Sikkerhedsbestemmelser for Nivå Kajakklub

Opdateret: 12. oktober 2017

Nivå Kajakklub er medlem af DGI og forbundets sikkerhedsreglement kan læses her:

https://www.dgi.dk/kano-og-kajak/kano-og-kajak/om-kano-og-kajak-i-dgi/sikkerhed

Derudover gælder klubbens egne sikkerhedsbestemmelser for al kajakroning i regi af Nivå Kajakklub. Bestemmelserne gælder både klubbens medlemmer og deres gæster.

Nivå Kajakklubs sikkerhedsbestemmelser indeholder følgende emner:

 1. Generelle bestemmelser beskriver grundlæggende forhold for sikkerhed ved alle ro-aktiviteter.
 2. Særlige bestemmelser beskriver hvornår og under hvilke forhold, at sikkerhedsbestemmelser kan lempes eller skærpes.
 3. Bestemmelser for frigivelse beskriver klubbens krav for at en roer må ro alene.

Introduktion og formål

Vi er klar over at den enkeltes forudsætninger og færdigheder er meget forskellige, og nogle kan derfor opleve bestemmelserne som unødvendige eller begrænsende for deres roning i klubben. Det er her vigtigt at understrege, at sikkerhed først og fremmest handler om at kende sine egne færdigheder og begrænsninger og ikke mindst at have respekt for vejr og vind. Klubben kan ikke garantere din sikkerhed – det kan kun du!

Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er således at skabe en fælles forståelse for sikker færdsel med kajak på vandet og dermed hindre, at medlemmerne bringer sig selv eller andre i fare. Som medlem af klubben skal du derfor kende klubbens gældende sikkerhedsbestemmelser.

Der gælder de samme bestemmelser for roning i turkajak og havkajak uanset om de tilhører klubben eller er private.

Det er bestyrelsens opgave, at sikre at kajakker og sikkerhedsudstyr der bruges i klubregi, dels er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, dels er mærket, så de i tilfælde af havari nemt kan identificeres. Dette gælder også private kajakker, der opbevares i klubbens faciliteter.

Sikkerhedsbestemmelserne er udarbejdet og bliver ajourført af Nivå Kajakklubs bestyrelse.

 1. Generelle bestemmelser        

 1. Du har selv ansvaret for egen sikkerhed ved roning, herunder at dine færdigheder og udstyr er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og svarer til de aktuelle forhold.
 2. Du har ansvar for at sige fra, hvis du ikke føler dig tryg. Dette er især vigtigt ved roning i grupper.
 3. Klubbens daglige rovand er strækningen mellem Helsingør Roklub i nord og Skovshoved Havn i syd. Max. ro afstand fra land er normalt 600 meter dog lidt længere ved Nivå Bugten, hvor der er lavvandet langt ud.
 1.  Sikkerhedsudstyr der skal medbringes til roning i dagligt rovand er: spraydeck, pumpe/øse samt redningsvest.
 1. Klubbens andre rovande er samtlige andre farvande, herunder søer og åer, hvor max. afstand normalt ligeledes er 600 meter fra land.
 1.  Sikkerhedsudstyr er det samme som i dagligt rovand. Herudover skal der medbringes mobiltelefon, paddlefloat  (kun havkajak), samt et passende kort eller vandtæt og funktionel GPS, hvis du er i ukendt farvand.
 1. Roning der foregår i en større afstand end 600 meter fra land, betegnes som roning på åbent vand.
 1.  Sikkerhedsudstyr er det samme som på andre rovande, men derudover anbefales det, at der medbringes kompas, reservepagaj, nødblus, kniv og slæbetov.
 2.  Roning på åbent vand må kun foregå i kajakker som er synkefri.

 1. Særlige bestemmelser

 1. Det er muligt at fravige de generelle bestemmelser ved kurser i regi af klubben, når instruktøren er uddannet på DKF Instruktør 2 niveau eller højere.
 2. Vinterroning er roning i perioden 1. oktober – 30. april.
 1.  Du skal altid bære våddragt eller tørdragt samt redningsvest.
 2.  I skal mindst være 2 frigivne roere sammen. Du må kun ro alene om vinteren, hvis du har EPP3 niveau (DKF) eller har Havkajakroer II niveau (DGI) eller har gennemført en soloredning i vinterperioden (skal gentages hvert år).
 3.  Vinterroning i dagligt rovand og andet rovand må være max. 150 meter fra land, dog lidt længere i Nivå Bugten, hvor der er lavvandet langt ud.
 4.  Ved vinterroning på åbent vand skal I være mindst to frigivne roere sammen og alle roere skal mindst være på EPP3 niveau (DKF) eller Havkajakroer II niveau (DGI).
 1. Roning i mørke er i perioden fra solnedgang til solopgang.
 1.  Du må kun ro i mørke, hvis du er frigivet.
 2.  Du skal medbringe en lygte, der skal kunne ses 360° rundt om kajakken, i en afstand af mindst 300 meter.
 3.  Du skal altid bære redningsvest
 1. Når du ror i og forbi havne samt ved kryds af sejlrender skal du udvise størst mulig agtpågivenhed. Hvis I er flere, så skal I passere i samlet flok. Husk i kajak er du den lille, der skal vige for sejlbåde/motorbåde o. lign.
 2. Gæsteroere
 1.  Du skal være frigivet for at tage en gæst med.
 2.  Du er som vært ansvarlig for din gæsts sikkerhed og klubbens materiel.
 3.  Du må maksimalt medtage én gæst i én kajak og du er ansvarlig for sikre korrekt udskrivning af kajak.

 1. Roere under 15 år
 1.  Skal kunne svømme mindst 600 meter.
 2.  Skal altid ro sammen med en frigiven roer over 18 år.
 3.  Skal altid bære redningsvest.
 1. Hvis du har en sygdom eller et handicap der kan udgøre en sikkerhedsrisiko, skal dette meddeles bestyrelsen og du skal altid ro sammen med mindst én frigiven roer, der skal have tilstrækkeligt kendskab til dit handicap eller sygdom.

 1. Frigivelse

 1. Så længe du ikke er frigivet må du kun ro sammen med en eller flere frigivne roere.
 2. Du kan blive frigivet til enten turkajak, havkajak, eller begge kajaktyper (kræver 2 kurser).
 3. For at blive frigivet til en kajaktype skal følgende forudsætninger være opfyldt:
 1.  Du skal have gennemført et EPP2/Havkajakroer I kursus (eller have tilsvarende færdigheder) i den pågældende kajaktype.
 2.  Du skal have et svømmebevis for enten at have svømmet 1000 meter i svømmehal, eller 600 meter i dagligt rovand med redningsvest.
 3.  Du skal have gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser sammen med en af klubbens instruktører.
 4.  Det anbefales, at nye roere inden frigivelse har roet mindst 50 km.