul total al castigatorilor va fi de 9.

Vor fi desemnate castigatoare postarile continand fotografia cea mai frumoasa, dupa aprecierea bloggerului. Numele Participantilor vor fi anuntate de catre fiecare blogger, prin publicare pe pagina de instagram sau pe site-urile: sanziananegru.com, ioanagrama.ro, monicatand.com.

SECTIUNEA 7. PREMIILE CONCURSULUI. VALOAREA PREMIILOR

Fiecare dintre cei 9 castigatori desemnati potrivit prevederilor sectiunii 7 va primi cate un parfum L’occitate – “Terre de Lumiere” de 50 ml. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de 2610 RON.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA SI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorii Concursului li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului pana la finalul zilei de 14 aprilie 2017. Astfel, acestora li se va afisa numele blogul sanzianangru.com, ioanagrama.ro sau monicatand.com si vor fi rugati sa-si transmita datele de contact printr-un mesaj privat pe blog. In cazul in care un castigator nu trimite in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate / incomplete, premiul va fi acordat unui alt participant, printr-o noua jurizare.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

Castigatorii vor intra personal in posesia premiului astfel: indiferent daca sunt din Bucuresti sau din afara Bucurestiului, castigatorii vor primi premiul prin posta/ curier, taxele fiind suportate de catre Organizator.

Premiile vor fi expediate prin posta/curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

Premiile care nu au putut fi acordate din motive independente de vointa Organizatorului vor ramane la dispozitia acestuia.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate pe https://www.instagram.com/?hl=ro. Participantul declara ca este titularul tuturor drepturilor de autor asupra operelor fotografice utilizate pentru participarea la Concurs si ca isi asuma intreaga raspundere fata de terti si fata de Organizator pentru orice prejudicii provocate ca urmare a incalcarii drepturilor legitime ale tertilor.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 12 aprilie 2017, ora 23:59. Concursul poate inceta si inainte de termen in cazul in care Organizatorul modifica Regulamentul sau in cazul aparitiei unui caz de forta major sau a unui alt eveniment independent de vointa Organizatorului care face imposibila sau ingreuneaza desfasurarea Concursului..

SECTIUNEA 11. OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premile oferite, decat cele stabilite prin regulament. Organizatorul va suporta cheltuielile pentru livrarea premiilor (curier rapid)..Dupa predarea premiilor catre castigatori, toate obligatiile Organizatorului potrivit acestui Regulament vor fi considerate indeplinite, iar orice cheltuieli suplimentare in legatura cu premiile acordate vor fi in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator, Agentie si Participanti vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.