ATTEST INZAKE UITGAVEN VOOR DE OPVANG VAN KINDEREN VAN

 

MINDER DAN 12 JAAR

 

 

 

Volgnummer: x  ( elk attest dat je afgeeft moet genummerd zijn: 1, 2, 3 etc.. )

Naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderopvang :

 

Achternaam Voornaam

adres

 

 

Naam en voornaam van het kind :

 

 

Geboortedatum van het kind :

 

 

Periode waarin het kind is opgevangen :

 

Van 01/01/2016              tot 31/12/2016

 

 

Totaal ontvangen bedrag :         x              EUR (= som weekends + kamp + lidgeld )

 

 

Ondergetekende bevestigt de juistheid van de hierboven vermelde inlichtigen.

Gedaan te : Evere

Naam, Voornaam : VAN ASSCHE Bart

Functie :  Groepsleider

Datum :

 

Scout & Gidsen Evere

De Ridders van Onze Lieve Vrouw

Hendrik Consciencelaan, 156

1140 Evere